نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئرونت تفکیک عمق نوری ذرات معلق از ابر و رسوبات در مناطق دریایی با استفاده از داده های ماهواره ای [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 175-186]
 • آب زیرزمینی ارزیابی ارزش اقتصادی استخراج منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 95-110]
 • آب سالم و بهداشتی حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]
 • آب‌های ایران توزیع جغرافیایی غلظت عناصر اصلی و کم‌یاب و نسبت ایزوتوپ‌های استرانسیوم در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 171-180]
 • آثار طبیعی ملی ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • آریما مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-112]
 • آزمونKolmogorov-Smirnov بررسی روند و توزیع مکانی پارامتر های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک و بیابانی(مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 89-100]
 • آزمون انتخاب ارزیابی ارزش اقتصادی استخراج منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 95-110]
 • آزمون‏ هم‏انباشتگی جوهانسن-جوسلیوس بررسی تأثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 29-36]
 • آسیب‌پذیری اکولوژیک بررسی اثرات مخرب گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز با کاربرد مدل تخریب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 43-54]
 • آلودگی هوا ارزیابی و شناخت وضعیت محیط زیست تالاب میقان اراک جهت تدوین برنامه توسعه پایدار [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 29-42]
 • آلودگی هوا تحلیل فضایی آلاینده PM2.5 و همبستگی آماری آن با پارامترهای هواشناسی در تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 143-156]
 • آموزش نیاز سنجی سامانه های کنترل سرعت از منظر محیط زیست (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 275-284]
 • آنالیز شیمیایی مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]

ا

 • اجتماع برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • اردک ماهی اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین کادمیوم، نیکل و روی در عضله و کبد اردک ماهی (Esox lucius) مصب رودخانه های استان مازندران و گیلان (دریای خزر) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 157-170]
 • ارزش تفرجی کاربرد روش انتقال منافع در ارزشگذاری منابع آبی؛ مطالعه موردی ساحل سیترا شهرستان نوشهر [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 19-28]
 • ارزش‌گذاری اقتصادی برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 121-132]
 • ارزشگذاری اقتصادی تعیین ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک در گونه‌های مختلف جنگل کاری شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 111-120]
 • ارزش نوع دوستانه و خودخواهانه مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط زیست ( مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 239-250]
 • ارزیابی ارزیابی وضعیت ایران و کشورهای همسایه از نظر شاخص‌های عملکرد محیط زیستی (EPI) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 221-236]
 • ارزیابی ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 201-212]
 • ارزیابی اثرات توسعه تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 299-311]
 • ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • ارزیابی توان ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • ارزیابی محیط‌زیست ارزیابی و شناخت وضعیت محیط زیست تالاب میقان اراک جهت تدوین برنامه توسعه پایدار [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 29-42]
 • استان خوزستان حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]
 • استان زنجان بررسی عوامل تبیین کننده رفتار محیط زیستی هنرجویان کشاورزی استان زنجان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 263-273]
 • استان گلستان شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-28]
 • استان گیلان بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 81-94]
 • اصفهان مطالعه‌ گرد و غبارهای شدید اصفهان طی دوره 2011-2000 [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 113-128]
 • اقتصاد برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • اکوتوریسم ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • اکوتوریسم ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • اکوموزه تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • الگوسازی انتخاب ارزیابی ارزش اقتصادی استخراج منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 95-110]
 • الگوهای جوی مطالعه‌ گرد و غبارهای شدید اصفهان طی دوره 2011-2000 [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 113-128]
 • انتشار دی اکسید کربن اثر سالخوردگی جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در منطقه خاورمیانه: کاربرد مدل هم جمعی پنل [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 37-48]
 • انتقال منافع کاربرد روش انتقال منافع در ارزشگذاری منابع آبی؛ مطالعه موردی ساحل سیترا شهرستان نوشهر [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 19-28]
 • اهداف آبزی‌‌پروری ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • اولویت‌بندی توسعه بررسی اثرات مخرب گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز با کاربرد مدل تخریب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 43-54]
 • ایران مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • ایران بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 263-274]

