زون‌بندی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب در خوزستان با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور دزفول

2 دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

3 دانشگاه آزاد شوشتر

4 دانشگاه چمران اهواز

چکیده

منطقه قلعه شاداب به مساحتی حدود 4157 هکتار در استان خوزستان، شمال شهرستان دزفول قرار گرفته که از سال 1387 برای کاهش شکار و صید و جلوگیری از تخریب به عنوان منطقه شکار ‌ممنوع تعیین شده است. پژوهش مذکور با هدف زون‌بندی منطقه شکار‌ ممنوع قلعه شاداب به منظور دستیابی به الگوی بهینه حفاظت و توسعه به انجام رسیده است. طی فرآیند زون‌بندی پس از شناسایی منابع اکولوژیکی و اقتصادی- ‌اجتماعی (در مقیاس 25000/1) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی داده‌های اکولوژیکی (مبتنی بر رهیافت سیستمی)، نقشه یگان‌های محیط‌زیستی تشکیل و سپس با تهیه مدل‌های اکولوژیکی ویژه پارکداری، زون‌بندی منطقه انجام گرفت و نقشه زون‌بندی به عنوان واحد برنامه‌ریزی تهیه شد. نتیجه مطالعه حاکی از آن است که در منطقه مورد مطالعه زون‌های امن 45/27 درصد، حفاظتی 95/51 درصد، تفرج گسترده 21/14 درصد، تفرج متمرکز 831/. درصد، تاریخی-‌فرهنگی 83/1 درصد، زون بازسازی 3 درصد، زون استفاده ویژه 024/0 درصد و زون سپر 12/1 درصد از منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zoning of Ghalle Shadab Non-Hunting Area in Khuzestan Using GIS

نویسنده [English]

  • elham namjoo 1
1
2
3
4
چکیده [English]

Ghalle Shadab region with an area of 4157 hectares is located in the province of Khuzestan, north of the city of Dezful. This region since 1387 is designated as non-hunting area to reduce hunting pressure and preventing habitat loss. The present study aims to zoning of non-hunting area of Ghalle Shadab region in order to achieve the best model of conservation and development. In the zoning process, maps of environmental unit was formed after identifying the ecological and socio-economic resources (scale 1:25000) using geographic information system (GIS) analysis and integration of ecological data (system-based approach), and after the preparation of special ecological models for park management, zoning of the region was done and zoning map were developed as a planning unit.
The results shows that in the present study area zoning are as bellow: safe zone 27.45 percent, protection zone 51.95 percent, extensive use zone 14.21 percent, intensive use zone 0.831 percent, cultural-historical zone 1.93 percent, recovery zone 3 percent, special use zone 0.024 percent and buffer zone 1.12 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghalle Shadab non-hunting area
  • Zoning
  • System analysis
  • Geographical Information System GIS