نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان بررسی اثر تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی بر آلودگی آبخوان (مطالعه موردی: دشت لنجانات، اصفهان ) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 233-248]
 • آتش سوزی جنگل چارچوب روش شناسی پهنه‌بندی ریسک آتش‌سوزی جنگل در اکوسیستم های کوهستانی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 97-108]
 • آرسنیک ارزیابی خطر فلزات جیوه و آرسنیک در ماهیان هوور (Thunus tonggol) و سرخو (Lutjanus ehrenbergii) در دریای عمان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 299-308]
 • آزمون موران کاربرد شاخص لکه‌های داغ در تحلیل تغییرات مکانی فلزات سنگین در تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 201-212]
 • آسیب پذیری بررسی اثر تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی بر آلودگی آبخوان (مطالعه موردی: دشت لنجانات، اصفهان ) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 233-248]
 • آسیب‌پذیری بوم‌شناختی ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌شناختی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی توسعه‌یافته و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 27-42]
 • آلاینده ‏های محیط زیستی سنجش ردپای آلاینده‌های محیط‌زیستی در تراز تجاری اقتصاد سیستان و بلوچستان براساس الگوی جدول داده- ستانده [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 181-198]
 • آلاینده‌های منابع‌طبیعی شناسایی و الویت‌بندی سیاست‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع نفت و گاز [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 109-120]
 • آلودگی سیمان بررسی اثرات گرد ‌و غبار کارخانه سیمان پیوند گلستان روی چند گونه‌ی گیاهی با روش مگنومتری [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 211-218]
 • آلودگی شهری تحلیل مولفه‌‌های اصلی در بررسی آلودگی عناصر سنگین در برخی از سبزیجات [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 173-186]
 • آلودگی عناصر سنگین تحلیل مولفه‌‌های اصلی در بررسی آلودگی عناصر سنگین در برخی از سبزیجات [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 173-186]
 • آلودگی محیط‌زیستی بررسی آلودگی محیط‌زیستی فلزات سنگین و تعیین شاخص‌های محیط‌زیستی در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 187-200]
 • آلودگی هوا به سوی طراحی شهری کم کربن مبتنی بر روش تحلیل یکپارچه منابع تولید کربن (مورد مطالعه: شهر سمنان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 143-156]
 • آلودگی هوا تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت، مصرف انرژی و تجارت بر کیفیت محیط‌زیست درکشورهای منطقه منا [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 157-168]
 • آنالیز حساسیت اولویت‌‌بندی زیرحوضه‌‌های شهری به منظور کنترل سیلاب با استفاده از تکنیک‌‌های تصمیم‌‌گیری AHP و Fuzzy_ AHP [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 3-14]
 • آنتروپی شانون تحلیل الگوی پراکنش و فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار در کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 15-26]

ا

 • اتومبیل به سوی طراحی شهری کم کربن مبتنی بر روش تحلیل یکپارچه منابع تولید کربن (مورد مطالعه: شهر سمنان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 143-156]
 • ادراک حمایت سازمانی ارایه مدلی برای ارتقای رفتار شهروند محیطی کارکنان دانشگاه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 287-298]
 • ارزش‌گذاری مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی بوم نظام‌های مختلف کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول- استان خوزستان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 45-56]
 • ارزش‌گذاری مشروط امکان‌سنجی ترمیم حقوق و دستمزد محیط‌بانان و جنگل‌بانان از محل مشارکت عمومی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 121-132]
 • ارزشگذاری مشروط تمایل به پرداخت دفع ضایعات لامپ‌‌های فلورسنت در ساکنان شهر ایلام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 169-180]
 • ارزشیابی ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه بادام‌کوهی در منطقه زاگرس جنوبی به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 73-84]
 • ارزیابی استراتژیک ارزیابی استراتژیک سند برنامه توسعه ششم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار با استفاده از روش ترکیبی دلفی و ماتریس ICOLD [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 73-85]
 • ارزیابی چندمعیاره زون‌‌بندی منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از ارزیابی چندمعیاره و الگوریتم خوشه‌‌بندی K-MEANS [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 43-60]
 • ارزیابی زیستگاه ارزیابی زیستگاه و ظرفیت برد تغذیه‌ای گونه‌های (بز وحشی، گوسفند وحشی و آهوی ایرانی) در حوضه‌آبخیز پردیس دانشگاه اراک [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 111-122]
 • استان اردبیل ارزیابی همبستگی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 87-95]
 • افزایش دما پیش‌بینی دما و بارش با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم و مدل‌های ریزمقیاس نمایی آماری (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 97-110]
 • اقدام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت محیطی ارایه مدلی برای ارتقای رفتار شهروند محیطی کارکنان دانشگاه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 287-298]
 • الگوریتم K-means زون‌‌بندی منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از ارزیابی چندمعیاره و الگوریتم خوشه‌‌بندی K-MEANS [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 43-60]
 • الگوی پراکنش مکانی ارزیابی کارایی شاخص‌های فاصله‌ای در برآورد الگوی پراکنش مکانی در توده‌های آمیخته جنگل‌ ارسباران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 85-96]
 • الگوی خودتوضیح برداری تاثیر تغییر اقلیم بر مهاجرت روستاییان در ایران: کاربرد رویکرد Panel VAR [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 133-142]
 • امکان‌پذیری نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی محیط‌زیستی (مطالعه موردی: پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 309-324]
 • انتشارآلودگی شناسایی و الویت‌بندی سیاست‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع نفت و گاز [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 109-120]
 • اهواز بررسی آلودگی محیط‌زیستی فلزات سنگین و تعیین شاخص‌های محیط‌زیستی در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 187-200]
 • ایران تاثیر تغییر اقلیم بر مهاجرت روستاییان در ایران: کاربرد رویکرد Panel VAR [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 133-142]

ب

 • بازیافت تمایل به پرداخت دفع ضایعات لامپ‌‌های فلورسنت در ساکنان شهر ایلام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 169-180]
 • باور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محیطی ارایه مدلی برای ارتقای رفتار شهروند محیطی کارکنان دانشگاه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 287-298]
 • بخش‏های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان سنجش ردپای آلاینده‌های محیط‌زیستی در تراز تجاری اقتصاد سیستان و بلوچستان براساس الگوی جدول داده- ستانده [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 181-198]
 • برگ چنار ویژگی‌های مغناطیسی ذرات ‌معلق انباشته روی برگ چنار برای پایش آلودگی هوا در تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 219-232]
 • برنامه توسعه ششم ارزیابی استراتژیک سند برنامه توسعه ششم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار با استفاده از روش ترکیبی دلفی و ماتریس ICOLD [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 73-85]
 • بیوم زاگرس چارچوب روش شناسی پهنه‌بندی ریسک آتش‌سوزی جنگل در اکوسیستم های کوهستانی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 97-108]

پ

 • پایگاه دانش ارایه رهیافت هستی‌‌شناسی به‌‌منظور مدیریت دانش آمایش ‌‌سرزمین در ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 61-71]
 • پتانسیل سیل‌‌خیزی اولویت‌‌بندی زیرحوضه‌‌های شهری به منظور کنترل سیلاب با استفاده از تکنیک‌‌های تصمیم‌‌گیری AHP و Fuzzy_ AHP [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 3-14]
 • پذیرفتاری مغناطیسی ویژگی‌های مغناطیسی ذرات ‌معلق انباشته روی برگ چنار برای پایش آلودگی هوا در تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 219-232]
 • پراکنش شهری تحلیل الگوی پراکنش و فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار در کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 15-26]
 • پسماند مغناطیسی بررسی اثرات گرد ‌و غبار کارخانه سیمان پیوند گلستان روی چند گونه‌ی گیاهی با روش مگنومتری [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 211-218]
 • پسماند‌ مغناطیسی القایی اشباع شده ویژگی‌های مغناطیسی ذرات ‌معلق انباشته روی برگ چنار برای پایش آلودگی هوا در تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 219-232]
 • پوشش گیاهی ارزیابی همبستگی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 87-95]

