کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
بررسی تحلیل فضایی خطر سیلاب در حوضه‌‌ آبخیز خیاو‌‌چای

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 17-26

عقیل مددی؛ الناز پیروزی؛ الهام شکرزاده فرد


بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 293-300

مهدی اسدی؛ مختار کرمی


پهنه‌بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب سالیانه حوضه شازند با استفاده از مدل MPSIAC و فناوریGIS-RS

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 197-206

علی محمد رجبی؛ عادل یاوری؛ مجتبی مرادی


پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 191-202

زهرا پرور؛ کامران شایسته؛ مرتضی بهزادفر


بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 67-77

علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری٭


بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر با استفاده از GIS

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 35-42

جاهده تکیه‌خواه٭؛ سید محمد حسینی نصر؛ جعفر اولادی