شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط از دانشگاه تهران، وزارت مسکن و شهرسازی

چکیده

امروزه افزایش فعالیت‌های انسانی، باعث بروز اختلال‌های ساختاری، از جمله تکه تکه شدن سرزمین و اراضی طبیعی شده است. به‌دنبال آن استفاده از مفاهیم اکولوژی در مقیاس سرزمین برای اعمال سیاست‌های کاربری اراضی و طراحی، از انزوا به اتصال و از حفاظت سایت به حفاظت شبکه‌های اکولوژیک توسعه و ارتقا یافته است. بدین ترتیب مفهوم نوپای اکولوژی منظر با در هم آمیختن علوم اکولوژی با الگوهای فضایی چارچوب طراحی و اجرای برنامه‌ریزی محیطی شد و مفاهیمی همچون طراحی شبکه اکولوژیکی شهرها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
در مطالعه حاضر، شبکه اکولوژیک شهر تبریز در مقیاس شهری بررسی شده است. در این راستا ابتدا شناخت وضع موجود شبکه اکولوژیکی شهر تبریز بر اساس مدل موزاییکی صورت گرفته و بدین ترتیب لایه‌های اکولوژیکی طبیعی و مصنوع آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. سپس تحلیل شبکه با روی‌هم‌گذاری این لایه‌ها صورت گرفته و در نهایت به درک و تعیین ساختار شبکه و ارائه راهکارهای ارتقای آن در مقیاس شهری انجامید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Ecological Network of Tabriz City And Proposed Solutions for Preservation and Development

نویسندگان [English]

  • alireza mikaeeili 1
  • mozhgan sadeghe 2
چکیده [English]

Nowadays, the changes emerged from human activities in a dynamic environment and the predominance of the man on landscape has caused a fragmented natural environment. It has led to improving and a shift from concentration on ecological concept of isolation to the linkages and from site conservation to an ecological conservation network. Therefore, the new concept of landscape ecology with combination of science and emphasizes on spatial patterns has been entered into environmental planning and designing.
Hence, a concept such as designing urban ecological network has received more attention by the environmental scientists. The present study was conducted to study the urban ecological network of Tabriz city. At the first stage, the present status of the urban ecological network of Tabriz was investigated by Mosaic model. As a result, natural and artificial ecological layers were identified. Then, the layers were analyzed by network analysis technique. This helped us to determine the network structure and enhance it at city scale

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban ecological network
  • landscape ecology
  • Mosaic elements
  • Patch
  • Corridor
  • Matrix
  • Tabriz City