تعیین گونه‌های شاخص پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در شیوه‌های مختلف بهره‌برداری در منطقه زاگرس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه ساری

چکیده

تعیین گونه‌های شاخص گیاهی علاوه بر پیش‌بینی خصوصیات اکولوژیک اکوسیستم‌‌ها به ویژه مراتع خشک و نیمه‌خشک، راهکاری مناسب برای اصلاح و احیا مراتع نیمه‌استپی از طریق معرفی گونه‌ها با ویژگی‌های مرتبط با هر شیوه مختلف بهره‌برداری، به شمار می‌آید. به همین منظور این مطالعه در چهار شیوه مختلف بهره‌برداری شامل قرق، مرتعی، دیمزار رها شده و دیمزار در مراتع قشلاقی ماهور ممسنی در استان فارس انجام شد. پوشش گیاهی و خاک در امتداد ترانسکت و در پلات‌های یک متر مربعی نمونه‌گیری شدند. نمونه‌گیری بانک بذر خاک از دو عمق صفر تا 5 و 5 تا10 سانتی‌متری خاک انجام شد. ترکیب و مقدار بانک بذر به روش جوانه‌زنی در گلخانه تعیین شد. برای تعیین گونه‌های شاخص و بررسی تغییر در خصوصیات پوشش گیاهی و بانک بذر خاک از آنالیز گونه‌های شاخص (ISA) استفاده شد. نتایج آنالیز گونه‌های شاخص نشان داد که 24 و 3 گونه گیاهی به ترتیب در پوشش گیاهی و بانک بذر خاک منطقه قرق دیده شدند که در منطقه مرتعی این تعداد 4 و 3 گونه، در دیمزار رها شده 11 و 2 گونه و در دیمزار 13 و 3 گونه به عنوان گونه شاخص وجود داشتند. با توجه به تغییر ترکیب پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در اثر چرای دام و تغییر کاربری اراضی، اصلاح روش‌های بهره‌برداری و مدیریت مراتع منطقه به منظور احیاء پوشش گیاهی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on Factors Affecting Carbon Dioxide Emissions in Iran; With Emphasis on the Effects of 21th Rio Statement

چکیده [English]

The purpose of this study is investigation of the correlation between carbon dioxide emissions per capita as an indicator of environmental pollution with value added agriculture to industry, value added services to industry, urban population density and power consumption in Iran with an emphasis on effects of 21th Rio Declaration for 1978-2014. Therefore in this study, relations between the short and long term models and variables by using the model Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) were analyzed. The results showed that in both short and long run, with increasing one unit in energy consumption, carbon dioxide emissions will be increased equal to 0.002 units. So it is suggested development supports of renewable energy, particularly solar energy, wind and water in order to improve air quality and environmental indicators. Also according to the dummy variable of Rio conference and its significant with plus sign, this variable shows that in the long-run pattern, Iran has acted for protecting the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon dioxide emissions per capita
  • Environmental
  • Iran
  • ARDL