نویسنده = حمیدرضا رضایی
تعداد مقالات: 5
1. تبارشناسی زیرگونه های گرگ براساس نشانگرهای میتوکندریایی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 13-22

مرضیه اسدی آقبلاغی*؛ حمیدرضا رضایی؛ وحید زمانی


2. پیش‌بینی توزیع مکانی کادمیوم، آرسنیک، کروم و مس در خاک سطحی استان گلستان

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-44

روح اله میرزایی*؛ عباس اسماعیلی ساری*؛ هادی قربانی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمودرضا همامی؛ حمیدرضا رضایی


3. مدل‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-156

روح‌اله میرزایی؛ محمودرضا همامی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ حمیدرضا رضایی


4. تحلیل ساختاری داده‌های کمی با کاربرد ECHELON ANALYSIS (مطالعه موردی: اولویت‌بندی مناطق از نظر غنای پرندگان در استان گلستان)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 157-168

عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمیدرضا رضایی؛ آزاده مهری*؛ وحید زمانی


5. مدل‏سازی رضامندی زیستگاه برای دارکوب سیاه و دارکوب خالدار بزرگ با استفاده از رگرسیون منطقی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-56

سرور کریمی٭؛ حسین وارسته مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ مجتبی قدیمی