ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین Cd, Hg, Ni, Pb هوای محیط استان‌های در معرض ریزگرد و غبار در ایران (مطالعه موردی: 5 استان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیولوژی دریا و مسئول بخش سنجش فلزات، سازمان حفاظت محیط‌زیست

2 کارشناس ارشد شیمی تجزیه و کارشناس بخش سنجش فلزات، سازمان حفاظت محیط‌زیست

3 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست و معاون دفتر پایش فراگیر، سازمان حفاظت محیط‌زیست

4 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- علوم محیط زیست و کارشناس مسئول بخش سنجش گازهای خروجی، سازمان حفاظت محیط‌زیست

چکیده

آلودگی هوا به لحاظ ماهیت سیال بودن هوا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مهم‌ترین مشکلات محیط‌زیستی در مناطق شهری و صنعتی که سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند ناشی از همین امر می‌باشد که از جمله این آلاینده‌ها، وجود ذرات معلق در هوا و ایجاد پدیده ریزگردهاست. پدیده ریزگردها نه تنها به مرزهای تقسیمات جغرافیایی درون کشوری محدود نمی‌شود، بلکه هم اکنون ماهیت فرامرزی و حتی منطقه‌ای به خود گرفته است. شناخت کمی و کیفی ریزگردها نقش مهمی در زمینه تعیین منشای، برنامه‌ریزی جهت مهار و مقابله با آنها ایفا می‌کند. در این راستا، با توجه به احتمال حضور فلزات به همراه ذرات گرد و غبار، آنالیز فیلترهای تفلونی و فایبرگلاس در ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا در 5 استان مختلف ایران در زمان‌هایی که بیشترین آلودگی وجود داشت، جهت اندازه‌گیری فلزات انتخاب شد. هدف از تحقیق حاضر، پایش آلودگی فلزات هوابرد، به منظور تعیین میزان فلزات Pb, Ni Cd, و Hg در فیلترهای هوا (تفلونی و فایبر گلاس) می‌باشد. نمونه فیلترهای نصب شده در ایستگاه‌های پایش آلودگی هوای استان‌های همدان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و زنجان در زمان‌هایی که بیشترین آلودگی وجود داشت، جمع‌آوری و میزان فلزات پس از هضم اسیدی توسط دستگاه جذب ‌اتمی اندازه‌گیری شد. نتایج به‌دست آمده در این تحقیق نشان داد که میزان سرب و جیوه اندازه‌گیری شده در هر دو نوع از فیلترهای هوا (تفلونی و فایبر گلاس) در کلیه استان‌های هدف، براساس استانداردهای معتبر جهانی EU Target WHO, California, و Federal، زیر حد مجاز آلودگی می‌باشد. در خصوص میزان فلزات نیکل و کادمیوم اندازه‌گیری شده در فیلترهای فوق در بعضی از ایستگاه ها براساس استانداردهای معتبر جهانی EU Target WHO، غلظت آن‌ها زیر حد مجاز آلودگی و در بعضی دیگر، در محدوده استانداردهای معتبر جهانی مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of Ambient Air Heavy Metals (Cd, Hg, Ni and Pb) of Provinces Subject to Fine Dust Porticles of Iran (Case Study in 5 provinces)

نویسندگان [English]

 • aazam tabatabaee 1
 • fereshteh dastgoshadeh 2
 • karim pourasad 3
 • shahram sepehrneya 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Air pollution has particular importance due to the fluid nature of air and it is one of the most important environmental problems in urban and industrial areas which threaten human health. Two main important pollutants in the air are suspended particulate material in the air and fine dusts phenomenon. Fine dusts phenomenon isn’t limited to geographical boundaries within the country, but now it is a regional problem. Recognizing of the quality and quantity of fine dust has an important role in determining their origin and planning to find out how to deal with and eliminate them. In this respect, due to the possibility of presence of metals in particulate matter, analysis of Teflon and fiberglass filters installed in air pollution monitoring stations in five provinces of Iran, were selected to measure at the time period when there was the highest pollution. In this study, the metals included. Pb, Ni, Hg and Cd in air filters (Teflon or Fiberglass), the installed filters in air pollution monitoring stations (at Hamedan, Sistan and Baluchestan, Hormozgan, Kirman and Zanjan provinces) were collected when there was the highest pollution. Then metals were detected by atomic absorption spectrometry after acid digestion. The results showed that the measured amount of Lead and Mercury in both types of air filters (Teflon and Fiberglass) in all provinces are below the international objective standards (WHO, EU Target, Federal and California) of Lead and Mercury. The concentrations of Nickel and Cadmium in both types of air filters (Teflon and Fiberglass) in some stations are below the international objective standards (WHO, EU Target) of Nickel and Cadmium and in others the concentrations of Nickel and Cadmium are the same as level of international objective standard ranges

کلیدواژه‌ها [English]

 • Particulate material
 • Fine dusts phenomenon
 • Air Filters (Teflon and Fiberglass)
 • Cadmium
 • Lead
 • nickel
 • Mercury