کلیدواژه‌ها = اکوتوریسم
پیش بینی مناطق دارای توان اکوتوریسم با شبکه عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 55-66

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی؛ محمود امید


ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 27-40

سیدعلی جوزی؛ نسرین مرادی مجد؛ فائزه ملک میرزایی


ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 25-36

علی جهانی؛ نازنین شیرانی سرمازه؛ حمید گشتاسب میگونی؛ وحید اعتماد


ارزیابی توان تفرجی جهت طرح‌ریزی تفرجگاه جنگلی در کمربند سبز شمال تهران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 187-197

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ امید بهمنی


مدل‌سازی ارزیابی و پهنه‌بندی توان اکوتوریسم با منطق فازی، FAHP و TOPSIS (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 17-30

جهانبخش بالیست؛ حمیده حیدرزاده؛ بهرام ملک محمدی