ب

 • بارش و دما بررسی روند و توزیع مکانی پارامتر های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک و بیابانی(مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 89-100]
 • بارندگی بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 129-142]
 • بخش کشاورزی بررسی تأثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 29-36]
 • برنامه پنج ساله توسعه ج. ا. ایران تاثیر رویکردهای بین المللی توسعه پایدار و محیط زیست بر برنامه‌های توسعه ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 237-248]
 • برنامه توسعه تاثیر رویکردهای بین المللی توسعه پایدار و محیط زیست بر برنامه‌های توسعه ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 237-248]
 • برنامه توسعه پایدار ارزیابی و شناخت وضعیت محیط زیست تالاب میقان اراک جهت تدوین برنامه توسعه پایدار [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 29-42]
 • برنامه ریزی سیستماتیک حفاظت شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-28]
 • برنامه‌ریزی شهری دیدگاه‌های جهانی و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه برنامه‌ریزی مشارکتی محیط‌زیست شهری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • برنامه‌ریزی مشارکتی دیدگاه‌های جهانی و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه برنامه‌ریزی مشارکتی محیط‌زیست شهری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • بوشهر دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp.در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • بوم ‌‌شناسی سیمای سرزمین نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]
 • بیابانزدایی تحلیل توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان یزد از دیدگاه بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تاپسیس [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 249-262]

پ

 • پارامترهای جوی تحلیل فضایی آلاینده PM2.5 و همبستگی آماری آن با پارامترهای هواشناسی در تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 143-156]
 • پارامتر های ژئوتکنیکی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 299-311]
 • پارک‌ملی گلستان بررسی مدل اشغال مرال (Cervus elaphus) در زیستگاه‌های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی: پارک‌ملی گلستان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 189-200]
 • پارک ملی گلستان پیش‌بینی تراز صوتی ناشی از ترافیک در جاده پارک ملی گلستان بر اساس مدل CORTN [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 163-174]
 • پایداری بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 77-88]
 • پرومته ارزیابی وضعیت ایران و کشورهای همسایه از نظر شاخص‌های عملکرد محیط زیستی (EPI) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 221-236]
 • پنل هم جمعی اثر سالخوردگی جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در منطقه خاورمیانه: کاربرد مدل هم جمعی پنل [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 37-48]

ت

 • تالاب میقان ارزیابی و شناخت وضعیت محیط زیست تالاب میقان اراک جهت تدوین برنامه توسعه پایدار [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 29-42]
 • تبرید شبیه سازی شده شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-28]
 • تخمین‌گر شیب سن مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-112]
 • تراز صوتی پیش‌بینی تراز صوتی ناشی از ترافیک در جاده پارک ملی گلستان بر اساس مدل CORTN [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 163-174]
 • ترافیک پیش‌بینی تراز صوتی ناشی از ترافیک در جاده پارک ملی گلستان بر اساس مدل CORTN [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 163-174]
 • ترافیک نیاز سنجی سامانه های کنترل سرعت از منظر محیط زیست (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 275-284]
 • ترسیب‎کربن تعیین ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک در گونه‌های مختلف جنگل کاری شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 111-120]
 • ترکیب وزنی خطی (WLC) مکان یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکردANP فازی و WLC (مطالعه ی موردی: شهر گرگان) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 3-16]
 • ترویج آبزی‌‌‌پرروی پایدار ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • تغییرات عناصر توزیع جغرافیایی غلظت عناصر اصلی و کم‌یاب و نسبت ایزوتوپ‌های استرانسیوم در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 171-180]
 • تغییر اقلیم بررسی پیامدهای حاصل از تغییر اقلیم بر گستره مانگروها و جوامع گیاهی شورپسند ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا (Avicennia Marina) قشم [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 207-220]
 • تغییر اقلیم بررسی روند و توزیع مکانی پارامتر های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک و بیابانی(مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 89-100]
 • تفرج ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • تفکیک توزیع جغرافیایی غلظت عناصر اصلی و کم‌یاب و نسبت ایزوتوپ‌های استرانسیوم در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 171-180]
 • تنوع زیستی بررسی مدل اشغال مرال (Cervus elaphus) در زیستگاه‌های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی: پارک‌ملی گلستان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 189-200]
 • تهران مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-112]
 • تهران نیاز سنجی سامانه های کنترل سرعت از منظر محیط زیست (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 275-284]
 • توزیع اندازه مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]
 • توسعه تاثیر رویکردهای بین المللی توسعه پایدار و محیط زیست بر برنامه‌های توسعه ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 237-248]
 • توسعه انسانی بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی (مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه) در اثرگذاری رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیستی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 133-146]
 • توسعه پایدار دیدگاه‌های جهانی و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه برنامه‌ریزی مشارکتی محیط‌زیست شهری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • توسعه پایدار مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • توسعه پایدار بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 3-18]
 • توسعه پایدار تفاوت اقتصادی- اجتماعی کشورها و تاثیر آن بر جای پای بوم شناختی (مقایسه رابطه جای پای بوم شناختی با تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 63-76]
 • توسعه پایدار تعیین کننده های نگرش محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 285-298]
 • توسعه پایدار برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • توسعه پایدار تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • توسعه شهری مدل‌سازی الگوی کاربری‌ اراضی شهرستان بهبهان در مقطع زمانی 1406 - 1378 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 223-238]
 • توسعه مالی بررسی تأثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 29-36]

