تعیین کیفیت منظر و نقاط چشم‏انداز به منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع‏طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع‏طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع‏طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع‏طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از انواع جهانگردی که بیشترین همخوانی و هماهنگی را با توسعه پایدار می‏تواند داشته باشد، اکوتوریسم یا طبیعت‏گردی است. گرایش اصلی اکوتوریسم، طبیعت و جذابیت‏های آن است. بنابراین در طراحی برای برنامه‏ریزی توسعه، سیماسازی یا ساماندهی منظر برای حفظ منظرهای موجود و یافتن منظره‏های زیبا و سپس جا نمایی موارد توسعه در میان نواحی خوش‏منظره، ضروری است. منطقه مورد مطالعه بخش پاتم جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع‏طبیعی دانشگاه تهران است که به جنگل خیرود موسوم است. در این تحقیق پس از تهیه جداول یگان‏های محیط‏زیستی بخش پاتم، یگان‏ها از بیشترین به کمترین گوناگونی و تنوع به ترتیب به عنوان مناطق ممتاز، معمولی و ضعیف انتخاب شدند. سپس با مطالعات میدانی در میان طبقه اول یا منظر ممتاز، نقاط خوش منظره و آزیموت هر کدام از این مناطق تهیه شد. در این پژوهش به‏طورکلی 18 نقطه چشم‏انداز، منظر و منظره‏های آن در بخش پاتم نهایی شد. این نقاط خوش منظره خود گزینه‏های دیگری را نیز برای مسیرهای جاده‏سازی، طراحی- مهندسی تفرجگاه‏های جنگلی، مسیرهای پیاده‏روی و سایر امکانات و تسهیلات اکوتوریستی با توجه به برخی از اصول مربوط به تعداد و اندازه تفرج‏گر، تأسیسات و تسهیلات فراهم می‏آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape Quality Appraisal from Look Outs for Ecotourism Land Use (Case study: Patom District of Kheyrud Forest)

نویسندگان [English]

  • ali jahani 1
  • majid makhdoum 2
  • jahangire feghhi 3
  • vahid eetamad 4
چکیده [English]

One types of tourism that is the most compatible with sustainable development, is ecotourism. The main willingness of ecotourism is based on the quality of nature and its attractiveness. The study area is Patom district of Kheyrud research- educational forest of the Faculty of Natural Resources of University of Tehran. In this research, after preparing the environmental units tables of characteristics of Patom district, the units were classified from the highest diversity of components to the least as superb, common and poor areas, respectively. Then, scenic points and its azimuth were determined by field studies in first class or superb landscapes. Totally, 18 lookouts, landscape and their scenic views were selected in the Patom district. These scenic landscapes provide alternatives for road construction, designing of forest recreation areas, trails and other ecotourismic facilities and amenities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Look out
  • Patom district
  • Environmental units
  • landscape
  • Scenic views