داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
خسرو آئین جمشید سایر موارد Taleghani High Way
فاطمه آقامیر مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
مصطفی احمدوند آموزش محیط زیست دانشگاه یاسوج
فریال احمدی سایر موارد استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران
زهرا اسدالهی آمایش سرزمین استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
نیلوفر اسلام زاده آمایش سرزمین دانشگاه منابع طبیعی گرگان
بهارک اسلامی سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط الودگی هوا
حسن اسماعیل زاده سایر موارد عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی؛ دانشگاه شهید بهشتی
روح اله اسماعیلی آمایش سرزمین اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
هلن اقصایی آمایش سرزمین دانشگاه شهید بهشتی
نرجس اکاتی مهندسی و کنترل آلودگی محیط گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، استان سیستان و بلوچستان
حسن اکبری ارزیابی توان معاون فنی محیط زیست یزد
ضیا الدین الماسی حقوق محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست/ تهران/ ایران
علی امامی میبدی اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
حمید امیرنژاد اقتصاد محیط زیست گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری
بهناز امین زاده برنامه ربزی و مدیریت عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیبا
ندا اورک ارزیابی توان ازاد اهواز
الهام اوستان مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
احمد ایمانی سایر موارد هیئت علمی
ضیاءالدین باده‏ یان ارزیابی توان عضو هیات علمی- مدیرگروه جنگلداری- دانشگاه لرستان
محمد بازوبندی سایر موارد مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد
حبیب باقری مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی
عبدالرحیم باقری فر مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه فردوسی مشهد
شهروز برادران نویری سایر موارد مسئول آزمایشگاه انجماد اسپرم. موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
اکرم بمانی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه اردکان گروه محیط زیست
موسی بندک آموزش محیط زیست دکترای تخصصی برنامه درسی و آموزش و مدرس دانشگاه
مصطفی بنی اسدی اقتصاد محیط زیست استادیار اقتصاد کشاورزی / دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهروز بهروزی راد ارزیابی توان عضو هیئت علمی
امین پاداش برنامه ربزی و مدیریت دانشگاه پردیس تهران
فرزام پوراصغر مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست رییس گروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
حمیدرضا پورخباز مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
کیانفر پیامنی آمایش سرزمین عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی استان لرستان
الهام پیشداد سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط دبیر گروه تغییر اقلیم پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه/مسئول کمیسیونهای ICC Iran/رئیس کارگروه تغییراقلیم انجمن مخاطره شناسی ایران
بهجت تاج الدین سایر موارد عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- سازمان تحقبقات، آموزش و ترویج کشاورزی
علی جعفری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه شهرکرد
مهدی جلیلی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی
درنا جهانگیرپور اقتصاد محیط زیست گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی جهانی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشیار دانشکده محیط زیست
سید علی جوزی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، برنامه ربزی و مدیریت استاد تمام گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ناصر چنانی حقوق محیط زیست مدرس دانشگاه های آزاد و پیام نور دشت آزادگان و هویزه
سعید حبیب اللهی سایر موارد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
بهرام حسن‎زاده ‎کیابی سایر موارد هیات علمی
سیدطالب حسینی سایر موارد پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
علی حقانی ارزیابی توان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شیده حلاج نیشابوری ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست
جلال خدایی سایر موارد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
نعمت اله خراسانی ارزیابی توان دانشگاه تهران
محمود خسروی سایر موارد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهرام دادگر سایر موارد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
افشین دانه کار برنامه ربزی و مدیریت هیات علمی دانشگاه تهران
لیدا داور آمایش سرزمین محقق آزاد
آصف درویشی آمایش سرزمین، ارزیابی توان دانشگاه شهید بهشتی مدلسازی
دکتر هومان لیاقتی دکتر هومان لیاقتی اقتصاد محیط زیست
آزاده دلجویی سایر موارد Transilvania University of Brasov
رضا دهمرده بهروز سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه زابل دانشکده منابع طبیعی-گروه محیط زیست
فرحناز رستمی سایر موارد دانشگاه رازی گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
ریحانه رسول زاده مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهید بهشتی
ساحل رشید ندیمی سایر موارد مهندسی مشاور فرنهاد
یوسف رشیدی مهندسی و کنترل آلودگی محیط عضو هیات علمی
سحر رضائیان ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست هیات علمی دانشگاه ازاد
حسن رضایی دانشگاه امام علی
فاطمه رضویان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
جواد رمضانی عضو هیات علمی - دانشکده محیط زیست. کرج
قوام رمضانی حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
محمد کاظم رمضانی سایر موارد عضو هیات علمی بخش تحقیقات آفتکش ها- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
عباس رنجبر پژوهشکده هواشناسی
نرگس روحانی سراجی
محمدعلی زارع چاهوکی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
محمدرضا زارع مهرجردی اقتصاد محیط زیست دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
لعبت زبردست برنامه ربزی و مدیریت گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
اردوان زرندیان مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست استادیار، گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیستی، پژوهشکده محیطزیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیطزیست، تهران، ایران
میثم سالاری جزی سایر موارد دانشکده مهندسی آب+ دانشگاه منابع طبیعی گرگان
محمد علی سالاری علی‌آبادی دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی - گروه آموزشی بیولوژی دریا
پروانه سبحانی آمایش سرزمین دانشگاه شهید بهشتی
علی سلاجقه آمایش سرزمین
احمد سلطانی ذوقی اقتصاد محیط زیست گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
هادی سلطانی فرد سایر موارد گروه محیط زیست. دانشکده جغرافیا و علوم محیطی. دانشگاه حکیم سبزواری
رومینا سیاح نیا مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا شاه پروری دانشگاه شاهد/جهاد دانشگاهی
کاکا شاهدی سایر موارد دانشگاه منابع طبیعی ساری
ناصر شاه نوشی فروشانی اقتصاد محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
کامران شایسته مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه ملایر
محمد رضا شهبازبیگیان آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس
افسانه شهبازی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه شهید بهشتی تهران. پژوهشکده علوم محیطی
سیدابراهیم صادقی سایر موارد عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جواد صالحی حقوق محیط زیست دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
صادق صالحی آموزش محیط زیست، سایر موارد هسته پژوهشی توسعه و محیط زیست، دانشگاه مازندران
محمدرضا صبور مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مژگان صلواتی هیئت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
ساناز صنایع گلدوز آموزش محیط زیست انجمن ارزیابی محیط زیست ایران (دبیر- رئیس)
حسین طحان باستانشناس
محسن عامری شهرابی سایر موارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تقی عبادی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی امیر کبیر
نادیا عباس زاده طهرانی ارزیابی توان، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست استادیار پژوهشگاه هوافضا
علی عزیزی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست عضو هیات علمی و استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
ابوالفضل عسکری ساری سایر موارد دانشیار گروه شیلات دانشگاه آزاد اهواز
هوشمند عطایی سایر موارد عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
ناصرعلی عظیمی اقتصاد محیط زیست هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
محمدرضا علمی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
مهران علی الحسابی برنامه ربزی و مدیریت هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
افشین علیزاده شعبانی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی استادیار گروه محیط زیست
آذر علی نِژاد سایر موارد عضو هیات علمی و مدیر گروه، گروه حقوق، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
احمد غلامعلی زاده آهنگر مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشیار دانشگاه زابل
آزیتا فراشی سایر موارد هیئت علمی
منوچهر فرج زاده آمایش سرزمین تربیت مدرس
شهرزاد فریادی برنامه ربزی و مدیریت هیات علمی
سامره فلاحتکار سایر موارد تربیت مدرس
محمد قربانی اقتصاد محیط زیست هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید قربانی جاوید سایر موارد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عبدالرضا کرباسی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست هیات علمی دانشگاه تهران
رقیه کرمی آمایش سرزمین، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رویا کرمی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
شاهو کرمی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
سعید کریمی
مصطفی کشتکار آمایش سرزمین، ارزیابی توان دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست(ارزیابی و آمایش سرزمین)،گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید
مهرداد کمالی سنزیقی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر و مربی آموزشی - آموزشگاه کشاورزی به روش
محمد حسن گرامی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
محمد حسین گرجیان عربی سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حسین گنجی دوست مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه تربیت مدرس
اکبر گندمکار عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
عبدالرسول ماهینی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست هیات علمی دانشگاه گرگان
نغمه مبرقعی اقتصاد محیط زیست دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
بابک متشرع زاده سایر موارد هیات علمی
احمدرضا محرابیان سایر موارد عضو هیات علمی
سوسن محمد
محمود محمد رضاپور طبری دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد
شاهین محمدنژاد سایر موارد صنعت معدن و تجارت
سعید محمدی سایر موارد استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه زابل
فاطمه محمدیاری آمایش سرزمین استادیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
نجات محمدی فر سایر موارد علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اردکان یزد
حسین محمودی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
سحر مختاری سازمان بنادر و دریانوردی
مجید مخدوم استاد دانشگاه تهران
هاجر مریخ پور مهندسی و کنترل آلودگی محیط گروه علوم خاک، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
زهرا مشایخی اقتصاد محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی- واحد اکولوژی و کنترل آلودگی محیط- تهرات- ایران
رئوف مصطفی‌زاده ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، برنامه ربزی و مدیریت دانشیارگروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی مفیدی چلان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی ملکی سایر موارد مهندسی شیمی، استادیار دانشگاه ارومیه
آرش ملکیان آمایش سرزمین هیات علمی
سید مسعود منوری ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد مهدوی سایر موارد دانشگاه تهران
عبدالمجید مهدوی دامغانی سایر موارد هیات علمی شهید بهشتی
سید محسن موسوی آمایش سرزمین ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی،گروه محیط زیست
رضا میرزائی تالارپشتی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، سایر موارد دانشگاه شهید بهشتی
روح اله میرزایی سایر موارد دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین- گروه محیط زیست
روح اله میرزایی
میر مهرداد میرسنجری استادیار گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
مهناز میرنوروزی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شرکت لار
مرتضی نادری دانشگاه اراک
رضا ندرلو هیئت علمی/ دانشگاه تهران
تورج نصرآبادی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده محیط زیست
علی نصراللهی سایر موارد هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی
محمد رضا نظری اقتصاد محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
خانم مرجان نعمتی مهر آمایش سرزمین دانشگاه شهید بهشتی - گروه شهرسازی
مرجان نعمتی مهر سایر موارد دانشکده معماری-گروه برنامه ریزی وطراحی شهری-
محمد نعمتی ورنوسفادرانی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
افسانه نعیمی فر اقتصاد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شهر قدس
علی نکوئی فرد معاون پژوهشی
امید نوری سایر موارد هیات علمی شهید بهشتی
روح اله نوری استادیار دانشگاه تهران
سید حسین هاشمی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه شهید بهشتی
امیر هدایتی ارزیابی توان دانشگاه اراک
حسین وارسته مرادی سایر موارد گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
علی وثوق مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
الیا وطن پرست مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست عضو هیئت مدیره شرکت راستین نقش پارس
هادی ویسی آموزش محیط زیست شهید یهشتی
مسعود یزدان پناه ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشیار
هدی یزدان پناه حقوق محیط زیست
محمد یزدی آموزش محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی - زمین شناسی محیط زیست
الهام یوسفی روبیات استادیار دانشگاه بیرجند
حبیب اله یونسی مهندسی و کنترل آلودگی محیط هیات علمی دانشگاه گرگان