ج

 • جاده پیش‌بینی تراز صوتی ناشی از ترافیک در جاده پارک ملی گلستان بر اساس مدل CORTN [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 163-174]
 • جای پای بوم شناختی تفاوت اقتصادی- اجتماعی کشورها و تاثیر آن بر جای پای بوم شناختی (مقایسه رابطه جای پای بوم شناختی با تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 63-76]
 • جنبه های محیط زیستی ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 201-212]
 • جنگلداری شهری اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]
 • جنگل‌زدایی بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 81-94]
 • جنگل‌کاری تعیین ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک در گونه‌های مختلف جنگل کاری شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 111-120]
 • جنگل‌ها مدل‌سازی الگوی کاربری‌ اراضی شهرستان بهبهان در مقطع زمانی 1406 - 1378 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 223-238]
 • جنگل‌های زاگرس برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 121-132]
 • جنوب استان کرمان بررسی روند و توزیع مکانی پارامتر های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک و بیابانی(مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 89-100]
 • جنوب دریای خزر توزیع جغرافیایی غلظت عناصر اصلی و کم‌یاب و نسبت ایزوتوپ‌های استرانسیوم در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 171-180]
 • جوامع گیاهی شورپسند بررسی پیامدهای حاصل از تغییر اقلیم بر گستره مانگروها و جوامع گیاهی شورپسند ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا (Avicennia Marina) قشم [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 207-220]

ح

 • حرا بررسی خشکیدگی درختان حرا در خور بساتین، خلیج نایبند، استان بوشهر با تاکید بر عوامل انسانی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 187-196]
 • حفاظت تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • حق بر آب و هوای پاک حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]
 • حق بر محیط زیست سالم حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]
 • حوضه شازند پهنه‌بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب سالیانه حوضه شازند با استفاده از مدل MPSIAC و فناوریGIS-RS [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 197-206]

خ

 • خاورمیانه اثر سالخوردگی جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در منطقه خاورمیانه: کاربرد مدل هم جمعی پنل [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 37-48]
 • خدمات اکوسیستم و منافع اکوسیستم تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 93-103]
 • خدمات اکولوژیک برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 121-132]
 • خشکیدگی بررسی خشکیدگی درختان حرا در خور بساتین، خلیج نایبند، استان بوشهر با تاکید بر عوامل انسانی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 187-196]
 • خشکی منظر اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]
 • خلیج نایبند بررسی خشکیدگی درختان حرا در خور بساتین، خلیج نایبند، استان بوشهر با تاکید بر عوامل انسانی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 187-196]
 • خواص ذرات مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]
 • خودهمبستگی مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-112]
 • خودهمبستگی جزیی مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-112]
 • خور بساتین بررسی خشکیدگی درختان حرا در خور بساتین، خلیج نایبند، استان بوشهر با تاکید بر عوامل انسانی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 187-196]
 • خور بیدخون بررسی خشکیدگی درختان حرا در خور بساتین، خلیج نایبند، استان بوشهر با تاکید بر عوامل انسانی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 187-196]
 • خوزستان بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 129-142]

د

 • داده‌‌های ماهواره‌‌ای تفکیک عمق نوری ذرات معلق از ابر و رسوبات در مناطق دریایی با استفاده از داده های ماهواره ای [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 175-186]
 • دانش بررسی عوامل تبیین کننده رفتار محیط زیستی هنرجویان کشاورزی استان زنجان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 263-273]
 • دانشجویان کشاورزی تعیین کننده های نگرش محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 285-298]
 • دانشگاه تربیت مدرس تعیین کننده های نگرش محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 285-298]
 • درآمد سرانه تفاوت اقتصادی- اجتماعی کشورها و تاثیر آن بر جای پای بوم شناختی (مقایسه رابطه جای پای بوم شناختی با تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 63-76]
 • درونیابی تحلیل فضایی آلاینده PM2.5 و همبستگی آماری آن با پارامترهای هواشناسی در تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 143-156]
 • دریای خزر اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین کادمیوم، نیکل و روی در عضله و کبد اردک ماهی (Esox lucius) مصب رودخانه های استان مازندران و گیلان (دریای خزر) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 157-170]
 • دستگاه فیلتراسیون کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 155-162]
 • دشت بهار ارزیابی ارزش اقتصادی استخراج منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 95-110]
 • دلبستگی مکانی مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط زیست ( مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 239-250]
 • دما بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 129-142]
 • دمای سالانه مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-112]
 • دی اکسیدکربن بررسی تأثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 29-36]
 • دی اکسید نیتروژن تخمین و شبیه‌سازی کاهش بعضی از آلاینده‌های هوا توسط بام سبز (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 147-154]

ذ

 • ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا بررسی پیامدهای حاصل از تغییر اقلیم بر گستره مانگروها و جوامع گیاهی شورپسند ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا (Avicennia Marina) قشم [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 207-220]
 • ذرات معلق تخمین و شبیه‌سازی کاهش بعضی از آلاینده‌های هوا توسط بام سبز (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 147-154]

ر

 • ردپای اکولوژیکی بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 77-88]
 • رسوب پهنه‌بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب سالیانه حوضه شازند با استفاده از مدل MPSIAC و فناوریGIS-RS [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 197-206]
 • رشد اقتصادی بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی (مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه) در اثرگذاری رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیستی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 133-146]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 3-18]
 • رفتار محیط‌زیستی بررسی عوامل تبیین کننده رفتار محیط زیستی هنرجویان کشاورزی استان زنجان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 263-273]
 • رفتار محیط زیستی تعیین کننده های نگرش محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 285-298]
 • رفتارهای حافظ محیط زیست مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط زیست ( مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 239-250]
 • رگرسیون خطی تحلیل فضایی آلاینده PM2.5 و همبستگی آماری آن با پارامترهای هواشناسی در تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 143-156]
 • رگرسیون لجستیک مدل‌سازی الگوی کاربری‌ اراضی شهرستان بهبهان در مقطع زمانی 1406 - 1378 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 223-238]
 • روش AHP ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • روش TOPSIS ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • روش‌‌های تصمیم‌‌گیری چند معیاره تحلیل توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان یزد از دیدگاه بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تاپسیس [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 249-262]
 • روند مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-112]
 • ریزگرد مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]
 • ریزگردها حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]

ز

 • زمین لغزش تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 299-311]
 • زنجیره مارکوف بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 81-94]
 • زنجیره مارکوف مدل‌سازی الگوی کاربری‌ اراضی شهرستان بهبهان در مقطع زمانی 1406 - 1378 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 223-238]

س

 • ساحل رادیو- دریا کاربرد روش انتقال منافع در ارزشگذاری منابع آبی؛ مطالعه موردی ساحل سیترا شهرستان نوشهر [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 19-28]
 • ساحل سیترا کاربرد روش انتقال منافع در ارزشگذاری منابع آبی؛ مطالعه موردی ساحل سیترا شهرستان نوشهر [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 19-28]
 • ساختار اکوسیستم تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 93-103]
 • سالخوردگی جمعیت اثر سالخوردگی جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در منطقه خاورمیانه: کاربرد مدل هم جمعی پنل [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 37-48]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مکان یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکردANP فازی و WLC (مطالعه ی موردی: شهر گرگان) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 3-16]
 • سامانه اطلاعات مکانی بررسی مقیاس‌های مختلف به منظور تعیین پارامترهای زیستگاهی مطالعه موردی: پلنگ پارک ملی گلستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 181-188]
 • سایر کشورها مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • سرعت باد بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 129-142]
 • سروآباد برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 121-132]
 • سلامتی بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 3-18]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه‌بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب سالیانه حوضه شازند با استفاده از مدل MPSIAC و فناوریGIS-RS [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 197-206]

