ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 عضو هیات علمی گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، مجتمع آموزش عالی بهبهان، ایران

3 دانش آموخته رشته محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

چکیده

آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، ارزیابی آثار مثبت و منفی ناشی از اجرای پروژه شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس بر محیط‌زیست منطقه است. محدوده پیشنهادی 650 هکتاری برای اجرای این پروژه در فاصله 15 کیلومتری شهر بندرعباس در ساحل شرقی این شهر و در محدوده تالاب بین‌المللی رود شور، شیرین و میناب واقع شده است. اگرچه پروژه مذکور دارای آثار مثبت قابل چشمگیری از جمله توسعه فعالیت‌های گردشگری، تجاری، اشتغال‌زایی و درآمدزایی در منطقه است، ولی آثار منفی ناشی از اجرای پروژه بسیار بیشتر از آثار مثبت هستند. مهمترین آثار منفی پروژه شامل برهم‌زدن تعادل بوم‌سازگان منطقه حفاظت شده و تالاب بین‌المللی رود شور، شیرین و میناب و سایر بوم‌سازگان‌های حساس ساحلی- دریایی در منطقه، تهدید گونه‌های حیات‌وحش مهم و برجسته و تهدید سفره‌های آب زیرزمینی است. در این مطالعه از روش روی‌هم‌گذاری و روش ماتریس ایرانی برای بررسی و ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه استفاده شد. جدول ماتریس طراحی شده شامل 47 ریزفعالیت پروژه و 50 عامل محیط‌زیستی است که در مرحله ساختمانی، در ستون‌ها 5/54 درصد میانگین‌ها و در ردیف‌ها 1/57 درصد میانگین‌ها و در مرحله بهره‌برداری در ستون‌ها، 52 درصد میانگین‌ها و در ردیف‌ها نیز 52 درصد از میانگین‌ها کمتر از 1/3- هستند. بنابراین براساس بررسی‌های به‌عمل آمده و نتایج حاصل از ارزیابی، اجرای پروژه حاضر در منطقه مطالعاتی تأیید نمی‌شود، اما بواسطه اهمیت پروژه بر اوضاع منطقه، بویژه از نظر اقتصادی پیشنهاد می‌شود برای تعیین موقعیت مناسب، محل اجرای پروژه از مطالعات مکان‌یابی محیط‌زیستی استفاده ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment (EIA) of the Persian Gulf International Tourism City

نویسندگان [English]

  • mohammadreza ashrafzadeh 1
  • hosein madade 2
  • nasrin khademi 3
  • sadegheh bonyadi 3
1
2
3
چکیده [English]

Environmental Impact Assessment aims at avoiding negative effects on the environment by identifying, predicting and interpreting information of the potential impacts of a development on the environment. The main aim of the current research is the environmental impact assessment of the Persian Gulf international tourism city. The proposed area for this project is located in 15th Km of eastern shore of Bandar Abbas city, at the conjunction of Rud_e_ Shour, Shirin and Minab River International Wetland (Ramsar Site). Although this project bring about considerable positive effects in the region, such as development of tourism, job opportunity and economic growth in the area, however its negative impact outweight positive ones. The worst negative impacts related to this project are disturbing the ecosystem balance of Shour, Shirin and Minab River International Wetland and other sensitive coastal area of marine ecosystems, besides threatening important and predominant wildlife species and ground water resources. Detailed environmental parameters and project activities during construation and utilization have been identified based on similar projects and technical documents. The Simple Matrix and Spatial Analysis (Map overlaying and Geographical Information System) methods were the tools used to make the assessment. So, based on the results from the assessment the project is rejected due to ecological sensitivity of the area. But, due to its importance in the economic growth of the region, it is suggested that its site construction be carried out according to environmental criteria.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • EIA
  • Persian gulf international tourism city
  • Shour- shirin and minab river
  • International wetland