موضوعات = آموزش محیط زیست
مدل ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر رفتار خرید سبز (خرید محصولات دوستدار محیط‌‌زیست)

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 159-178

10.22034/eiap.2023.179293

آزاد امیدوار؛ محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی؛ ندا خداکرمیان گیلان


تعیین کننده های نگرش محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 285-298

سمیه مرادحاصلی؛ پوریا عطائی؛ حمید کریمی گوغری


بررسی نگرش و دانش محیط‌زیستی دانش‌آموزان پایه ششم، هفتم و هشتم در محیط‌های شهری و روستایی (مطالعه موردی: قزوین)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 179-192

سارا صفایی؛ سیدحامد میرکریمی؛ سید محمود عقیلی؛ احمد عابدی سروستانی؛ سپیده سعیدی


تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 3-16

پونه قائمی؛ سیدمحمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ بهروز رکرک