آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان

چکیده

در این مطالعه به بررسی آثار رشد بخش صنعت، آزادسازی تجاری و مصرف انرژی بر میزان انتشار آلودگی در ایران پرداخته شد. بدین‌منظور از داده‌های سری زمانی سال‌های 1365 الی 1393 و تکنیک مدل خودتوضیحی با وقفه‌های گستره استفاده شده است. نتایج رابطه بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت و معنی‌داری بر آلودگی و مجذور آن، تاثیر منفی بر آلودگی داشته است. بنابراین، فرضیه محیط‌زیستی کوزنتس در مطالعه حاضر تایید شد. مصرف انرژی و آزادسازی تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت دارای تاثیر مثبت و معنی‌داری بر میزان انتشار دی‌اکسیدکربن دارند اما تاثیر متغیر مصرف انرژی بر میزان انتشار آلودگی قابل توجه‌تر است. مثبت بودن ضریب برآوردی متغیر مصرف انرژی می‌تواند به دلیل پایین بودن بهره‌‌وری انرژی در ایران باشد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود بخش صنعت به سمت تکنولوژی‌های سازگار با محیط‌زیست حرکت نماید. همچنین سیاست‌‌گذاران باید در اعطای مجوز واحد صنعتی دقت کنند و از اعطای مجوز به واحدهای صنعتی آلوده‌‌کننده، خودداری و یا از محدوده شهرها خارج کنند. ایجاد الزامات فنی و محیط‌‌زیستی در تولید محصولات صنعتی به منظور کاهش میزان آلایندگی صنایع، اصلاح الگوی تولید و مصرف انرژی از انرژی آلاینده (مانند فرآورده‌های نفتی) به انرژی‌های پاک و کمتر آلاینده و استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در صنایع می‌تواند از جمله سیاست‌های محیط‌‌زیستی پیشنهادی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of the Industrial Sector Economic Growth on the Quality of the Environment in Iran (Application of the Self Explanatory Model with Extensive Pauses)

نویسنده [English]

  • yadollah bostan 3
3 Graduated, Department of Agricultural Economics, Ardakan University
چکیده [English]

We decided to investigate the effects of the industrial sector growth, trade liberalization and energy consumption on Iran's pollution emission amount. For this purpose, time series data from 1986 to 2014 and the self-explanatory technique with extensive pauses have been used. The results of the long-term and short-term relations imply that the added value of industrial sector has positively and significantly impacted on pollution while its square has had a negative impact on pollution. Hence, the environmental Kuznets hypothesis was confirmed in the current study. Energy consumption and trade liberalization have had a positive and significant impact on both short-term and long-term carbon dioxide emission while the impact of energy consumption variable on the level of pollution emission is more considerable. The positive estimated coefficient of the energy consumption variable can be due to low energy efficiency in Iran. For this purpose, it is suggested to move toward environmentally-friendly technologies for the industrial sector. In addition, policy makers should pay a close attention on granting license to industrial sector and avoid granting permission to polluting industrial sectors or try to move them outside the urban area. Developing technical and environmental requirements in manufacturing industrial products in order to decline the amount of industrial emissions, modify production patterns, move energy consumption patterns from polluting energy (such as oil products) to clean and low polluting energies, and consumption of modern and renewable energies in industry are among the suggestions for environmental policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Trade
  • Economic Growth
  • Pollution
  • Iran
  • ARDL