مدل‏سازی رضامندی زیستگاه برای دارکوب سیاه و دارکوب خالدار بزرگ با استفاده از رگرسیون منطقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد محیط‏زیست، دانشکده شیلات و محیط‏زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط‏زیست، دانشکده شیلات و محیط‏زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد محیط‏زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

حفظ تنوع‌زیستی یکی از اهداف اصلی حفاظت از حیات‏وحش است. امروزه از دست رفتن زیستگاه یکی از بزرگترین تهدیدها برای تنوع‌زیستی سراسر جهان شناخته شده است. در این مطالعه، رضامندی زیستگاه دارکوب سیاه و دارکوب خالدار بزرگ در جنگل شست کلاته بررسی شد. متغیرهای محیط‏زیستی شامل تیپ پوشش جنگلی، عوامل توپوگرافی و ویژگی‏های ساختار پوشش گیاهی به همراه داده‏های حضور و عدم‏حضور دو گونه دارکوب در هر یک از ۱۰5 پلات نمونه‏‏برداری به شعاع ۲۵ متر ثبت شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری بر اساس رگرسیون منطقی دوگانی نشان داد که شاخص‏‏های محدود‏کننده حضور دارکوب سیاه بیشتر از دارکوب خالدار بزرگ است. این نتایج مشخص کرد که دارکوب خالدار بزرگ توانایی بیشتری برای سازگاری استفاده منبع برای انتخاب زیستگاه در مقیاس محلی دارد. در مقابل، دارکوب سیاه می‏تواند گونه تخصص‏گرای زیستگاهی در نظر گرفته شود. مقایسه ویژگی‏های زیستگاهی بین دو گونه دارکوب، ارجحیت قوی را برای درختان مرده، مخصوصاً خشکه‏دارها (با ضریب 589/0 برای دارکوب سیاه و 458/0 برای دارکوب خالدار بزرگ) نشان داد. بنابراین، در سیاست‏‏های آتی حفاظت و مدیریت جنگل، حفاظت از درختان مرده و در حال تجزیه باید به حساب آورده شود. به این طریق دیگر گونه‏های دارکوب و همین‏طور جامعه‏ آشیان‏‏کننده‏های دومین سود خواهند برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Flooding Potential of Watershed Using HEC-HMS Model in Comparison with Franko- Roodier Method (Case Study: Nazloochay Watershed)

نویسندگان [English]

  • soroor karime 1
  • hosein varasteh 2
  • hamidreza rezaee 2
  • mojtaba ghadimi 3
چکیده [English]

The flood peak is one of the most important subjects in flood control projects. Because of lack of gauging stations in the outlet of all sub watersheds, this study based on simulating rainfall-runoff in the watershed by Hydrologic Models. HEC-HMS is designed for simulating rainfall-runoff. In this study all the essential information about watershed as Hydrologic soil groups, Land use, Flood hydrograph and Physical Properties were determined. Then the Model was run by the chosen events, and then was optimized and calibrated. Next flood hydrographs for 2-100 return periods were simulated for computing peak Flow. The “specific Discharge” method was used for determining the most flood active area. The results showed that, five sub watershed in the Upstream and middle of Nazloochay as B11, A21, A112, N, L112 with the specific discharge of 0.95,0.94,0.81,0.77 for 25 return period and with highest CN of 80, 75, 72, 75, 75 and the area of 52.6,35,43,42.7,45 had the highest impact on the flood peak and ranked from 1-5 and were determined as the most critical sub watershed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood simulation
  • Rainfall- runoff model
  • HEC-HMS model
  • Flood production intensity
  • Ranking of subwatersheds
  • Nazloochay watershed