داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
فریال احمدی سایر موارد استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران
مصطفی احمدوند آموزش محیط زیست دانشگاه یاسوج
زهرا اسدالهی آمایش سرزمین استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
نیلوفر اسلام زاده آمایش سرزمین دانشگاه منابع طبیعی گرگان
روح اله اسماعیلی آمایش سرزمین اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
حسن اسماعیل زاده سایر موارد گردشگری- توریسم - توسعه پایدار شهری
فاطمه آقامیر مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
نرجس اکاتی مهندسی و کنترل آلودگی محیط گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، استان سیستان و بلوچستان
حسن اکبری ارزیابی توان معاون فنی محیط زیست یزد
ضیا الدین الماسی حقوق محیط زیست
علی امامی میبدی اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
احمد ایمانی سایر موارد هیئت علمی
بهناز امین زاده برنامه ربزی و مدیریت عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیبا
ندا اورک ارزیابی توان ازاد اهواز
الهام اوستان مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
خسرو آئین جمشید سایر موارد Taleghani High Way
ضیاءالدین باده‏ یان ارزیابی توان عضو هیات علمی- مدیرگروه جنگلداری- دانشگاه لرستان
محمد بازوبندی سایر موارد مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد
عبدالرحیم باقری فر مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه فردوسی مشهد
شهروز برادران نویری سایر موارد مسئول آزمایشگاه انجماد اسپرم. موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
اکرم بمانی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه اردکان گروه محیط زیست
مصطفی بنی اسدی اقتصاد محیط زیست استادیار گروه اقتصاد کشاورزی / دانشگاه بوعلی سینا همدان
موسی بندک آموزش محیط زیست دکترای تخصصی برنامه درسی و آموزش و مدرس دانشگاه
بهروز بهروزی راد ارزیابی توان عضو هیئت علمی
امین پاداش برنامه ربزی و مدیریت دانشگاه پردیس تهران
کیانفر پیامنی آمایش سرزمین عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی استان لرستان
فرزام پوراصغر مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست رییس گروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
حمیدرضا پورخباز مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
بهجت تاج الدین سایر موارد عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- سازمان تحقبقات، آموزش و ترویج کشاورزی
علی جعفری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشیار گروه علوم جنگل و محیط زیست
مهدی جلیلی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی
علی جهانی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست هیات علمی دانشکده محیط زیست
درنا جهانگیرپور اقتصاد محیط زیست گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سید علی جوزی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، برنامه ربزی و مدیریت استاد تمام گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ناصر چنانی حقوق محیط زیست مدرس دانشگاه های آزاد و پیام نور دشت آزادگان و هویزه
سیدطالب حسینی سایر موارد پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
بهرام حسن‎زاده ‎کیابی سایر موارد هیات علمی
علی حقانی ارزیابی توان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شیده حلاج نیشابوری ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست
نعمت اله خراسانی ارزیابی توان دانشگاه تهران
شهرام دادگر سایر موارد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
افشین دانه کار برنامه ربزی و مدیریت هیات علمی دانشگاه تهران
لیدا داور ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشجو
آصف درویشی ارزیابی توان دانشگاه شهید بهشتی مدلسازی
آزاده دلجویی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران
رضا دهمرده بهروز سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه زابل دانشکده منابع طبیعی-گروه محیط زیست
ریحانه رسول زاده مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهید بهشتی
یوسف رشیدی مهندسی و کنترل آلودگی محیط عضو هیات علمی
ساحل رشید ندیمی سایر موارد مهندسی مشاور فرنهاد
حسن رضایی دانشگاه امام علی
سحر رضائیان ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست هیات علمی دانشگاه ازاد
فاطمه رضویان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
جواد رمضانی عضو هیات علمی - دانشکده محیط زیست. کرج
محمد کاظم رمضانی سایر موارد عضو هیات علمی بخش تحقیقات آفتکش ها- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
عباس رنجبر پژوهشکده هواشناسی
نرگس روحانی سراجی
محمدعلی زارع چاهوکی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
محمدرضا زارع مهرجردی اقتصاد محیط زیست دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
لعبت زبردست برنامه ربزی و مدیریت گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمد یزدی سایر موارد دانشگاه شهید بهشتی - زمین شناسی محیط زیست
اردوان زرندیان مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار/ مدیر پژوهش
رومینا سیاح نیا مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
میثم سالاری جزی سایر موارد دانشکده مهندسی آب+ دانشگاه منابع طبیعی گرگان
محمد علی سالاری علی‌آبادی دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی - گروه آموزشی بیولوژی دریا
علی سلاجقه آمایش سرزمین