ت

 • تالاب انزلی کاربرد شاخص لکه‌های داغ در تحلیل تغییرات مکانی فلزات سنگین در تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 201-212]
 • تبریز تحلیل الگوی پراکنش و فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار در کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 15-26]
 • تجارت تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت، مصرف انرژی و تجارت بر کیفیت محیط‌زیست درکشورهای منطقه منا [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 157-168]
 • تجمع فلز بررسی توانایی گیاه حرا (Avicennia marina) در کاهش فلزات سنگین (سرب، جیوه، وانادیوم و کبالت) موجود در آب منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 261-272]
 • تحلیل داده بنیاد طراحی الگوی اثربخشی مکانیزم‌های حسابداری محیط‌زیستی با هدف توسعه‌پایدار شرکت‌های بورس اوراق‌بهادار براساس تحلیل داده بنیاد [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 57-72]
 • تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تولید فضای شهری فرهنگ‌محور (نمونه موردی: شهر شیراز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 123-136]
 • تراز تجاری سنجش ردپای آلاینده‌های محیط‌زیستی در تراز تجاری اقتصاد سیستان و بلوچستان براساس الگوی جدول داده- ستانده [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 181-198]
 • ترمیم دستمزد امکان‌سنجی ترمیم حقوق و دستمزد محیط‌بانان و جنگل‌بانان از محل مشارکت عمومی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 121-132]
 • تعهد محیطی ارایه مدلی برای ارتقای رفتار شهروند محیطی کارکنان دانشگاه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 287-298]
 • تغییرات کمی بررسی اثر تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی بر آلودگی آبخوان (مطالعه موردی: دشت لنجانات، اصفهان ) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 233-248]
 • تغییر اقلیم تاثیر تغییر اقلیم بر مهاجرت روستاییان در ایران: کاربرد رویکرد Panel VAR [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 133-142]
 • تغییر اقلیم به سوی طراحی شهری کم کربن مبتنی بر روش تحلیل یکپارچه منابع تولید کربن (مورد مطالعه: شهر سمنان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 143-156]
 • تغییر اقلیم پیش‌بینی دما و بارش با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم و مدل‌های ریزمقیاس نمایی آماری (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 97-110]
 • تکنیک ANP شناسایی و الویت‌بندی سیاست‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع نفت و گاز [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 109-120]
 • تمایل به پرداخت تمایل به پرداخت دفع ضایعات لامپ‌‌های فلورسنت در ساکنان شهر ایلام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 169-180]
 • توان اکولوژیکی ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه بادام‌کوهی در منطقه زاگرس جنوبی به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 73-84]
 • توسعه‌‌پایدار تحلیل و ارزیابی شاخص‌‌های ادراکی ‌‌زیست‌پذیری شهری ‌‌(مطالعه شهروندان شهر یاسوج) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 27-44]
 • توسعه‌پایدار طراحی الگوی اثربخشی مکانیزم‌های حسابداری محیط‌زیستی با هدف توسعه‌پایدار شرکت‌های بورس اوراق‌بهادار براساس تحلیل داده بنیاد [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 57-72]
 • توسعه پایدار بررسی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقا شاخص‌‌های محیط‌زیستی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسن‌آباد- شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 273-286]
 • توسعه پایدار ارزیابی استراتژیک سند برنامه توسعه ششم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار با استفاده از روش ترکیبی دلفی و ماتریس ICOLD [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 73-85]
 • توسعه روستایی بررسی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقا شاخص‌‌های محیط‌زیستی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسن‌آباد- شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 273-286]
 • تولید فضا تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تولید فضای شهری فرهنگ‌محور (نمونه موردی: شهر شیراز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 123-136]

ج

 • جدول داده- ستانده سنجش ردپای آلاینده‌های محیط‌زیستی در تراز تجاری اقتصاد سیستان و بلوچستان براساس الگوی جدول داده- ستانده [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 181-198]
 • جذابیت نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی محیط‌زیستی (مطالعه موردی: پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 309-324]
 • جذب آلودگی بررسی اثرات گرد ‌و غبار کارخانه سیمان پیوند گلستان روی چند گونه‌ی گیاهی با روش مگنومتری [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 211-218]
 • جمعیت تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت، مصرف انرژی و تجارت بر کیفیت محیط‌زیست درکشورهای منطقه منا [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 157-168]
 • جنگل ارسباران ارزیابی کارایی شاخص‌های فاصله‌ای در برآورد الگوی پراکنش مکانی در توده‌های آمیخته جنگل‌ ارسباران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 85-96]
 • جنوب استان کرمان پیش‌بینی دما و بارش با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم و مدل‌های ریزمقیاس نمایی آماری (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 97-110]
 • جیوه ارزیابی خطر فلزات جیوه و آرسنیک در ماهیان هوور (Thunus tonggol) و سرخو (Lutjanus ehrenbergii) در دریای عمان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 299-308]

ح

 • حد مجاز مصرف ارزیابی خطر فلزات جیوه و آرسنیک در ماهیان هوور (Thunus tonggol) و سرخو (Lutjanus ehrenbergii) در دریای عمان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 299-308]
 • حرا بررسی توانایی گیاه حرا (Avicennia marina) در کاهش فلزات سنگین (سرب، جیوه، وانادیوم و کبالت) موجود در آب منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 261-272]
 • حفظ محیط‌زیست فراتحلیل عوامل اجتماعی مرتبط با حفظ محیط‌زیست با تاکید بر نقش منطقه جغرافیایی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 137-148]
 • حمل‌و‌نقل عمومی بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری (نمونه موردی: اتوبوسرانی شهرکرد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 199-210]
 • حوضه‌آبخیز ارزیابی زیستگاه و ظرفیت برد تغذیه‌ای گونه‌های (بز وحشی، گوسفند وحشی و آهوی ایرانی) در حوضه‌آبخیز پردیس دانشگاه اراک [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 111-122]

خ

 • خدمات اکوسیستمی مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی بوم نظام‌های مختلف کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول- استان خوزستان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 45-56]
 • خدمات تنظیمی کمی‌سازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگا‌ن‌رود [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 3-16]

د

 • داده‌های پانل تاثیر تغییر اقلیم بر مهاجرت روستاییان در ایران: کاربرد رویکرد Panel VAR [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 133-142]
 • دانشگاه اراک ارزیابی زیستگاه و ظرفیت برد تغذیه‌ای گونه‌های (بز وحشی، گوسفند وحشی و آهوی ایرانی) در حوضه‌آبخیز پردیس دانشگاه اراک [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 111-122]
 • درآمد سرانه تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت، مصرف انرژی و تجارت بر کیفیت محیط‌زیست درکشورهای منطقه منا [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 157-168]
 • دریای عمان ارزیابی خطر فلزات جیوه و آرسنیک در ماهیان هوور (Thunus tonggol) و سرخو (Lutjanus ehrenbergii) در دریای عمان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 299-308]
 • دلفی نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی محیط‌زیستی (مطالعه موردی: پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 309-324]
 • دمای سطح زمین ارزیابی همبستگی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 87-95]
 • دهستان حسن‌آباد بررسی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقا شاخص‌‌های محیط‌زیستی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسن‌آباد- شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 273-286]

ذ

 • ذ‌‌‌‌ی‌نفعان نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی محیط‌زیستی (مطالعه موردی: پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 309-324]

