تعداد مقالات: 329
152. اثر کیفیت محیط‌زیست و رشد اقتصادی بر مخارج بخش سلامت در کشورهای منطقه منا

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-86

نوید کارگر ده بیدی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی


154. رویکردی بر اولویت‌بندی مناطق مناسب حفاظت با روش تحلیل کمبود‌‌های حفاظتی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-83

عطیه فرخانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حامد کریمی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی


155. بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-88

علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ منصوره میری


156. برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-80

پریسا نوروزی فرد؛ میر مهرداد میرسنجری


157. ارزیابی ریسک محیطزیستی تالابها با استفاده از روشهای TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی : تالاب بینالمللی گاوخونی)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-58

رقیه مکوندی؛ سجاد آستانی؛ بهاره لرستانی


158. بررسی اولویت های شهروندان در بهسازی پارک ها و فضاهای سبز شهری در بیرجند

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-82

سید محمدرضا خلیل نژاد


159. ارایه راه‌کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر مبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-86

علی اسکندری*؛ روح‌اله نوری؛ علی رسولی؛ محمدرضا وصالی ناصح


161. ارائه مدل جدید تلفیقی مکان یابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-74

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ فاطمه حاجی زاده٭؛ مهدی ضیائی


162. برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-96

نادیا عباس‏ زاده تهرانی٭؛ محمدرضا بهشتی‏ فر؛ ، محمد مربی


163. ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-92

محمدرضا اشرف‌زاده٭؛ حسین مددی؛ نسترن خادمی؛ صدیقه بنیادی


164. بررسی مشخصه‌های جمعیتی، الگوی اجتماعی و علل کاهش جمعیت آهو (Gazella Subgutturosa) در منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران یزد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-81

حسن اکبری٭؛ اعظم حبیبی‌پور؛ روح‌الله زارع خورمیزی


168. پهنه‌بندی خاک‌های متاثر از آبیاری با فاضلاب با استفاده از روش درون‌یابی (IDW) (مطالعه موردی: جنوب شهرستان ری)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-90

علی کیانیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حسین هاشمی


169. بررسی آثار فساد و بی‌ثباتی سیاسی بر عملکرد محیط‌زیست (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 77-86

علی عرب مازار یزدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ مرضیه رشیدی کیا


170. برآورد ارزش اقتصادی منافع محیط زیستی مراتع در ایران (مطالعه موردی:اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-102

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی


171. بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-94

رحمت اله نیاکان لاهیجی؛ دکتر هومان لیاقتی دکتر هومان لیاقتی؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حمیدرضا غفارزاده؛ علیرضا وفایی نژاد


173. تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-92

سید محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ علی اسدپور


174. ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-118

هدی ضیایی نژاد؛ حمیدرضا پورخباز؛ فروزان فرخیان


175. ارایه مدلی جهت انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه ی موردی: شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-96

سید حبیب اله میرغفوری؛ زهرا صادقی آرانی*؛ فاطمه عزیزی