کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-150

سید علی جوزی؛ شبنم صفاریان؛ محسن شفیعی؛ آرام اکبری


4. بررسی و ارزیابی پروژه میان‌گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه‌ای

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-36

هاشم داداش‌پور*؛ بهرام علیزاده؛ فرامرز رستمی


5. ارائه مدل جدید تلفیقی مکان یابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-74

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ فاطمه حاجی زاده٭؛ مهدی ضیائی