ش

 • شاخص مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • شاخص برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • شاخص حجم بازار سهام بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی (مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه) در اثرگذاری رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیستی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 133-146]
 • شاخص عملکرد محیط‌‌زیستی بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی (مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه) در اثرگذاری رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیستی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 133-146]
 • شاخص کارایی توسعه مالی بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی (مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه) در اثرگذاری رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیستی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 133-146]
 • شاخص‌های آموزشی بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 263-274]
 • شاخص‌های توسعه پایدار تفاوت اقتصادی- اجتماعی کشورها و تاثیر آن بر جای پای بوم شناختی (مقایسه رابطه جای پای بوم شناختی با تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 63-76]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 81-94]
 • شکوفا‌یی جلبکی دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp.در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • شهر اردبیل مکان‌یابی بهینه‌ کاربری‌های بهداشتی - درمانی با استفاده از روش VIKOR در محیط GIS ( مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 67-80]
 • شهرداری ها" شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شهرداری ها [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 251-262]
 • شهرستان دهلران ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • شهرستان طرقبه شاندیز بررسی اثرات مخرب گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز با کاربرد مدل تخریب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 43-54]
 • شهرستان مشهد بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 77-88]
 • شهرنشینی اثر سالخوردگی جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در منطقه خاورمیانه: کاربرد مدل هم جمعی پنل [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 37-48]

ط

 • طراحی سبز" شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شهرداری ها [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 251-262]
 • طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی چندکالکتوره توزیع جغرافیایی غلظت عناصر اصلی و کم‌یاب و نسبت ایزوتوپ‌های استرانسیوم در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 171-180]

ظ

 • ظرفیت‌برد فیزیکی برآورد ظرفیت ‌برد گردشگری در مناطق تحت‌حفاظت (مطالعه‌ مورد‌ی: پارک‌ملی و پناهگاه حیات‌‌وحش قمیشلو) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 55-66]
 • ظرفیت‌برد ﻣﺆﺛﺮ برآورد ظرفیت ‌برد گردشگری در مناطق تحت‌حفاظت (مطالعه‌ مورد‌ی: پارک‌ملی و پناهگاه حیات‌‌وحش قمیشلو) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 55-66]
 • ظرفیت‌برد واقعی برآورد ظرفیت ‌برد گردشگری در مناطق تحت‌حفاظت (مطالعه‌ مورد‌ی: پارک‌ملی و پناهگاه حیات‌‌وحش قمیشلو) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 55-66]
 • ظرفیت زیستی بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 77-88]

ع

 • عضله اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین کادمیوم، نیکل و روی در عضله و کبد اردک ماهی (Esox lucius) مصب رودخانه های استان مازندران و گیلان (دریای خزر) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 157-170]
 • عمق نوری تفکیک عمق نوری ذرات معلق از ابر و رسوبات در مناطق دریایی با استفاده از داده های ماهواره ای [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 175-186]
 • عملکرد اکوسیستم تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 93-103]
 • عملکرد محیط زیستی بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 263-274]

غ

 • غنای پرندگان شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-28]

ف

 • فرایند اکوسیستم تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 93-103]
 • فرسایش پهنه‌بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب سالیانه حوضه شازند با استفاده از مدل MPSIAC و فناوریGIS-RS [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 197-206]
 • فرهنگ تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • فسفات کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 155-162]
 • فلزات سنگین اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین کادمیوم، نیکل و روی در عضله و کبد اردک ماهی (Esox lucius) مصب رودخانه های استان مازندران و گیلان (دریای خزر) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 157-170]
 • فلزات سنگین مقایسه شاخص‌های Enrichment Factor، Ecological Risk، Pollution Load Index و Coefficient of Divergence بمنظور برآورد آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار نیمه غربی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 213-222]

ق

 • قشم ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 201-212]

ک

 • کاربری‌های بهداشتی و درمانی مکان‌یابی بهینه‌ کاربری‌های بهداشتی - درمانی با استفاده از روش VIKOR در محیط GIS ( مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 67-80]
 • کارخانه سیمان تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 299-311]
 • کانون‌های گردوغبار مطالعه‌ گرد و غبارهای شدید اصفهان طی دوره 2011-2000 [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 113-128]
 • کبد اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین کادمیوم، نیکل و روی در عضله و کبد اردک ماهی (Esox lucius) مصب رودخانه های استان مازندران و گیلان (دریای خزر) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 157-170]
 • کشورهای منتخب جهان تفاوت اقتصادی- اجتماعی کشورها و تاثیر آن بر جای پای بوم شناختی (مقایسه رابطه جای پای بوم شناختی با تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 63-76]
 • کلمات کلیدی: مدیریت سرعت نیاز سنجی سامانه های کنترل سرعت از منظر محیط زیست (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 275-284]
 • کمی ‌‌سازی پیوستگی سیمای سرزمین نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]
 • کنترل دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp.در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • کنترل پساب ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • کوکلودینیوم دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp.در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • کیفیت هوا مطالعه‌ گرد و غبارهای شدید اصفهان طی دوره 2011-2000 [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 113-128]

گ

 • گایا ارزیابی وضعیت ایران و کشورهای همسایه از نظر شاخص‌های عملکرد محیط زیستی (EPI) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 221-236]
 • گردشگری بررسی اثرات مخرب گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز با کاربرد مدل تخریب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 43-54]
 • گردشگری برآورد ظرفیت ‌برد گردشگری در مناطق تحت‌حفاظت (مطالعه‌ مورد‌ی: پارک‌ملی و پناهگاه حیات‌‌وحش قمیشلو) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 55-66]
 • گردشگری ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • گردشگری طبیعی تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • گرد وغبار بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 129-142]
 • گردوغبار مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]
 • گرد و غبار غرب ایران مقایسه شاخص‌های Enrichment Factor، Ecological Risk، Pollution Load Index و Coefficient of Divergence بمنظور برآورد آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار نیمه غربی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 213-222]
 • گزارش توسعه انسانی بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 263-274]
 • گونه‌های بومی اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]

ل

 • لکه‌های بحرانی نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]