هادی سلطانی فرد سایر موارد گروه محیط زیست. دانشکده جغرافیا و علوم محیطی. دانشگاه حکیم سبزواری
کامران شایسته مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه ملایر
محمدرضا شاه پروری دانشگاه شاهد/جهاد دانشگاهی
کاکا شاهدی سایر موارد دانشگاه منابع طبیعی ساری
ناصر شاه نوشی فروشانی اقتصاد محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
افسانه شهبازی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه شهید بهشتی تهران. پژوهشکده علوم محیطی
سیدابراهیم صادقی سایر موارد عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مژگان صلواتی هیئت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
ساناز صنایع گلدوز آموزش محیط زیست انجمن ارزیابی محیط زیست ایران (دبیر- رئیس)
حسین طحان کارشناس
تقی عبادی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی امیر کبیر
علی عزیزی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست مدرس گروه جغرافیا در دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالفضل عسکری ساری سایر موارد دانشیار گروه شیلات دانشگاه آزاد اهواز
ناصرعلی عظیمی اقتصاد محیط زیست هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مهران علی الحسابی برنامه ربزی و مدیریت هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
آذر علی نِژاد سایر موارد عضو هیات علمی دانشگاه ولیعصر (عج)
احمد غلامعلی زاده آهنگر مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشیار دانشگاه زابل
شهرزاد فریادی برنامه ربزی و مدیریت هیات علمی
منوچهر فرج زاده آمایش سرزمین تربیت مدرس
سامره فلاحتکار سایر موارد تربیت مدرس
محمد قربانی اقتصاد محیط زیست هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید قربانی جاوید سایر موارد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عبدالرضا کرباسی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست هیات علمی دانشگاه تهران
رقیه کرمی آمایش سرزمین، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شاهو کرمی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
سعید کریمی
مصطفی کشتکار ارزیابی توان، آمایش سرزمین دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست(ارزیابی و آمایش سرزمین)،گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید
مهرداد کمالی سنزیقی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر و مربی آموزشی - آموزشگاه کشاورزی به روش
محمد حسین گرجیان عربی سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حسین گنجی دوست مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه تربیت مدرس
اکبر گندمکار عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
وحید ماجد اقتصاد محیط زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
عبدالرسول ماهینی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست هیات علمی دانشگاه گرگان
نغمه مبرقعی اقتصاد محیط زیست دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
بابک متشرع زاده سایر موارد هیات علمی
احمدرضا محرابیان سایر موارد عضو هیات علمی
سوسن محمد
فاطمه محمدیاری ارزیابی توان دانشجوی دانشگاه ملایر
محمود محمد رضاپور طبری دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد
نجات محمدی فر سایر موارد علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اردکان یزد
شاهین محمدنژاد سایر موارد صنعت معدن و تجارت
حسین محمودی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
سحر مختاری سازمان بنادر و دریانوردی
مجید مخدوم ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست هیات علمی دانشگاه تهران
روح اله میرزایی
روح اله میرزایی سایر موارد دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین- گروه محیط زیست
رضا میرزائی تالارپشتی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، سایر موارد دانشگاه شهید بهشتی
میر مهرداد میرسنجری استادیار گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
مهناز میرنوروزی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شرکت لار
زهرا مشایخی اقتصاد محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی- واحد اکولوژی و کنترل آلودگی محیط- تهرات- ایران
مرتضی مفیدی چلان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی ملکی سایر موارد مهندسی شیمی، استادیار دانشگاه ارومیه
آرش ملکیان آمایش سرزمین هیات علمی
محمد مهدوی سایر موارد دانشگاه تهران
مرتضی نادری دانشگاه اراک
رضا ندرلو هیئت علمی/ دانشگاه تهران
تورج نصرآبادی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی دانشگاه تهران
مرجان نعمتی مهر سایر موارد دانشکده معماری-گروه برنامه ریزی وطراحی شهری-
محمد نعمتی ورنوسفادرانی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
افسانه نعیمی فر اقتصاد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شهر قدس
علی نکوئی فرد معاون پژوهشی
امید نوری سایر موارد هیات علمی شهید بهشتی
روح اله نوری استادیار دانشگاه تهران
سید حسین هاشمی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه شهید بهشتی
امیر هدایتی ارزیابی توان دانشگاه اراک
حسین وارسته مرادی سایر موارد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی وثوق مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی ویسی آموزش محیط زیست شهید یهشتی
الهام یوسفی روبیات استادیار دانشگاه بیرجند
الیا وطن پرست مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست عضو هیئت مدیره شرکت راستین نقش پارس
حبیب اله یونسی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی دانشگاه گرگان