راهنمای نویسندگان

دانلود فرمت مجله

* مقالات ارسالی که طبق فرمت نباشند به مرحله داوری نخواهند رسید

* مقالات اینترنتی و از طریق سایت www.iraneiap.ir برای مجله پژوهشی و ترویجی انجام میشود.

برای چاپ مقاله عضویت در انجمن الزامیست.

برای ارسال مقاله ابتدا نیاز به ثبت نام دارید سپس اطلاعات مورد نظر را با دقت وارد کنید اگر مایل به داشتن نقش داور در سایت هستید و مدرک دکترا دارید لطفا نقش داور را برای خود انتخاب کنید در این مرحله رمز ورود به سامانه به صندوق پست الکترونیکی شما ارسال شده است برای دستیابی به رمز ورود به آدرس پست الکترونیکی خود مراجعه کنید  توجه:ممکن است این نامه در قسمت SPAM صندوق پست الکترونیکی شما قرار گرفته شده باشد.

ایمیل تایید ثبت نام در سایت نشریه را باز کرده و پسورد خود را بردارید و وارد سایت شوید

به قسمت ارسال و پیگیری مقاله رفته و مقاله خود را بارگذاری کنید.

 ارسال مقاله جدید بخشی است که برای اولین بار انتخاب میکنید

برای ارسال مقاله باید اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و در مرحله تکمیل ارسال مقاله روی دکمه ارسال مقاله کلیک کنید.
مقالاتی که تا 30 روز تکمیل نشوند، از سامانه حذف می شوند.

ابتدا نوع مقاله خود را از نظر ترویجی یا پژوهشی بودن تعیین کنید مرحله بعدی

عنوان کامل مقاله را وارد کنید هم به فارسی و هم به لاتین

مشخصات نویسندگان را وارد کنید

مشخصات نویسندگانی (غیر از شما) که در نوشتن این مقاله مشارکت داشته اند را وارد کنید.

هنگامی که اقدام به ورود مشخصات مقاله می کنید، نام شما به عنوان نویسنده "عهده دار" مقاله در سامانه ثبت می شود.

بعد از وارد کردن مشخصات هر نویسنده، دکمه "ذخیره نویسنده" را کلیک کنید.

برای تغییر ترتیب نویسندگان، می توانید با کلیک روی مشخصات نویسنده و کشیدن آن به سمت بالا یا پایین و یا با استفاده از آیکون های و  ترتیب آنان را مشخص نمایید.

نویسنده عهده دار مقاله [Corresponding Author] ، صاحب مقاله شناخته می شود و تمامی مراحل پیگیری مقاله به وسیله او انجام خواهد گرفت.

مرحله بعد ارسال چکیده مقاله میباشد

وارد کردن چکیده برای ارسال مقاله الزامی است.

چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود.

تعداد کلمات مجاز برای چکیده 150 تا 250 کلمه می باشد.

کلیدواژه ها را وارد کنید

کلیدواژگان مرتبط با مقاله را وارد کنید. کلیدواژگان باید با "؛" "،" "," یا ";" از همدیگر جدا شده باشند.

تعداد کلیدواژگان مورد نیاز: 3 تا 10 کلیدواژه .

 

در مرحله بعدی موضوع مرتبط با مقاله را از فهرست انتخاب کنید.

9 موضوع در سایت عنوان شده که میتوانید انها را انتخاب کنید اگر موضوع مقاله شما شامل آنها نبود با انتخاب سایر موارد  و پر کردن بخش "در صورتی که موضوع مورد نظر شما در فهرست نیست؛ اینجا وارد کنید" به مرحله بعدی بروید

در این بخش هر گونه توضیحی که لازم است در مورد این مقاله برای هیات تحریریه ارسال کنید را وارد نمایید.
توضیحات در مقاله شما نمایش داده نمی شود.

