داوران

عنوان نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی رشته تخصصی
دکتر غلامحسین ابراهیمی پور دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر فریال احمدی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر مصطفی احمدوند دکترای تخصصی دانشیار آموزش محیط زیست
دکتر میترا آزاد دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
  زهرا اسدالهی دکترای تخصصی سایر  
خانم نیلوفر اسلام زاده دانشجوی دکترا سایر آمایش سرزمین
دکتر روح اله اسماعیلی دانشجوی دکترا سایر آمایش سرزمین
پروفسور حمید رضا اسماعیلی- تنوع زیستی دکترای تخصصی استاد ارزیابی توان
دکتر نرگس اعتمادی خشندرق دانشجوی دکترا سایر مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر حسن اکبری دکترای تخصصی سایر ارزیابی توان
دکتر ضیا الدین الماسی دکترای تخصصی استادیار حقوق محیط زیست
دکتر حمید آماده دکترای تخصصی استادیار  
دکتر علی امامی میبدی دکترای تخصصی دانشیار اقتصاد محیط زیست
دکتر احمد ایمانی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر بهناز امین زاده دکترای تخصصی دانشیار برنامه ربزی و مدیریت
دکتر احمدرضا یاوری دکترای تخصصی دانشیار ارزیابی توان
دکتر ندا اورک دکترای تخصصی استادیار ارزیابی توان
خانم الهام اوستان دانشجوی دکترا سایر برنامه ربزی و مدیریت
دکتر خسرو آئین جمشید دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر ضیاءالدین باده‏ یان دکترای تخصصی استادیار ارزیابی توان
دکتر محمد بازوبندی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر محمد علی باغستانی دکترای تخصصی استاد سایر موارد
دکتر حبیب باقری دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر عبدالرحیم باقری فر دانشجوی دکترا سایر مهندسی و کنترل آلودگی محیط
آقای جهانبخش بالیست دانشجوی کارشناسی ارشد سایر  
  علیرضا باوندیان      
آقای شهروز برادران نویری دانشجوی دکترا مربی سایر موارد
دکتر شهیندخت برق جلوه دکترای تخصصی استادیار  
دکتر ژانت بلیک دکترای تخصصی دانشیار حقوق محیط زیست
آقای مصطفی بنی اسدی دانشجوی دکترا سایر اقتصاد محیط زیست
  موسی بندک      
دکتر بهروز بهروزی راد دکترای تخصصی دانشیار ارزیابی توان
دکتر رحمان پاتیمار دکترای تخصصی استادیار  
آقای امین پاداش دانشجوی دکترا سایر برنامه ربزی و مدیریت
دکتر جمیله پازوکی دکترای تخصصی استاد مهندسی و کنترل آلودگی محیط
آقای کیانفر پیامنی دانشجوی دکترا مربی آمایش سرزمین
دکتر مهرداد پسندی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر فرزام پوراصغر دکترای تخصصی   مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
دکتر حمیدرضا پورخباز دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر بهجت تاج الدین دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر لیلا تبریزی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر علی ترابیان دکترای تخصصی استاد مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر نادیا تهرانی دکترای تخصصی استادیار ارزیابی توان
دکتر غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر بهمن جباریان امیری دکترای تخصصی استادیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر حمیدرضا جعفری دکترای تخصصی استاد سایر موارد
دکتر علی جعفری دکترای تخصصی استادیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر زینب جعفریان دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر فرزانه جعفری گل دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر مهدی جلیلی دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر سید علی جوزی دکترای تخصصی دانشیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست؛ برنامه ربزی و مدیریت
آقای ناصر چنانی کارشناسی ارشد سایر حقوق محیط زیست
دکتر محمدرضا حاج سیدهادی دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر سید عباس حسینی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر بهرام حسن‎زاده ‎کیابی دکترای تخصصی استاد سایر موارد
آقای علی حقانی کارشناسی ارشد سایر ارزیابی توان
خانم شیده حلاج نیشابوری کارشناسی ارشد سایر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر محمدرضا خانی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر نعمت اله خراسانی دکترای تخصصی استاد ارزیابی توان
دکتر شهرام دادگر دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر افشین دانه کار دکترای تخصصی استاد برنامه ربزی و مدیریت
خانم لیدا داور دانشجوی دکترا سایر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر فرهاد دبیری دکترای تخصصی دانشیار حقوق محیط زیست
  آزاده دلجویی دانشجوی دکترا سایر  
خانم ندا دهقانی ناژوانی کارشناسی ارشد سایر  
دکتر رضا دهمرده بهروز دکترای تخصصی استادیار سایر موارد؛ مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر سید جلیل ذریه زهرا دکترای تخصصی دانشیار  
  سعید راسخی دکترای تخصصی استاد  
  علیرضا ربیعی      
  رجائی رجائی      
دکتر علی محمد رجبی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
  عبدالرحیم رحیمی      
آقای مصطفی رحمانی کارشناسی ارشد سایر  
دکتر یوسف رشیدی دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
خانم ساحل رشید ندیمی کارشناسی ارشد سایر سایر موارد
آقای حسن رضایی دانشجوی دکترا سایر  
  مهدیه رضائی دکترای تخصصی مربی  
دکتر سحر رضائیان دکترای تخصصی استادیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر فاطمه رضویان دکترای تخصصی استادیار  
دکتر احمد رضوانفر دکترای تخصصی استادیار  
دکتر حامد رفیعی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر جواد رمضانی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر محمد کاظم رمضانی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر عباس رنجبر دکترای تخصصی استادیار  
  نرگس روحانی سراجی      
  فاطمه زارعی      
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی دکترای تخصصی استاد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
دکتر لعبت زبردست دکترای تخصصی استادیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر اردوان زرندیان دکترای تخصصی استادیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
  صادق زمانی      
دکتر اسکندر زند دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
  رسول زوارقی      
دکتر رسول زوارقی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر رومینا سیاح نیا دکترای تخصصی استادیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
دکتر عطاءاله سیادت دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر علیرضا ساری دکترای تخصصی استاد  
دکتر محمد علی سالاری علی‌آبادی دکترای تخصصی دانشیار  
دکتر امیر سالمی دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
خانم پروانه سبحانی کارشناسی ارشد سایر  
  سهیل سبحان اردکانی دکترای تخصصی دانشیار  
  حسن ستاری ساربانقلی      
  سکینه سجودی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر فریدون سرمدیان دکترای تخصصی استاد آمایش سرزمین
خانم سپیده سعیدی دانشجوی دکترا سایر  
دکتر علیرضا سفیانیان دکترای تخصصی دانشیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
  سیما سفیدیان      
  دلارام سیکارودی      
  محمد محسن سلاجقه انصاری      
دکتر سعید سلطانی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر هادی سلطانی فرد دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر محمد سلطانیه دکترای تخصصی استاد مهندسی و کنترل آلودگی محیط
  سروناز سلماسی      
  سیما زنگنه سیما زنگنه      
  ملیحه سنجرانی دکترای تخصصی سایر  
  مریم شاپوری دکترای تخصصی استادیار  
دکتر کامران شایسته دکترای تخصصی استادیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
دکتر جلال الدین شایگان دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
  محمدرضا شاه پروری دانشجوی دکترا سایر  
دکتر کاکا شاهدی دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر ناصر شاه نوشی فروشانی دکترای تخصصی استاد اقتصاد محیط زیست
خانم مریم شیخ الاسلامی دانشجوی دکترا سایر  
  شیرانی شیرانی      
  شریفی شریفی      
دکتر بابک شعیبی عمرانی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر شفیق شفیعی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر علیرضا شکیبا دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر افسانه شهبازی دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
  حبیب شهبازی      
آقای علی شهبازی کارشناسی ارشد مربی  
پروفسور سیدابراهیم صادقی دکترای تخصصی استاد سایر موارد
دکتر ایرج صالح دکترای تخصصی دانشیار اقتصاد محیط زیست
دکتر اسماعیل صالحی دکترای تخصصی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
  جواد صالحی      
دکتر سیدحسن صدوق دکترای تخصصی استادیار  
دکتر مظفر صرافی دکترای تخصصی استاد آمایش سرزمین
دکتر نصرت ا... صفائیان دکترای تخصصی استاد برنامه ربزی و مدیریت
  برومند صلاحی      
دکتر مژگان صلواتی دکترای تخصصی استادیار  
  ساناز صنایع     آموزش محیط زیست
  بهبود طالبی      
دکتر منصوره طاهباز دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
  مهرشاد طاهری دانشجوی دکترا مربی  
آقای حسین طحان دکترای تخصصی سایر  
دکتر غلامحسین طهماسبی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر علی طویلی دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر علیرضا عاصم دکترای تخصصی مربی  
دکتر تقی عبادی دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
  حکیمه عباسلو      
دکتر اصغر عبدلی دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر علی عزیزی دکترای تخصصی سایر مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
  ابوالفضل عسکری ساری دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر محمدحسن عصاره دکترای تخصصی استادیار اقتصاد محیط زیست
  سیدجعفر عصمت ساعتلو      
دکتر ناصرعلی عظیمی دکترای تخصصی استادیار اقتصاد محیط زیست
خانم صغری یعقوبی رهنی کارشناسی ارشد مربی  
دکتر مهران علی الحسابی دکترای تخصصی استادیار برنامه ربزی و مدیریت
  حمید علیزاده ثابت      
  سید محمود علیزاده جواهری دانشجوی کارشناسی ارشد سایر  
  محمدرضا علمی دکترای تخصصی استادیار  
خانم شیوا غزنوی دانشجوی کارشناسی ارشد سایر  
دکتر علی غفاری دکترای تخصصی استاد سایر موارد
آقای پرویز غلامی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر احمد غلامعلی زاده آهنگر دکترای تخصصی دانشیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر مهدی غلامعلی فرد دکترای تخصصی استادیار  
دکتر سیما فاخران دکترای تخصصی استادیار  
  پیام فیاض      
دکتر شهرزاد فریادی دکترای تخصصی دانشیار برنامه ربزی و مدیریت
دکتر منوچهر فرج زاده دکترای تخصصی استاد آمایش سرزمین
خانم ملیحه فلاح پور کارشناسی ارشد سایر  
دکتر سامره فلاحتکار دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
  زهرا قاسمی دستگردی      
دکتر محمد قربانی دکترای تخصصی استاد اقتصاد محیط زیست
دکتر مجید قربانی جاوید دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر حمیدرضا قیصری دکترای تخصصی دانشیار  
دکتر جعفر کامبوزیا دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
  مهدی کبیری رئیس اباد دانشجوی دکترا سایر سایر موارد
دکتر عبدالرضا کرباسی دکترای تخصصی دانشیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
  رقیه کرمی      
دکتر شاهو کرمی دکترای تخصصی استادیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر داوود کریمی دکترای تخصصی استادیار  
  سعید کریمی      
آقای مهرداد کمالی سنزیقی دانشجوی دکترا سایر  
دکتر علیرضا کوچکی دکترای تخصصی استاد سایر موارد
دکتر محمد حسن گرامی دکترای تخصصی استادیار  
  حمید گرانیان      
  سمیه گلدوی      
خانم عطیه گل محمدفرخانی کارشناسی ارشد سایر آمایش سرزمین
دکتر حسین گنجی دوست دکترای تخصصی استاد مهندسی و کنترل آلودگی محیط
آقای اکبر گندمکار کارشناسی ارشد مربی  
دکتر هومان لیاقتی دکترای تخصصی دانشیار اقتصاد محیط زیست
دکتر عبدالرسول ماهینی دکترای تخصصی استاد ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر نغمه مبرقعی دکترای تخصصی استادیار اقتصاد محیط زیست
دکتر بابک متشرع زاده دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
  مجتبی رفیعیان مجتبی رفیعیان      
  مجید جامی آل احمدی مجید جامی آل احمدی      
دکتر احمدرضا محرابیان دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
