دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، مجله پژوهشی، اسفند 1401، صفحه 3-427 
الگوی سیستم مدیریت محیط زیستی با رویکرد اقدامات کنترل آلودگی صنایع مس

صفحه 3-20

10.22034/eiap.2023.169977

مهناز امراللهی جلال آبادی؛ محسن دهقانی قناتغستانی؛ ولی علی پور؛ پروانه پیکانپور


مدلسازی اثرات بهداشتی آلاینده PM10 در کلانشهر شیراز

صفحه 61-77

10.22034/eiap.2023.169980

شیواالسادات طبیب زاده؛ سیداحمد حسینی؛ پرویز محمدی؛ علیرضا اطمینان؛ حسین نوروزی


تحلیل اقدامات حفاظت از تنوع‌زیستی در منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان

صفحه 129-149

10.22034/eiap.2023.169983

پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ جابر اعظمی؛ فرهاد آقاجانلو


شاخص امنیت بوم‌شناختی در حوزه آبخیز کوزه‌تپراقی، استان اردبیل

صفحه 189-209

10.22034/eiap.2023.169991

رئوف مصطفی‌زاده؛ لیلا بابایی؛ نازیلا علایی؛ زینب حزباوی


ارزیابی اثرات عدم مشارکت مردمی در طرح‌های حفاظت باغات شهری (طرح باغ بزرگ شهر یزد)

صفحه 263-279

10.22034/eiap.2023.169998

علی رضا تیموری؛ پرستو پریور؛ احد ستوده؛ محمدرضا علمی؛ سید رضا جوادیان