در مرحله بعدی داوران پیشنهادی را معرفی کنید

داورانی که مایلید مقاله شما را داوری کنند، معرفی نمایید. در این مرحله نیاز به اطلاعات کامل داور پیشنهادی میباشد

حال به مرحله ارسال فایل مقاله میرسیم

دقت داشته باشید این فایل باید دقیقا طبق فرمت مجله تنظیم شده باشد و کاملا بدون نام و ایمیل ارسال شود مقاله هایی که طبق فرمت نباشند یا اسامی نویسندگان در آنها ذکر شده باشد برگردانده خواهند شد

فرمت فایل ورد2003 باشد تا تنظیمات بهم نخورد

لطفا دقت فرمایید نام فایل ارسالی نام نویسندگان نباشد

 

در مرحله بعد متن نامه به سردبیر (تعهد نامه) را وارد کنید. در این مرحله متعهد میشوید که مقاله شما در هیچ مجله یا همایشی ارائه نشده باشد در مرحله آخر مقاله شما در یک نگاه را به شما نشان میدهد و میتوانید دوباره نگاهی به کل مقاله بیاندازید و تغییرات اخر را انجام  دهید

سپس گزینه ارسال مقاله را انتخاب کرده و یک نامه در مورد ارسال مقاله به ایمیل شما ارسال می شود. دریافت این نامه به معنی ثبت مقاله شما در سامانه میباشد کد مقاله خود را در این ایمیل دریافت میکنید و تا انتها برای پیگیری مقاله کد را به خاطر داشته باشید.

 

 

  نحوه نگارش مقالات در مجله

 

شرایط لازم برای ارسال مقاله:

1-       مقالات در فرمت Word 2003 تایپ شود. مقالات ارسالی همراه با نقشه و عکس حداکثر در 16 صفحه تایپی باشد. ارسال چکیده انگلیسی الزامی است. مقالات بیش از میزان مزبور ارزیابی نمی‌گردد.

2-       مقاله در هیچ همایشی ارائه نشده باشد و در نشریه دیگری چاپ نشده باشد.

3-       مقاله به ضمیمه نامه درخواست چاپ آن ارسال شود.

4-       در صورت وجود بیش از یک نویسنده، یک نفر از آنان به عنوان رابط معرفی شود.

5-       حاشیه اطراف از بالا 4 سانتی متر و از چپ، راست و پایین 2 سانتی متر باشد.

6-       عنوان مقاله بطور کامل آورده شود.

7-       چکیده فارسی و لاتین مقاله حداکثر 300 کلمه شامل هدف مقاله، در صورت امکان چارچوب نظری، شیوه، و یافته های اصلی باشد. واژه‌های کلیدی در پایان چکیده آورده شود.

8-       برای چاپ مقاله پژوهشی مبلغ 1000000 ریال و مقاله ترویجی 500000 ریال دریافت میگردد.

9-       ساختار مقاله تحقیقی شامل مقدمه، چارچوب نظری، روش، استناد به نظرات و اقتباس از آثار دیگران درج نام مولف یا مولفان، سال انتشار در متن داخل پرانتز آورده شود دقت کنید پرانتز دور کلماتلاتین با فونت لاتین و دور کلمات فارسی با فونت فارسی تایپ شود. به‌طور نمونه منبع انگلیسی ( Roberge, 2008) و منبع فارسی (مخدوم، 1390) اگر از منبع لاتین استفاده کردید چه در داخل مقاله و چه در فهرست منابع هر دو لاتین آورده شود و اگر از کتاب ترجمه شده استفاده کردید دقیقا به فارسی برگردانده شود مثل خود رفرنس اصلی، اگر نویسنده منبع با همکاری کسی آن را نوشته ذکر نام آنها نیز الزامیست.

10-    مقالات با فونت فارسی BMITRA, 13 و لاتین Times Naw Roman 11 تایپ شود.

11-    جدول، نمودار و ... زیر پاراگراف مربوط به خود قرار گیرد.

12-    چاپ مقالات منوط به پذیرش هیات تحریریه و هیات داوران است.

13-    مجله در ویرایش مطالب آزاد است.

14-    مقالاتی که طبق فرمت نباشد به مرحله داوری نخواهند رسید

15-    تصاویر و جداول باید واضح بوده و قابلیت چاپ شدن سیاه و سفید را داشته باشند.

16-    پس از ارسال مقاله کد مقاله را دریافت کرده و تا آخرین مرحله آن را به یاد داشته باشید پیگیری مقالات فقط و فقط با کد انجام میگیرد.

17-    جداول و اشکال باید در متن نیز ارجاع شده باشند و اینگونه نوشته میشود جدول (1): شکل های (1 و 2)

 

شیوه نامه تنظیم مقاله های مجله علمی پژوهشی و علمی ترویجی

«پژوهش‌های محیط‌زیست و محیط‌زیست و توسعه»

 

(عنوان مقاله حداکثر در 12 کلمه با قلم B Titr pt. 16)

 

----- یک سطر فاصله (B Titr pt. 16) -----

چارچوب نوشتن مقالات

عنوان - چکیده - کلید واژه ها- سرآغاز- مواد و روشها - روش - منطقه مورد مطالعه - نتایج یا یافته ها - بحث و نتیجه گیری- تقدیر و تشکر- یادداشتها (پاورقی ها)- فهرست منابع- عنوان لاتین- چکیده لاتین (Abstract)- کلید واژه های لاتین (Keywords)

هیچ کدام از این عنوان ها شماره نمی‌گیرند و زیرپارگراف‌ها نیز بولت پوینت می‌گیرند.

 

چکیده (Mitra  pt.12 پررنگ)

در متن چکیده از ذکر مقدمه و کلیات خودداری شود و مستقیم به مسالة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس کار، و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود. چکیده مقاله با قلم B Mitra اندازه pt. 12 با فاصله بین خطوط Single یا همان Cm 1 نوشته شود. طول چکیده در مقالة کامل کمتر از 80 کلمه و بیشتر از 250 کلمه نباشد. چکیده باید به تنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود.

----- 2 سطر فاصله (B Mitra pt. 12 نازک) -----

کلید واژه ها:  واژه ها با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند (قلم B Mitra pt. 12).

 

 

 


 

 

 

سرآغاز (B Mitrapt. 13 پررنگ)

 

cm 2

 

 

cm/2

 

به منظور یکسان سازی مجموعه مقالات این مجله و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل کامپیوتری آنها فراهم شود، لازم است که همة مقاله ها با طرحی یکسان و کاملاً هماهنگ تهیه و تایپ شوند. این راهنما به نویسندگان مقالات فارسی کمک می‌کند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول مجله تهیه نمایند. توجه شود که چارچوب ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر شیوه نامه مورد قبول مجله است و می تواند جهت تسریع نگارش مستقیما روی این فایل نگارش شود.

برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم افزار مایکروسافت ورد نسخة 2003 یا 2007 (MS-Word 2003 or 2007)  در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم (فونت) B Mitra و اندازة pt. 13 تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B Mitra و اندازه pt. 13 پررنگ و عنوان جداول و نمودارها با قلم B Mitra و اندازه 12پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شماره‌گذاری شود. خط اول همة پاراگراف‌ها باید بدون تورفتگی باشد. (خواهشمند است ابتدا فونت های ارائه داده شده را نصب نمایید.)

 

طریقه ایجاد نیم فاصله در کلمات دوبخشی در تایپ فارسی

نیم فاصله کاربردهای زیادی برای نگارش در زبان فارسی دارد، به‌طور مثال به سه نگارش از «می‌شود» دقت کنید. کدام‌یک از نظر زیبایی و نگارش صحیح‌تر است؟ «میشود»، «می شود»، «می‌شود»

واضح است که نگارش آخر به دلیل وجود نیم ‌فاصله بین حروف ی و ش صحیح می‌باشد.

برای ایجاد تنظیمات نیم‌فاصله به این صورت است:(بسیار مهم)

در برنامه Word، به منویInsert  رفته و گزینهSymbol  را انتخاب نمایید. در پایین پنچره باز شده قسمتی به نامCharacter Code  وجود دارد که برای جستجوی کاراکترها از طریق کد اسکی آنها می‌باشد. برای پیدا کردن نیم‌فاصله از بین‌همه کد کافی ‌است که در این قسمت 200c  را وارد کنید. حال بر روی دکمهShortcut Key  کلیک کنید. در پنجره جدیدی که باز می‌شود در قسمتPress new shortcut key  کلیدهایCtrl  و بعدSpace  را همزمان بزنید (یا ترکیب دیگری از کلید‌ها). حال برای اتمام کار و تایید دکمهAssign  را بزنید. از این به بعد شما برای نگارش نیم‌فاصله در متون فارسی بطور صحیح کافیست کلیدهای Ctrl +Spce  را بزنید

 

نکته های ضروری در متن نسخه‌های ارسالی به مجله

در ارسال مقاله ها نکته های زیر باید رعایت شود:

- از کاربرد واژه «زیست محیطی» پرهیز شود و به جای آن واژه «محیط زیستی» به کار رود.