ر

 • رضایتمندی بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری (نمونه موردی: اتوبوسرانی شهرکرد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 199-210]
 • رفتار شهروندی کارکنان ارایه مدلی برای ارتقای رفتار شهروند محیطی کارکنان دانشگاه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 287-298]
 • رودخانه بادآور بررسی روند تغییرات فصلی آلودگی فلزات سنگین در رودخانه بادآور لرستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 159-171]
 • روش تحلیل سلسله مراتبی فازی توسعه‌یافته ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌شناختی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی توسعه‌یافته و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 27-42]
 • روش ترکبی دلفی و ماتریس ICOLD ارزیابی استراتژیک سند برنامه توسعه ششم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار با استفاده از روش ترکیبی دلفی و ماتریس ICOLD [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 73-85]
 • روندیابی بررسی روند تغییرات فصلی آلودگی فلزات سنگین در رودخانه بادآور لرستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 159-171]
 • رویشگاه بادام کوهی ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه بادام‌کوهی در منطقه زاگرس جنوبی به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 73-84]
 • ریسک چارچوب روش شناسی پهنه‌بندی ریسک آتش‌سوزی جنگل در اکوسیستم های کوهستانی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 97-108]
 • ریسک اکولوژیک بررسی روند تغییرات فصلی آلودگی فلزات سنگین در رودخانه بادآور لرستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 159-171]

ز

 • زباله‌‌های الکترونیکی تمایل به پرداخت دفع ضایعات لامپ‌‌های فلورسنت در ساکنان شهر ایلام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 169-180]
 • زهاب اسیدی بهینه‌سازی جذب یون مس توسط فیلتر زئولیتی با استفاده مطالعات آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 249-259]
 • زون‌‌بندی زون‌‌بندی منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از ارزیابی چندمعیاره و الگوریتم خوشه‌‌بندی K-MEANS [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 43-60]
 • زیست‌پذیری تحلیل و ارزیابی شاخص‌‌های ادراکی ‌‌زیست‌پذیری شهری ‌‌(مطالعه شهروندان شهر یاسوج) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 27-44]

س

 • سامانه اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری (نمونه موردی: اتوبوسرانی شهرکرد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 199-210]
 • سبزیجات تحلیل مولفه‌‌های اصلی در بررسی آلودگی عناصر سنگین در برخی از سبزیجات [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 173-186]
 • سرب تحلیل مولفه‌‌های اصلی در بررسی آلودگی عناصر سنگین در برخی از سبزیجات [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 173-186]
 • سرمایه ساختاری سبز اثر سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت پسماند صنعتی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 149-158]
 • سلامت محصول تحلیل مولفه‌‌های اصلی در بررسی آلودگی عناصر سنگین در برخی از سبزیجات [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 173-186]
 • سمنان به سوی طراحی شهری کم کربن مبتنی بر روش تحلیل یکپارچه منابع تولید کربن (مورد مطالعه: شهر سمنان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 143-156]
 • سنجش ‌از دور ارزیابی همبستگی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 87-95]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی تحلیل فضایی خطر سیلاب در حوضه‌‌ آبخیز خیاو‌‌چای [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 17-26]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی و استان کرمان ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌شناختی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی توسعه‌یافته و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 27-42]

