آثار اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاههای مشمول جابه‌جایی ناشی از ایجاد سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا، رودخانه کارون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استاد گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در 50 سال اخیر ایجاد سدها، بسیاری از رودخانه‌ها را حتی در مقیاس جهانی در معرض انحراف و تغییر شکل قرار داده است و در همین ارتباط، در سطح کشورهای جهان، حدود 40 تا80 میلیون نفر به واسطه احداث مخازن سدها از محل زندگی خود جابه‌جا و به محل‌های دیگر انتقال یافته‌اند و این موضوع پیامدهای وسیع اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و محیط‌زیستی زیادی را در پی داشته است.ایران نیز به‌دلیل ایجاد سدهای بزرگ از این‌گونه تبعات مستثنی نبوده و در اکثر سدهایی که در ایران ایجاد شده، یا در دست ایجاد است با جابه‌جایی و اسکان مجدد سکونتگاههای پشت مخزن سد و تبعات اجتماعی- اقتصادی آن مواجه بوده است. تحقیق حاضر این مسائل را با مطالعه سد گتوند علیا بر روی رودخانه کارون مورد آزمون قرار داده است.
در این ارتباط ویژگی‌های جغرافیای،اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههایی که در پشت مخزن سد گتوند علیا قرار داشتند،با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل شده و برای تعیین راهبردهای اسکان مجدد با استفاده از مدل سوآت تمایلات و گرایش‌های کمی و کیفی افراد و خانوارهای ساکن مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio- economic and environmental impact of the resident area inforce to move due to dams constraction: case study dam,s Gotvand olia on the river of karoon

نویسندگان [English]

  • alireza rahmati 1
  • asghar nazreyan 2
1
2
چکیده [English]

During the past 50 years, due to dam construction, many rivers globally have been changed and diverted river basins. Some 40-80 million people were forced to move from their dwelling places. This had many serious socio-economic, cultural and environment impacts. Iran has also in the area of the large dams particularly for many of the people residing in the nearby reservoirs, socio-economic impact have been to a large extent. The present study will review the impact of the Gotvand Olia (upper Gotvand) on the river of Karoon.
In this relation geographical,environmental,economic and socio charactristics, the coefficient and review of the variables will be also analyzed and the results presented. Furthermore, in order to strategize using the SWOT grid and with various socio-economic and cultural variations will be qualitatively and quantitatively analyzed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dam
  • Reselment
  • Socio- economic and Environmental impact
  • Swat matrix