وضعیت مقالات نشریه

مولفین محترم نشریه پژوهشهای محیط زیست

به اطلاع میرساند سایت نشریه جهت پذیرش مقالات جدید آماده و به روز رسانی شده است و سایر مقالات که از قبل بارگذاری و در جریان داوری بودند در روند کاری سیناوب قرار دارند .

امید است هر چه سریعتر نهایی و سایت روند کاری خود را هر چه بهتر در پیش گیرد.