کلیدواژه‌ها = بوشهر
تعداد مقالات: 2
2. همبستگی بین مقادیر هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در درSolen roseomaculatus رسوبات و صدف تیغهای خوریات استان بوشهر

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-96

فاطمه آرزم؛ علیرضا صفاهیه؛ مهدی محمدی؛ معصومه محمودی