کلیدواژه‌ها = اقتصاد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-80

پریسا نوروزی فرد؛ میر مهرداد میرسنجری