نویسنده = نسرین مرادی مجد
ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 27-40

سیدعلی جوزی؛ نسرین مرادی مجد؛ فائزه ملک میرزایی


بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 129-142

مختار کرمی؛ نسرین مرادی مجد؛ رسول سروستانی


ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی شرکت میهن خودرو

دوره 7، شماره 13، فروردین 1395، صفحه 127-138

سحر رضایان؛ سیدعلی جوزی؛ نسرین مرادی مجد