بررسی و اندازه‌گیری فلزات سنگین نیکل، سرب، مس، منگنز، روی، کادمیوم و وانادیوم در سبزی‌های خوراکی جنوب پالایشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه دولتی باکو، دانشکده زیست‌شناسی، گروه میکروبیولوژی

2 دانشجوی دکترای گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم‌زیستی، دانشگاه تربیت مدرس کارشناس مرکز مهندسی محیط‌زیست، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

3 هیأت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران

4 مدیر پسماند دفتر آب و خاک اداره محیط‌زیست استان تهران

5 ارزیاب انجمن مدیریت سبز ایران

6 کارشناس مرکز مهندسی محیط‌زیست، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چکیده

امروزه یکی از بحرانی‌ترین مسائل در زمینه آلودگی آب و خاک، مسئله آلودگی ناشی از ترکیبات نفتی است. مناطق نفت‌خیز از جنبههای مختلف طی مراحل استخراج تا انتقال و پالایش در معرض این آلودگی هستند. از جمله این مناطق، جنوب شرقی تهران است که دارای اراضی وسیع کشاورزی است و در معرض عوامل آلوده‌کننده مختلف از جمله پالایشگاه تهران، خطوط انتقال نفت، پساب شهری، فعالیتهای صنعتی و جامعه ساکن منطقه قرار دارد. از آنجایی که گیاهان زراعی کشت‌شده در این منطقه نیاز مناطق وسیعی از شهرهای مجاور از جمله تهران را برآورده میکند، به منظور بررسی میزان آلودگی این گیاهان پس از نمونهبرداری، غلظت عناصر سنگین نیکل، وانادیوم، کروم، کادمیوم، منگنز، سرب و روی آنها سنجش شد. اطلاعات و مقادیر کمی آلاینده‌ها، براساس روش‌های آماری و با نرم‌افزارهای SPSS و MVSP مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. براساس نتایج به‌دستآمده و مقایسه با استانداردهای موجود، همه گیاهان دارای مقادیر متفاوتی از فلزات بودند و از 14 گونه گیاهی مطالعه شده، گیاه پیاز بالاترین محتوای اغلب فلزات را نشان داد. نتایج حاصل از این مطالعه انباشتگی مقادیر بالای فلزات را نسبت به مطالعات مشابه نشان میدهد. بالا بودن غلظت فلزات سنگین سرب و نیکل که به‌عنوان شاخص آلودگی نفتی شناخته می‌شود، مبین وجود آلودگی نفتی در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey and Measurement of Ni, Pb, Cu, Mn, Zn, Cd and V Content in Green Vegetables of South Area of Tehran Refinery

نویسندگان [English]

  • javad kazemzadeh 1
  • aazam sadatnouri 2
  • nima porang 3
  • mohammad alizadeh 4
  • hosien ghoreishi 5
  • amin padash 6
چکیده [English]

Oil pollution is one of the most critical soil and water pollutant. Areas which are subjected to oil industry may have this kind of pollution by different ways such as extraction, transformation and refining. The example of these areas is south east of Tehran refinery which is surrounded by  agricultural fields and are subjected by pollution via Tehran refinery, oil transforming lines, waste water and industrial activities. Since the crops from this area is providing the needs of neighbor cities like Tehran, to realize their oil pollution, the content of some heavy metals like Ni, V, Cu, Cd, Zn, Pb and Mn has been measured. The results analyzed by analytical method include SPSS and MVSP. Finally the relation between elements and pollution has been recognized. The result of this survey showed the high heavy metal content in most plants which were higher than similar research. Onion had the highest amount of most heavy metals. Ni and Pd content were high in plants which are indicator of oil pollution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Oil Pollution
  • plants
  • Tehran refinery