  سید سعید محقق      
دکتر جعفر محقق نیشابوری دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
  سوسن محمد      
دکتر حسین محمدی دکترای تخصصی استاد  
  محمدابراهیم علیا (فاضلاب) محمدابراهیم علیا (فاضلاب)      
خانم فاطمه محمدیاری دانشجوی دکترا سایر ارزیابی توان
  محمد حسین محمدی اشنانی      
  محمد امین کهن مو محمد امین کهن مو      
دکتر میترا محمدی بازرگانی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
  محمدتقی درزی محمدتقی درزی      
  محمد جواد امیری محمد جواد امیری      
  محمد حسن یزدانی محمد حسن یزدانی      
  محمدرضا اردکانی محمدرضا اردکانی      
دکتر محمود محمد رضاپور طبری دکترای تخصصی استادیار  
  محمد رضا منظم اسماعیل پور محمد رضا منظم اسماعیل پور      
دکتر یوسف محمدزاده دکترای تخصصی استادیار  
  بهرام محمدی گلرنگ      
دکتر شاهین محمدنژاد دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر حسین محمودی دکترای تخصصی استادیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
  محمود احمدی محمود احمدی      
  مهری محمودخانی      
خانم سحر مختاری دکترای تخصصی سایر  
دکتر مجید مخدوم دکترای تخصصی استاد ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر سروش مدبری دکترای تخصصی استادیار  
دکتر بهرام میرباقری دکترای تخصصی استادیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
دکتر جواد میردار هریجانی دکترای تخصصی استادیار  
  روح اله میرزایی      
دکتر روح اله میرزایی دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر میر مهرداد میرسنجری دکترای تخصصی استادیار  
خانم مهناز میرنوروزی کارشناسی ارشد   مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
  مسعود مسعودی      
  زهرا مشایخی      
دکتر داریوش مظاهری دکترای تخصصی استادیار  
دکتر فرامرز معطر دکترای تخصصی استاد مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر مرتضی مفیدی چلان دکترای تخصصی سایر  
آقای علیرضا میکاییلی دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر آرش ملکیان دکترای تخصصی دانشیار آمایش سرزمین
دکتر سیدمسعود منوری دکترای تخصصی استادیار  
دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر ناصر مهردادی دکترای تخصصی استاد مهندسی و کنترل آلودگی محیط
  زینب مهمدی کربلایی      
  سید حجت موسوی      
  سید علی مولا      
  ایمان مولایی      
دکتر مرتضی نادری دکترای تخصصی استادیار  
خانم بهناز ناظرانی دانشجوی کارشناسی ارشد سایر  
دکتر حسین نجفی دکترای تخصصی استادیار  
  رضا ندرلو دکترای تخصصی استادیار  
  مدیر نشریه دکترای تخصصی استاد  
دکتر پروین نصیری دکترای تخصصی استاد ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
دکتر تورج نصرآبادی دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط
دکتر مرجان نعمتی مهر دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
  محمد نعمتی ورنوسفادرانی دکترای تخصصی سایر سایر موارد
دکتر افسانه نعیمی فر دکترای تخصصی استادیار اقتصاد محیط زیست
  مریم نفری یزدی دانشجوی دکترا سایر  
دکتر علی نکوئی فرد دکترای تخصصی استادیار  
دکتر امید نوری دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر جعفر نوری دکترای تخصصی استادیار ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
  سحر نوری کارشناسی ارشد سایر  
دکتر قربان نورمحمدی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر عباس علی نوری نیا دکترای تخصصی استادیار سایر موارد
دکتر سید حسین هاشمی دکترای تخصصی استادیار  
خانم فائزه هدایتی راد دانشجوی دکترا مربی  
دکتر محمودرضا همامی دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
دکتر حسین وارسته مرادی دکترای تخصصی دانشیار سایر موارد
آقای جمیل واعظی دکترای تخصصی استادیار  
دکتر هادی ویسی دکترای تخصصی دانشیار آموزش محیط زیست
خانم الهام یوسفی روبیات دانشجوی دکترا مربی  
خانم الیا وطن پرست کارشناسی ارشد سایر مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
دکتر حبیب اله یونسی دکترای تخصصی استادیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط