دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1390 
4. بررسی روش‌شناختی مقیاس در مطالعات محیطی

صفحه 35-48

ارشک حلی ساز٭؛ حسین آذرنیوند؛ موسی اکرمی؛ محمد مهدوی؛ علی اکبر مهرابی


6. برنامه مدیریت بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی

صفحه 65-76

کامران شایسته٭؛ مجید مخدوم؛ احمد رضا یاوری؛ مرتضی شریفی؛ حمیدرضا جعفری جعفری


8. برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III

صفحه 87-96

نادیا عباس‏ زاده تهرانی٭؛ محمدرضا بهشتی‏ فر؛ ، محمد مربی