موضوعات = مهندسی و کنترل آلودگی محیط
پیش‌بینی ‌تاثیر استفاده از بنزین یورو 5 بر وضعیت انتشار آلودگی هوا در شهر شیراز

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 3-23

10.22034/eiap.2023.179281

علی حسین استادزاد؛ قاسم نهاوندی؛ گل آفرین زارع


بررسی میزان چهار آلاینده فلزی (Ni, V, Co, Fe) و آلاینده‌های آلی (نفتی) در رسوبات خلیج نایبند (خلیج فارس)

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 305-323

10.22034/eiap.2023.179869

علی قنواتی اصل؛ سید محمد باقر نبوی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ سیما سبزعلیپور؛ سید مسعود منوری


مدلسازی اثرات بهداشتی آلاینده PM10 در کلانشهر شیراز

دوره 13، شماره 26، اسفند 1401، صفحه 61-77

10.22034/eiap.2023.169980

شیواالسادات طبیب زاده؛ سیداحمد حسینی؛ پرویز محمدی؛ علیرضا اطمینان؛ حسین نوروزی


بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 129-142

مختار کرمی؛ نسرین مرادی مجد؛ رسول سروستانی


کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب)

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 155-162

میثم حق شناس دهکردی؛ جواد مظفری؛ مهدی قبادی نیا؛ سید اسدا... محسنی موحد


تفکیک عمق نوری ذرات معلق از ابر و رسوبات در مناطق دریایی با استفاده از داده های ماهواره ای

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 175-186

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی


بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 19-28

علی کیانیان؛ حسین هاشمی؛ سعید صوفی زاده


بررسی میزان تجمع و انتقال فلز مس به گیاه نی‌تالابی در خاک‌های آلوده

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 157-166

ملیحه امینی؛ ناصر برومند؛ حامد حق پرست


مروری بر کاربردهای کانی های رسی در محیط زیست

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نوراله میرغفاری