م

 • مارکسن شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-28]
 • مانگرو بررسی پیامدهای حاصل از تغییر اقلیم بر گستره مانگروها و جوامع گیاهی شورپسند ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا (Avicennia Marina) قشم [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 207-220]
 • ماهی" ارزیابی اقتصادی – زیست محیطی صید ماهی در سواحل استان هرمزگان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 49-62]
 • محیط‌زیست تاثیر رویکردهای بین المللی توسعه پایدار و محیط زیست بر برنامه‌های توسعه ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 237-248]
 • محیط‌زیست بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 3-18]
 • محیط‌زیست برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • محیط‌زیست تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 4-4]
 • محیط زیست بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 263-274]
 • محیط زیست تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 299-311]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 4-4]
 • مخازن نفتی ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 201-212]
 • مدل DPSIR ارزیابی و شناخت وضعیت محیط زیست تالاب میقان اراک جهت تدوین برنامه توسعه پایدار [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 29-42]
 • مدل آنتروپی شانون تحلیل توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان یزد از دیدگاه بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تاپسیس [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 249-262]
 • مدل اشغال بررسی مدل اشغال مرال (Cervus elaphus) در زیستگاه‌های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی: پارک‌ملی گلستان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 189-200]
 • مدل پیش‌بینی CORTN پیش‌بینی تراز صوتی ناشی از ترافیک در جاده پارک ملی گلستان بر اساس مدل CORTN [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 163-174]
 • مدل تاپسیس تحلیل توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان یزد از دیدگاه بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تاپسیس [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 249-262]
 • مدل تخریب بررسی اثرات مخرب گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز با کاربرد مدل تخریب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 43-54]
 • مدل تصحیح خطای برداری بررسی تأثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 29-36]
 • مدل تغییر زمین بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 81-94]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-112]
 • مدل‌سازی زیستگاه بررسی مقیاس‌های مختلف به منظور تعیین پارامترهای زیستگاهی مطالعه موردی: پلنگ پارک ملی گلستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 181-188]
 • مدل‌‌سازی محیطی تخمین و شبیه‌سازی کاهش بعضی از آلاینده‌های هوا توسط بام سبز (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 147-154]
 • مدل لاجیت شرطی ارزیابی ارزش اقتصادی استخراج منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 95-110]
 • مدل‌های شبیه ‌‌سازی سیمای سرزمین نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]
 • مدیریت تولید ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • مدیریت زیستگاه بررسی مقیاس‌های مختلف به منظور تعیین پارامترهای زیستگاهی مطالعه موردی: پلنگ پارک ملی گلستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 181-188]
 • مراتع مدل‌سازی الگوی کاربری‌ اراضی شهرستان بهبهان در مقطع زمانی 1406 - 1378 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 223-238]
 • مرال بررسی مدل اشغال مرال (Cervus elaphus) در زیستگاه‌های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی: پارک‌ملی گلستان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 189-200]
 • مزارع پرورش ماهی کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 155-162]
 • مسائل محیط زیستی ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • مقایسه مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • مقایسه زوجی تحلیل توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان یزد از دیدگاه بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تاپسیس [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 249-262]
 • مقیاس‌های مکانی بررسی مقیاس‌های مختلف به منظور تعیین پارامترهای زیستگاهی مطالعه موردی: پلنگ پارک ملی گلستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 181-188]
 • مکان‌یابی مکان‌یابی بهینه‌ کاربری‌های بهداشتی - درمانی با استفاده از روش VIKOR در محیط GIS ( مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 67-80]
 • مناطق تحت‌حفاظت برآورد ظرفیت ‌برد گردشگری در مناطق تحت‌حفاظت (مطالعه‌ مورد‌ی: پارک‌ملی و پناهگاه حیات‌‌وحش قمیشلو) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 55-66]
 • مناطق حفاظت‌‌شده ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • مناطق خشک اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]
 • مناطق دریایی تفکیک عمق نوری ذرات معلق از ابر و رسوبات در مناطق دریایی با استفاده از داده های ماهواره ای [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 175-186]
 • منطق فازی مکان یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکردANP فازی و WLC (مطالعه ی موردی: شهر گرگان) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 3-16]
 • منظرسازی اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]
 • من کندال مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-112]
 • من کندال و شیب خط سن بررسی روند و توزیع مکانی پارامتر های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک و بیابانی(مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 89-100]
 • مواد جامد معلق کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 155-162]
 • مواد مغدی دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp.در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • مونوکسید کربن تخمین و شبیه‌سازی کاهش بعضی از آلاینده‌های هوا توسط بام سبز (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 147-154]

ن

 • نخاله های ساختمانی مکان یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکردANP فازی و WLC (مطالعه ی موردی: شهر گرگان) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 3-16]
 • نظریه تراوش نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]
 • نگرش بررسی عوامل تبیین کننده رفتار محیط زیستی هنرجویان کشاورزی استان زنجان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 263-273]
 • نگرش جهانی زیست محیطی مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط زیست ( مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 239-250]
 • نگرش محیط زیست گرایانه تعیین کننده های نگرش محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 285-298]
 • نوشهر کاربرد روش انتقال منافع در ارزشگذاری منابع آبی؛ مطالعه موردی ساحل سیترا شهرستان نوشهر [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 19-28]
 • نیترات کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 155-162]

ه

 • همبستگی آماری تحلیل فضایی آلاینده PM2.5 و همبستگی آماری آن با پارامترهای هواشناسی در تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 143-156]
 • هنجار شخصی مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط زیست ( مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 239-250]
 • هنرجویان هنرستان‌ کشاورزی بررسی عوامل تبیین کننده رفتار محیط زیستی هنرجویان کشاورزی استان زنجان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 263-273]
 • هیرکانی بررسی مدل اشغال مرال (Cervus elaphus) در زیستگاه‌های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی: پارک‌ملی گلستان) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 189-200]