ش

 • شاخص ابرهارت ارزیابی کارایی شاخص‌های فاصله‌ای در برآورد الگوی پراکنش مکانی در توده‌های آمیخته جنگل‌ ارسباران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 85-96]
 • شاخص جانسون- زایمر ارزیابی کارایی شاخص‌های فاصله‌ای در برآورد الگوی پراکنش مکانی در توده‌های آمیخته جنگل‌ ارسباران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 85-96]
 • شاخص فاصله تا همسایه ارزیابی کارایی شاخص‌های فاصله‌ای در برآورد الگوی پراکنش مکانی در توده‌های آمیخته جنگل‌ ارسباران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 85-96]
 • شاخص لکه‌های داغ کاربرد شاخص لکه‌های داغ در تحلیل تغییرات مکانی فلزات سنگین در تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 201-212]
 • شاخص‌هاپکینز ارزیابی کارایی شاخص‌های فاصله‌ای در برآورد الگوی پراکنش مکانی در توده‌های آمیخته جنگل‌ ارسباران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 85-96]
 • شبیه‌‌سازی بهینه‌سازی جذب یون مس توسط فیلتر زئولیتی با استفاده مطالعات آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 249-259]
 • شهر زیست‌‌پذیر تحلیل و ارزیابی شاخص‌‌های ادراکی ‌‌زیست‌پذیری شهری ‌‌(مطالعه شهروندان شهر یاسوج) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 27-44]
 • شهر سنندج اولویت‌‌بندی زیرحوضه‌‌های شهری به منظور کنترل سیلاب با استفاده از تکنیک‌‌های تصمیم‌‌گیری AHP و Fuzzy_ AHP [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 3-14]
 • شهر یاسوج تحلیل و ارزیابی شاخص‌‌های ادراکی ‌‌زیست‌پذیری شهری ‌‌(مطالعه شهروندان شهر یاسوج) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 27-44]

ض

 • ضایعات لامپ‌‌های فلورسنت تمایل به پرداخت دفع ضایعات لامپ‌‌های فلورسنت در ساکنان شهر ایلام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 169-180]
 • ضریب جینی تحلیل الگوی پراکنش و فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار در کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 15-26]
 • ضریب ناسازگاری اولویت‌‌بندی زیرحوضه‌‌های شهری به منظور کنترل سیلاب با استفاده از تکنیک‌‌های تصمیم‌‌گیری AHP و Fuzzy_ AHP [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 3-14]

ط

 • طراحی شهر کم‌کربن به سوی طراحی شهری کم کربن مبتنی بر روش تحلیل یکپارچه منابع تولید کربن (مورد مطالعه: شهر سمنان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 143-156]

ظ

 • ظرفیت برد تغذیه‌ای ارزیابی زیستگاه و ظرفیت برد تغذیه‌ای گونه‌های (بز وحشی، گوسفند وحشی و آهوی ایرانی) در حوضه‌آبخیز پردیس دانشگاه اراک [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 111-122]

ع

 • عدم قطعیت کمی‌سازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگا‌ن‌رود [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 3-16]
 • عوامل اجتماعی فراتحلیل عوامل اجتماعی مرتبط با حفظ محیط‌زیست با تاکید بر نقش منطقه جغرافیایی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 137-148]
 • عوامل تشدیدکننده آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌شناختی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی توسعه‌یافته و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 27-42]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه بادام‌کوهی در منطقه زاگرس جنوبی به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 73-84]
 • فراتحلیل فراتحلیل عوامل اجتماعی مرتبط با حفظ محیط‌زیست با تاکید بر نقش منطقه جغرافیایی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 137-148]
 • فرم شهری تحلیل الگوی پراکنش و فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار در کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 15-26]
 • فرهنگ تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تولید فضای شهری فرهنگ‌محور (نمونه موردی: شهر شیراز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 123-136]
 • فرهنگ سازمانی سبز اثر سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت پسماند صنعتی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 149-158]
 • فضای شهری تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تولید فضای شهری فرهنگ‌محور (نمونه موردی: شهر شیراز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 123-136]
 • فضای شهری فرهنگ‌‌محور تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تولید فضای شهری فرهنگ‌محور (نمونه موردی: شهر شیراز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 123-136]
 • فعالیت‌های صنعتی به سوی طراحی شهری کم کربن مبتنی بر روش تحلیل یکپارچه منابع تولید کربن (مورد مطالعه: شهر سمنان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 143-156]
 • فلزات‌‌سنگین بررسی توانایی گیاه حرا (Avicennia marina) در کاهش فلزات سنگین (سرب، جیوه، وانادیوم و کبالت) موجود در آب منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 261-272]
 • فلزات سنگین ویژگی‌های مغناطیسی ذرات ‌معلق انباشته روی برگ چنار برای پایش آلودگی هوا در تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 219-232]
 • فلزات سنگین بررسی روند تغییرات فصلی آلودگی فلزات سنگین در رودخانه بادآور لرستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 159-171]
 • فلزات سنگین بررسی آلودگی محیط‌زیستی فلزات سنگین و تعیین شاخص‌های محیط‌زیستی در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 187-200]
 • فلزات سنگین کاربرد شاخص لکه‌های داغ در تحلیل تغییرات مکانی فلزات سنگین در تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 201-212]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقا شاخص‌‌های محیط‌زیستی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسن‌آباد- شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 273-286]

ک

 • کاهش بارش پیش‌بینی دما و بارش با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم و مدل‌های ریزمقیاس نمایی آماری (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 97-110]
 • کرتیک بررسی تحلیل فضایی خطر سیلاب در حوضه‌‌ آبخیز خیاو‌‌چای [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 17-26]
 • کردستان چارچوب روش شناسی پهنه‌بندی ریسک آتش‌سوزی جنگل در اکوسیستم های کوهستانی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 97-108]
 • کشاورزی چندکارکردی مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی بوم نظام‌های مختلف کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول- استان خوزستان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 45-56]
 • کلید واژه‌ها: مطالعه‌های آمایش ‌‌سرزمین ارایه رهیافت هستی‌‌شناسی به‌‌منظور مدیریت دانش آمایش ‌‌سرزمین در ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 61-71]
 • کیفیت بررسی اثر تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی بر آلودگی آبخوان (مطالعه موردی: دشت لنجانات، اصفهان ) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 233-248]
 • کیفیت‌‌زندگی تحلیل و ارزیابی شاخص‌‌های ادراکی ‌‌زیست‌پذیری شهری ‌‌(مطالعه شهروندان شهر یاسوج) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 27-44]

گ

 • گرد و غبار خیابانی بررسی آلودگی محیط‌زیستی فلزات سنگین و تعیین شاخص‌های محیط‌زیستی در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 187-200]
 • گرگان‌رود کمی‌سازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگا‌ن‌رود [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 3-16]
 • گیاهان مرتعی بررسی اثرات گرد ‌و غبار کارخانه سیمان پیوند گلستان روی چند گونه‌ی گیاهی با روش مگنومتری [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 211-218]
 • گیاه‌‌پالایی بررسی توانایی گیاه حرا (Avicennia marina) در کاهش فلزات سنگین (سرب، جیوه، وانادیوم و کبالت) موجود در آب منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 261-272]

ل

 • لکه داغ بررسی تحلیل فضایی خطر سیلاب در حوضه‌‌ آبخیز خیاو‌‌چای [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 17-26]
 • لندست ارزیابی همبستگی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 87-95]

