هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

همایش در روزهای 30 بهمن و اول اسفند 1398 در تالار مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. لطفا جهت ثبت نام با دفتر نشریه تماس بگیرید.