اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1485

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 505
تعداد مشاهده مقاله 333249
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 258804
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 147 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 725 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 23 %