م

 • ماهی سرخو ارزیابی خطر فلزات جیوه و آرسنیک در ماهیان هوور (Thunus tonggol) و سرخو (Lutjanus ehrenbergii) در دریای عمان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 299-308]
 • ماهی هوور ارزیابی خطر فلزات جیوه و آرسنیک در ماهیان هوور (Thunus tonggol) و سرخو (Lutjanus ehrenbergii) در دریای عمان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 299-308]
 • محصول سالم مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی بوم نظام‌های مختلف کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول- استان خوزستان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 45-56]
 • محیط‌‌بان و جنگلبان امکان‌سنجی ترمیم حقوق و دستمزد محیط‌بانان و جنگل‌بانان از محل مشارکت عمومی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 121-132]
 • محیط‌زیست شناسایی و الویت‌بندی سیاست‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع نفت و گاز [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 109-120]
 • محیط‌زیست بررسی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقا شاخص‌‌های محیط‌زیستی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسن‌آباد- شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 273-286]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 1-1]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 1-1]
 • مدل SDSM پیش‌بینی دما و بارش با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم و مدل‌های ریزمقیاس نمایی آماری (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 97-110]
 • مدل‌سازی زیستگاه و تنوع‌زیستی HBM ارزیابی زیستگاه و ظرفیت برد تغذیه‌ای گونه‌های (بز وحشی، گوسفند وحشی و آهوی ایرانی) در حوضه‌آبخیز پردیس دانشگاه اراک [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 111-122]
 • مدل لوجیت تمایل به پرداخت دفع ضایعات لامپ‌‌های فلورسنت در ساکنان شهر ایلام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 169-180]
 • مدیریت پسماند صنعتی اثر سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت پسماند صنعتی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 149-158]
 • مدیریت داده‌‌ها ارایه رهیافت هستی‌‌شناسی به‌‌منظور مدیریت دانش آمایش ‌‌سرزمین در ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 61-71]
 • مشارکت عمومی امکان‌سنجی ترمیم حقوق و دستمزد محیط‌بانان و جنگل‌بانان از محل مشارکت عمومی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 121-132]
 • مصرف انرژی تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت، مصرف انرژی و تجارت بر کیفیت محیط‌زیست درکشورهای منطقه منا [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 157-168]
 • معدن سونگون بهینه‌سازی جذب یون مس توسط فیلتر زئولیتی با استفاده مطالعات آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 249-259]
 • مغناطیس‌سنجی بررسی اثرات گرد ‌و غبار کارخانه سیمان پیوند گلستان روی چند گونه‌ی گیاهی با روش مگنومتری [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 211-218]
 • مکانیزم خرد حسابداری محیط‌زیستی طراحی الگوی اثربخشی مکانیزم‌های حسابداری محیط‌زیستی با هدف توسعه‌پایدار شرکت‌های بورس اوراق‌بهادار براساس تحلیل داده بنیاد [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 57-72]
 • مکانیزم کلان حسابداری محیط‌زیستی طراحی الگوی اثربخشی مکانیزم‌های حسابداری محیط‌زیستی با هدف توسعه‌پایدار شرکت‌های بورس اوراق‌بهادار براساس تحلیل داده بنیاد [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 57-72]
 • منابع‌طبیعی و محیط‌‌زیست امکان‌سنجی ترمیم حقوق و دستمزد محیط‌بانان و جنگل‌بانان از محل مشارکت عمومی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 121-132]
 • منطفه عسلویه بررسی توانایی گیاه حرا (Avicennia marina) در کاهش فلزات سنگین (سرب، جیوه، وانادیوم و کبالت) موجود در آب منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 261-272]
 • منطقه جغرافیایی فراتحلیل عوامل اجتماعی مرتبط با حفظ محیط‌زیست با تاکید بر نقش منطقه جغرافیایی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 137-148]
 • منطقه جنگلی زاگرس جنوبی ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه بادام‌کوهی در منطقه زاگرس جنوبی به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 73-84]
 • منطقه حفاظت شده اشترانکوه زون‌‌بندی منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از ارزیابی چندمعیاره و الگوریتم خوشه‌‌بندی K-MEANS [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 43-60]
 • مهاجرت روستایی تاثیر تغییر اقلیم بر مهاجرت روستاییان در ایران: کاربرد رویکرد Panel VAR [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 133-142]

ن

 • نیازسنجی پژوهشی نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی محیط‌زیستی (مطالعه موردی: پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 309-324]

و

 • واسنجی کمی‌سازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگا‌ن‌رود [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 3-16]
 • ویژگی‌های مغناطیسی ویژگی‌های مغناطیسی ذرات ‌معلق انباشته روی برگ چنار برای پایش آلودگی هوا در تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 219-232]

ه

 • هستی‌‌شناسی ارایه رهیافت هستی‌‌شناسی به‌‌منظور مدیریت دانش آمایش ‌‌سرزمین در ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 61-71]
 • هلدرن تحلیل الگوی پراکنش و فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار در کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 15-26]

ی

 • یون مس بهینه‌سازی جذب یون مس توسط فیلتر زئولیتی با استفاده مطالعات آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 249-259]