کلیدواژه‌ها = ارزیابی توان اکولوژیک
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی توان تفرجی جهت طرح‌ریزی تفرجگاه جنگلی در کمربند سبز شمال تهران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-197

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ امید بهمنی


2. انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-144

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم


3. ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-118

هدی ضیایی نژاد؛ حمیدرضا پورخباز؛ فروزان فرخیان


4. تهیه مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‌ریزی راهبردی در جنگل خیرود

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-18

رحیم ملک نیا٭؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر