دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تهیه یک سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری اولیه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی به روش ریاضی در نرم‌افزار اکسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

رویا یدره؛ علیرضا میکاییلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی