نویسنده = hamed rafiee
بررسی عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران؛ با تاکید بر آثار بیانیه 21 ریو

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 153-164

حامد رفیعی؛ شیوا غزنوی؛ ایرج صالح


برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 7، شماره 13، فروردین 1395، صفحه 85-92

امید کرمی؛ ایرج صالح؛ حامد رفیعی؛ مهدی حسینپور نادری


برآورد و مقایسه ارزش‌های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در دریاچه سد لار

دوره 5، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 15-24

رضا مقدسی؛ فاطمه صیادی؛ حامد رفیعی