معرفی موارد استفاده و مقایسه شبکه های جمع آوری فاضلاب متعارف و نامتعارف در جوامع کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، گرایش آب و فاضلاب، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد، دکترای منابع آب، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

یکی از مهم ترین مسایل در حوزه مدیریت شهری، جمع آوری و انتقال فاضلاب به خارج از محدوده شهرها و روستاهاست. با توجه به تخصیص70-90 درصد از کل هزینه های یک طرح فاضلاب به شبکه جمع آوری و انتقال، شناخت و بررسی موارد استفاده از انواع مختلف شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف به علت هزینه کمتر این شبکه ها نسبت به شبکه های جمع آوری فاضلاب متعارف، در سطح کشور الزامی است. شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف در جوامع کوچک شهری و روستایی عبارت از : شبکه جمع آوری فاضلاب تحت فشار (PSS)، شبکه جمع آوری فاضلاب تحت خلا (VSS)، شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی با قطر کوچک (SDGS) و شبکه جمع آوری فاضلاب ساده شده (SS) می باشد که با توجه به شرایط خاص یک منطقه همچون شرایط اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی، فنی و سایر موارد تأثیرگذار، یکی از انواع مختلف آن ها انتخاب شده، طراحی و احداث می شود. در این تحقیق، ابتدا اطلاعات از طریق مطالعه کتب و استانداردهای داخلی و خارجی در زمینه شبکه های فاضلاب گردآوری شده و سپس به بررسی انواع مختلف شبکه های جمع آوری فاضلاب، موارد استفاده و مقایسه آن ها جهت انتخاب بهینه یک شبکه جمع آوری فاضلاب با تاکید بر هزینه های اجرایی و بهره بردای- نگهداری کمتر، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction, Usages and Comparison of Conventional and Unconventional Sanitary Sewer Networks in Small Communities

نویسندگان [English]

  • razeyah khansefed 1
  • ahmad abreshamche 2
1
2
چکیده [English]

One of the most important challenges in urban management is collection and transmission of sewage to outside of cities and villages boundaries. According to allocation of 70-90 percent of a swage plan’s total costs to sanitary sewer network and transmission, investigation of usages of different unconventional sanitary networks due to lower costs of these networks in comparison with other conventional ones is necessary at national level.            The unconventional sanitary sewer networks in small urban and rural communities include pressure sewer system (PSS), vacuum sewer system (VSS), small diameter gravity sewer system (SDGS) and simplified sewer system (SS), They are selected in accordance with specific circumstances of a region such as social, economic, regional, technical and other effective elements. In the current research, the data are collected from books, consulting engineering companies reports, and national and international standards of sewer network systems and then different sanitary sewer networks and their usages are investigated and compared in order to select the optimum sewer network with emphasis on lower administrative, operation and maintenance costs.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional and Unconventional
  • Sanitary Sewer Network
  • Pressure Sewer System (PSS)
  • Vacuum Sewer System (VSS)
  • Small Diameter Gravity Sewer System (SDGS)
  • Simplified Sewer System (SS)