آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه خسارت انتشار آلاینده‌های محیط‌زیستی در فرآیند تولید گندم شهرستان فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم و داده‌های مقطعی سال 93-1392 مربوط به 201 تولیدکننده گندم آبی در شهرستان فسا، اثر افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی بر هزینه خسارت انتشار آلودگی تعیین شود. با توجه به مصرف بالای حامل‌های انرژی (گازوئیل و برق) در فرآیند تولید گندم انتظار می‌رود با افزایش قیمت این حامل‌ها مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید گندم افزایش و با کاهش تولید گندم مقدار و هزینه خسارت انتشار آلاینده‌های محیط‌زیستی کاهش یابد. نتایج نشان داد با افزایش 50 درصدی قیمت گازوئیل و برق مقدار تولید گندم به ترتیب 22/2 و 75/11 درصد کاهش می‌یابد و در نتیجه هزینه خسارت آلاینده مهم اکسید دی‌نیتروژن به ترتیب 232 و 1223 هزار ریال در هر هکتار کاهش می‌یابد. بنابراین افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی می‌تواند در کنترل هزینه خسارت انتشار آلودگی محیط زیست نقش موثری داشته باشد. اما از آنجایی که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تولید گندم به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. بنابراین، با توجه به استراتژیک بودن این محصول پیشنهاد می‌شود در اعمال این سیاست احتیاط شود. همچنین به نظر می‌رسد با استفاده از تکنولوژی مناسب در تولید گندم و افزایش بهره‌وری همه عوامل تولید، می‌توان با کاهش کمتری در تولید گندم هزینه خسارت انتشار آلاینده‌های محیط‌زیستی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Energy Carriers' Price Surging on Damage Cost of Environmental Pollution Emissions in Wheat Production Process in FASA City

نویسندگان [English]

  • hassan azarm
  • Mohammad Bakhshoodeh
  • zakariya farajzadeh
Department of Agricultural Economics, University of Shiraz
چکیده [English]

In this study, indirect production function was applied to cross sectional data of 2013-14 Collected from 201 irrigated wheat producers in Fasa city, to investigate the effect of increased energy carriers’ price on damages cost of pollution emission. According to the high consumption of energy carriers (gas oil and electricity) in production of wheat, with the rising cost of these carriers after targeting subsidies, wheat production cost increased that resulted in reductions of wheat production and thus the damage cost of environmental pollutants emissions. The results showed that a 50 present increase in the price of gas oil and electricity respectively decreases wheat production by 2.22 and 11.75 percent per hectare and this in turn reduces the pollutant damage cost respectively by almost 232 and 1223 thousand rials[1] per hectare. Thus, increasing energy carriers’ prices can lead to controlling damage cost of environmental pollution emission, however, increasing energy carriers’ prices causes wheat production to decrease and so the policy should be implemented cautiously. It also seems that use of appropriate technology in wheat production along with increasing the productivity of all inputs may result in lessening the damage cost with low reduction in wheat production.



[1] $ = 4000 Rials

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy carriers’
  • Environmental Pollutants
  • Indirect production function
  • Wheat
  • Fasa city