تهیه سیاهه معیار‌ها و شاخص‌های پایش پایداری کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌های شمال در سطح واحد مدیریت جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع‌‌طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار جنگل چرخه‌ای متشکل از طراحی، اجرا و پایش فعالیت‌ها می‌باشد. این چرخه برنامه‌ریزی برای پایش فعالیت‌ها نیازمند توسعه معیار‌ها و شاخص‌هایی است. از سوی دیگر، تغییر در مدیریت جنگل و حرکت از راهکار تولید محصول پایدار به سوی مفهوم پایداری به معنای وسیع‌تر آن، سبب اهمیت یافتن کارکرد‌های دیگر جنگل شده است. امروزه، جنگلداری در جستجوی یک مدیریت چند منظوره می‌باشد که در آن ملاحظات محیط‌زیستی، تنوع‌زیستی، حمایت، تفرج و زیبا‌شناختی همراه با نیاز سنتی تولید چوب سازگار و هماهنگ شود و بتواند این خدمات و تولیدات را به صورت پایدار فراهم آورد. بنابراین، لازم است که برای کارکردهای مختلف جنگل سیاهه معیارها و شاخص‌های پایش پایداری تهیه شود. هدف از این مطالعه، تهیه معیارها و شاخص‌های پایش پایداری برای کارکردهای اکولوژیکی جنگل خیرود است. برای این منظور، پس از تهیه سیاهه اولیه شاخص‌ها و معیارها، این سیاهه توسط گروهی از متخصصان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با هم مقایسه و وزن نسبی آن‌ها تعیین شد. نتایج نهایی شامل هفت معیار و 25 شاخص برای پایش پایداری این سه کارکرد حفاظت، حمایت و تفرج می‌باشد. برای هر شاخص تاییدگرهای مناسب آن نیز تهیه و ارایه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Criteria and Indicators Framework for Monitoring the Sustainability of Ecological Functions of Northern Forests in Forest Management Unit level (Case study: Kheyrud Forest of Nowshahr)

نویسندگان [English]

  • rahem malekneya 1
  • jahanger feghhe 2
  • majid makhdoum 3
  • mohammadreza mrve 3
  • mahmoud zobeiry 3
1
2
3
چکیده [English]

Sustainable Forest management is process that includes planning, implementation and monitoring. This process calls for criteria and indicators framework. On the other hand, forest ecosystems are increasingly considered as resources that must be managed for a wide range of ecological, economic and social values. These changes need criteria and indicator framework by which sustainable multifunctional forest management can be monitored. The Aim of this study is to develop criteria and indicator frameworks for ecological function including conservation, protection, conservation, and recreation function. For this purpose, Analytical Hierarchy Process and experts’ opinions were used and initial criteria and indicators were weighted. Final framework consists of 7 criteria, 25 indicator and 29 verifiers. Formulating these criteria helps monitoring the forest’s functions and can be used in determining, measuring, analyzing and assessing the sustainability of the studied area.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable forest management
  • Criteria
  • Indicator
  • Kheyrud Forest
  • Ecological functions