مطالعه توان ترسیب کربن دو گونه‏ Helichrisum aucheri و Helichrisum globiferum در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

کربن مهمترین عنصر گازهای گلخانه‏ای محسوب می‏شود که در دهه‏های اخیر افزایش مقدار آن در اتمسفر سبب گرم شدن هوای کره زمین شده است. فرآیند ترسیب کربن در زی‏توده گیاهی و خاک‏هایی که تحت ‌تاثیر این زیتوده هستند، ساده‏ترین و ارزان‏ترین راه‏کار ممکن برای کاهش سطح این گاز اتمسفری است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است تا توان ترسیب کربن گونه‏های Helichrisum aucheriوglobiferum  Helichrisum که در اکوسیستم‏های طبیعی استان آذربایجان غربی حضور گسترده‏ای دارند، بررسی ‌شود. بدین منظور 30 پایه‏ گیاهی از دو گونه مذکور انتخاب و اندام‏های هوایی و زیرزمینی آن‏ها از هم جدا و به آزمایشگاه منتقل شدند (در مجموع 120 نمونه گیاهی). ضریب تبدیل ترسیب کربن هر اندام گیاهی به صورت جداگانه توسط روش احتراق تعیین شد. همچنین 12 نمونه خاک به طور تصادفی از پای گونه‏های مورد مطالعه برداشت (در مجموع 24 نمونه خاک) و میزان ترسیب کربن آن در آزمایشگاه اندازه‏گیری شد. نتایج آماری این بررسی نشان داد که میزان ترسیب کربن در دو گونه مورد مطالعه با هم اختلاف معنی‏داری در سطح یک درصد داشتند. بیشترین میزان ترسیب کربن مربوط به اندام هوایی گونهHelichrisum globiferum  بود. همچنین خاک توان ترسیب بالاتری از اندام‏های گیاهی نشان داد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study Carbon Sequestration Potential of Helichrisum aucheri and Helichrisum globiferum in West Azerbaijan Province

نویسنده [English]

  • zeinab jafarian
sari agricultural and natural resources sciences university
چکیده [English]

Carbon is the most important greenhouse gas that in recent decades which increasing of it has caused earth warming in the atmosphere. Warming has devastating effects on lives and was caused destruction of natural ecosystems, occurrence of drought, climatic and ecological imbalance. Carbon sequestration in plant biomass and soils under the biomass is the most simple and cheapest possible way to reduce levels of this atmospheric gas. Then was tried to investigate potential of carbon sequestration of Helichrisum aucheri and Helichrisum globiferum in that have wide presence in the natural ecosystems of West Azerbaijan province. 30 samples from studied species were selected and they rooted and shooted organs were separated and were transferred to the laboratory (totally 120 plant samples) and carbon sequestration coefficient of plant organs was determined with combustion method separately. 12 soil samples were taken from vicinity of each studied species randomly (totally 24 soil samples) and their carbon sequestration was determined. The results showed that carbon sequestration rate had significant difference (p<%1) between studied species. Also soil had more potential of carbon sequestration than plant organs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon sequestration
  • Helichrisum sp
  • Rooted organs
  • Shooted organs
  • West Azerbaijan province