مدیریت ریسک محیط‌‌زیستی‌‌آلودگی‌‌ هوا‌ در انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده‌‌های نفتی یزد و پهنه‌‌بندی آلودگی هوا با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت محیط‌‌زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مخازن و انبارهای ذخیره‌‌سازی فرآورده‌‌های نفتی یکی از منابع مهم تولید آلودگی هوا هستند. بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک محیط‌‌زیستی آلودگی هوا در انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده‌‌های نفتی یزد به انجام رسید. در این مطالعه، از تکنیک GIS جهت تحلیل وضعیت محیط‌‌زیست منطقه، از روش FTA جهت شناسایی ریسک‌‌های محیط‌‌زیستی و از روش E-FMEA جهت ارزیابی ریسک‌‌ها، استفاده شد. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد، مهم‌ترین علل ایجاد آلودگی هوا در انبار نفت یزد، تبخیر عملیاتی و تنفسی فرآورده در قسمت مخازن با RPN360 و 280، تبخیر عملیاتی فرآورده در قسمت سکو‌های بارگیری با RPN360 و آب‌بند نبودن اتصالات با  RPN180در قسمت خطوط انتقال است. پس از شناسایی ریسک محیط‌زیستی آلودگی هوا، با استفاده از نرم‌افزار GIS اقدام به پهنه‌بندی آلودگی هوا و تهیه نقشه خطر آلودگی هوا بر روی سایت انبار نفت شد. نتایج این پهنه‌بندی نشان می‌دهد، بیشترین میزان آلودگی هوا ناشی از NMTHC در قسمت مخازن و بیشترین میزان SO2 در ضلع جنوب شرقی انبار است. همچنین به منظور حذف، کنترل، پیشگیری و کاهش ریسک‌های محیط‌زیستی و خطرهای احتمالی، بر اساس مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ریسک، راه‌کارهای مدیریت ریسک برای انبار نفت شهید صدوقی یزد از قبیل اجرای طرح کهاب پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Assessment and Management of Air Pollution in Oil Warehouses and Storage Tanks and Zoning Air Pollution Using GIS

نویسنده [English]

  • laela amanat
چکیده [English]

Petroleum warehouses and storage tanks are one of the major sources of air pollution. Therefore, this study aims to identify, assess and manage risks of air pollution in the central warehouse of Yazd Oil Products Distribution Company (OPDC). In this study, FTA Method was applied to identify environmental risks while E-FMEA was used to assess the risks. Based on the results of risk assessment, the highest RPN (equal to 336) is related to air pollution risk caused by respiratory and operational evaporation of the product due to lack of sealing of connectors. The second highest PRN equal to 280 is associated with operational evaporation of the product and the environment heat. In the pipeline, the highest RPN (tantamount to 180) is related to respiratory and operational evaporation of the product due to lack of sealing of connectors, while at loading platforms, operational evaporation of the product during its receiving and transmitting with RPN of 360 is identified as the most important air pollution risks. After identifying and assessing the environmental risks of air pollution, GIS Software was applied for zoning the air pollution. Accordingly, the risk map of air pollution on the site of oil storage was prepared. The results of the zoning suggested that the air pollution rate caused by NMTHC was occurred at Storage Section. Besides, the highest air pollution caused by SO2 was occurred at the southern side of the warehouse. Finally, risk management strategies as Kahab Project were proposed for Yazd Oil Products Distribution Company.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Risk Management
  • Air pollution
  • Oil storage tanks