کلیدواژه‌ها = " کمی‌سازی الگوهای سیمای سرزمین"
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی، کمی‌سازی و پیش‌بینی الگوهای سیمای سرزمین در مکان و زمان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-60

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی