کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 3
1. تبیین اثرات توسعه‌ای سدهای بزرگ بر پایداری بوم نظام‌های کشاورزی (مورد مطالعه: سد سهند هشترود استان آذربایجان شرقی)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 299-312

هادی ویسی؛ فرهاد نوری نجفی؛ کوروس خوشبخت؛ رضا میرزایی تالار پشتی


2. بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-88

علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ منصوره میری


3. ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخهحصار)

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-122

سارا تیموری؛ مجید مخدوم؛ جهانگیر فقهی؛ نادیا عباس زاده تهرانی