- از واژگان، ترکیب ها و اسم جمع فارسی استفاده شود (مانند: تا حد امکان به جای حتی المقدور، تندرو به جای سریع السیر، ذکر شده به جای فوق الذکر، واکنش به جای عکس العمل، شیوه نامه به جای دستور العمل، جدول ها به جای جداول، متن ها به جای متون، نشانه ها به جای علایم یا علامت ها، شکل ها به جای اشکال، صفحه ها به جای صفحات )

- از باید و می باید (مربوط به زمان حال و آینده)، به جای کاربرد نادرست بایست، بایستی و می بایستی( مربوط به زمان گذشته) استفاده شود.

- جدانویسی واژگان رعایت شود ( مانند: سانتی متر به جای سانتیمتر، شکل ها به جای شکلها، عکس ها به جای عکسها )

فایل مقاله باید به گونه‌ای باشد که در صورت نیاز بتوان به راحتی و بدون کار اضافه‌ای آن را باز کرد، پرینت گرفت یا به چاپخانه تحویل داد. صفحات مقالات می‌باید شماره‌گذاری شوند و شماره هر صفحه در پایین آن و در وسط قرار گیرد. دبیرخانه، از بررسی و چاپ مقاله هایی که مطابق این شیوه نامه تهیه نشده باشند، معذور است و عواقب ارسال این گونه مقاله ها بر عهده نویسنده است.

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که کلیه مکاتبات مربوط به مقاله ها از طرف شما صرفا از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی انجام می گیرد، بنابراین از ارسال مقالات از طریق ایمیل خودداری نمایند.

 

منبع نویسی در متن (بسیار مهم)

اعتبار یک گزارش پژوهشی علاوه بر صحت و دقت داده‏ها و استدلال حاصل از آنها، به منابع و مراجعی است که از اطلاعات آنها در پژوهش استفاده شده است. ارجاعات از موارد مهم ساختار یک مقاله علمی است، به وسیله آن، چگونگی استفاده از اندیشه‏های دیگران را به خواننده معرفی می‏نماید. در این قسمت به دو بحث مهم ارجاعات اشاره می‏شود که یکی شیوه ارجاع دادن در متن است و دیگری شیوه ذکر منابع در پایان مقاله. برای نوشتن منابع در متن منابعی که تاریخ آنها شمسی است باید این‌گونه نوشته شوند، (مخدوم، 1390) اگر دو نویسنده دارد (فرج‌زاده و کرمی، 1387) و اگر نویسندگان 3 نفر و یا بیشتر باشند: (عدل و همکاران، 1386) دقت شود تاریخ ها در متن و در فهرست منابع یکی باشد.

منابعی که تاریخ آنها میلادی است این‌گونه نوشته می‌شوند برای یک نویسنده(Kehm, 2009)  اگر دو نویسنده داشت
 (Woo & Choi, 2001) و اگر 3 نویسنده یا بیشتر داشت:(Naserabadi et al., 2009)

اگر چندین منبع پشت سر هم نوشته می‌شوند در یک پرانتز نوشته می‌شوند و بین آنها ؛ می‌آید.

  • هر زمان که افکار و اندیشه‏هایی با چارچوب فکری کسان دیگری همخوانی دارند، موارد را باید با ذکر منبع مشخص کرد؛
  • هر زمان که نظریه، روش یا داده‏ای مورد بحث قرار می‏گیرد، منبع آن را باید ذکر کرد تا اگر خواننده خواست اطلاعات بیشتری درباره آن کسب کند، بتواند به آن مراجعه کند؛
  • باید نقل قول‏هایی را که از یک متن به صورت مستقیم و بدون دخل و تصرف، داخل گیومه آورده می‏شود، مستند ساخت. (مک برنی، 1990، به نقل از سیف، 1375).

 

آثار با نام سازمان‏ها و نهادها

در صورتی که آثار به نام شرکت‏ها، انجمن‏ها، مؤسسات، ادارات و مانند اینها انتشار یابند، در استنادکردن، به جای نام مؤلف، نام سازمان می‏آید؛ مانند: (فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، 1382 ).

 

 حداکثر طول مقاله

با توجه به محدودیت در چاپ مقالات، حداکثر طول هر مقالة کامل شامل شکل­ها و جدول­ها و چکیده فارسی و لاتین که منطبق با این شیوه نامه تهیه می‌شود، نباید از 8 صفحه کمتر و از 16  صفحة A4 بیشتر باشد.

 

واژه‌های خارجی در متن فارسی

برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، تا حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده نمایید. در مورد نام‌های خارجی دشوار یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از ذکر این گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به صورت یادداشتها  قبل از فهرست منابع با ذکر شماره نوشته شوند. همچنین سمبل­ها و نشانه ها (علامت ها) و اندیس­های به­ کار رفته در متن مقاله می‌باید براساس استاندارد ISO باشند.

مانند: داخل متن    ارزیابی ریسک(1)    و در قسمت یادداشت ها در انتهای مقاله

 1. Environmental risk assessment

 

·      معرفی نشانه ها و متغیرها در متن

از آنجا که نیازی به درج فهرست نشانه ها و متغیرها در ابتدای مقاله نیست، بنابراین باید هر نوع متغیر یا نشانه به کار رفته در متن مقاله، در اولین ارجاع به آن معرفی شود.

 

فرمول‌ها و روابط ریاضی

برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده گردد. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوطه نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها توصیه می­شود). در صورتی که فرمول­ها در محیط مایکروسافت ورد نسخه 2007 تهیه شوند فایل ارسالی باید حتماً با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. همة فرمول‌ها به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارة هر فرمول در داخل پرانتز قرار گیرد. دو نمونه فرمول در زیر آمده است.

(1)

 

(2)

 

 

 واحدها

واحد اعداد یا کمیت‌هایی که در متن، جدول‌ها و شکل‌ها می‌آیند، یا عنوان محورهای یک نمودار را بیان می‌کنند، باید به صورت­های استاندارد و در سیستم SI ذکر شوند.

جدول‌ها در متن بعد از توضیحات خودش قرار گیرد

هر جدول باید دارای عنوان (توضیح) باشد، که در بالای جدول با قلم B Mitra پررنگ و اندازة pt. 12 تایپ می‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند (در زیر پاراگراف مربوط به خود). عنوان ستون­های جداول باید به صورت وسط چین (B Mitra pt. 11 پررنگ) و کلیه متن ها در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست­چین (B Mitra pt. 11 نازک) و اگر لاتین باشند به صورت چپ­چین (Times New Roman 10 pt.) باید تایپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. ذکر واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن پیش و پس از آن قرار گیرد. و نیز اگر جدول­ها دارای مرجع می­باشند باید مرجع در داخل پرانتز در انتهای عنوان جدول ذکر شود. جدول (1) مطابق شیوه نامه فوق تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقالات فارسی به صورت خلاصه آمده است. قابل ذکر است که جداول باید در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند. (توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط­چین نسبت به طرفین کاغذ قرار گیرد.)

 


جدول (1): خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقالات فارسی

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B titr

16

-

نام و نام خانوادگی

B Mitra

12

پررنگ

مشخصات نویسندگان

B Mitra

11

نازک

نشانی پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

10

نازک

عنوان بخش­ها

B Mitra

13

پررنگ

عنوان زیر بخش­ها

B Mitra

12

پررنگ

متن چکیده و واژگان کلیدی

B Mitra

12

نازک

متن اصلی

B Mitra

13

نازک

عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

B Mitra

12

پررنگ

عنوان ستون­های جدول ها

B Mitra

11

پررنگ

متن فارسی درون جدول ها

B Mitra

11

نازک

متن لاتین درون جدول ها

Times New Roman

10

نازک

منابع و مراجع فارسی

B Mitra

13

نازک

منابع و مراجع لاتین

Times New Roman

11

نازک

شماره صفحه ها

B Mitra

12

پررنگ

 

شکل‌ها و نمودارهای مربوط به هرمتن بعد از همان قرار گیرد

هر شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط­چین در زیر آن با قلم B Mitra پررنگ و اندازة pt. 12 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها و شکل­ها می­توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند ولی به گونه­ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ­ها و جزییات آن ها قابل تشخیص باشد. شکل‌ها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. ذکر واحد کمیت‌ها در شکل‌ها الزامی است. در متن مقاله باید به همة شکل‌ها ارجاع شود. در تهیة شکل‌ها توجه کنید که اندازة اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. هر شکل را با یک سطر خالی فاصله از متن پیش و پس از آن قرار دهید. یک نمونه شکل در زیر آمده است. (توجه شود که خود شکل­ها و نمودارها نیز، همانند جدول­ها باید در موقعیت وسط­چین نسبت به دوسوی کاغذ قرار گیرند.)

 

 

تصویر (1): نمایی از جنگ ابر گرگان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  نتیجه­ گیری

وجود بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است.

 

تشکر و قدردانی

در صورت نیاز، این قسمت قبل از یاداشت‌ها قرار می‌گیرد و به عنوان این بخش شماره‌ای تعلق نمی‌گیرد.

 

یادداشت ها

پاورقی ها در متن شماره گذاری شده و در این قسمت به ترتیب نوشته می شوند.

 

فهرست منابع

در ذکر هر منبع، حداقل پنج دسته اطلاعات، ضروری به نظر می‏رسند که در همه ارجاعات مشترک‏اند:

1. نام مؤلف یا مؤلفان؛ 2. تاریخ انتشار اثر؛ 3.عنوان اثر؛ 4. نام شهر (ایالت)؛ 5. نام ناشر.

 

منابع در انتهای مقاله و با ترتیب فارسی، سپس انگلیسی و در انتها وب سایت ها مانند نمونه نشان داده شده ذکر می گردد. از نام خانوادگی نویسنده و سال در متن استفاده نمایید (تقضیلی، 1383) و فهرست منابع بر حسب نام خانوادگی نویسنده اول به صورت الفبایی مرتب نمایید. به عنوان این بخش نیز شماره‌ای تعلق نمی‌گیرد. روش هاروارد با نمونه های زیر برای به ترتیب منابع کتاب، مقاله در مجله و مقاله در کنفرانس جهت ارایه مشخصات منابع در فهرست آن انتخاب شده است. منابع و مراجع فارسی را با قلم B Mitra نازک pt. 13 و مراجع انگلیسی را با قلم Times New Roman pt. 11 نازک تایپ نمایید و بین هر منبع به اندازه 6 pt فاصله باشد. در قسمت (format        paragraf        spacing          Before        6pt)

 

 

نمونه ای صحیح از فهرست منابع:

 

فهرست منابع

اصغرپور، م. 1388. تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، انتشارات دانشگاه تهران.

شول، ع. و فتحی‌زاده، ع. 1388. ارزیابی ریسک و عدم اطمینان در پروژه‌های سد سازی ایران با استفاده از روش AHP، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران.

شریف روحانی، م. 1374. تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ها و مسمومیت‌های ماهی. معاونت تکثیر و پرورش شیلات ایران، 256ص.

مهدوی، م.؛ بذر افشان، ا.؛ جوانشیر، آ.؛ موسوی ندوشنی، ر. و باباپور، م. 1389. بررسی امکان تأثیر جامعه کفزیان رودخانه طالقان روی تعیین کیفیت آب. مجله منابع طبیعی ایران. 63(1): 75- 91.

مهندسان مشاور قدس نیرو. 1384. گزارش محیط‌زیست مطالعات طرح رودبار لرستان.

Donjiin, Z. & Chongsh, Z. 2005. Safety synthesis assessment of River- way levee,73rdAnnual Meeting of ICOLD,Tehran, IRAN, May 1- 6, 2005, Paper No: 002-S1.

Francisco, J. 2007. Design of a model to assess the environmental risk of leachate dams,Waste Management,28 (11): 2122- 2133.

Ebrahimpour, M.; Mosavisefat, M. & Mohabbati, R. 2010 a. Acute toxicity bioassay of mercuric chloride: an alien fish from a river. Toxicological & Environmental Chemistry. 92: 169-173.

Eslami, A.; Jahed Khaniki, G. R.; Nurani, M.; Mehrasbi, M.; Peyda, M. & Azimi, R. 2007. Heavy metals in edible green vegetables grown along the sites of the Zanjanrood River in Zanjan, Iran. Journal of biological sciences. 7: 943-948.

 

TRC. 1984. OECD Guideline for Testing of Chemicals, Section2: Effect on biotic systems.1-39 pp.

 


چکیده لاتین در انتهای مقاله قرار می‌گیرد

Title

abstract

Keywords (Times New Romanpt.12 Bold): Comprehension; International Organization for Standardization;…(Times New Roman pt.12)

----- 2 سطر فاصله (B Mitra pt. 11 نازک) -----

*Corresponding author:                       Email:                                  ;…(Times New Roman pt.11)

 

 

چنانچه در این خصوص سوالی داشتید می توانید با دفتر انجمن با شماره 88974917تماس بگیرید.

 

با سپاس

دفتر مجله