نویسنده = مهین پرک
تعداد مقالات: 2
1. دیدگاه‌های جهانی و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه برنامه‌ریزی مشارکتی محیط‌زیست شهری

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-16

سمیرا نوازی؛ مهین پرک؛ اسماعیل صالحی


2. بررسی مفهوم ارزیابی راهبردی محیط‌زیست و روش‌های اجرای آن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-40

مهین پرک؛ سمیرا نوازی؛ اسماعیل صالحی