ارزیابی محیطزیستی و استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران (سراوان) با استفاده از تحلیل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان

2 استادیار گروه محیطزیست دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست دانشگاه ملایر

چکیده

در این پژوهش، از تلفیق روش چک لیست ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و تحلیل SWOT برای ارزیابی محیط‌زیستی و استراتژیک لندفیل سراوان استفاده شده است. ابتدا، در بررسی‌های میدانی گسترده شامل مشاهده مستقیم، مصاحبه و با استفاده از آمار وگزارش‌های از سازمان‌های مربوطه، با روش چک لیست شناسایی اثرات محیط‌زیستی منطقه مورد مطالعه در محیط‌های فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بر اساس شاخص‌های شدت اثر، اثر شاخص و برجسته، اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انجام و سپس با تلفیق چک‌لیست اثرات محیط‌زیستی و عوامل تحلیل SWOT، ماتریس IFE و EFE تشکیل شد. براساس نتایج حاصله، نمره نهایی90/2 در ماتریس IFE، حاکی از وضعیت ضعیف سیستم نسبت به عوامل داخلی و عدم استفاده درست از قوت‌های آن است. بنابراین، نیازمند برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت سازمانی در مقابل این عوامل می‌باشد، در حالی‌که نمره نهایی 28/3 در ماتریس EFE نشان‌دهنده وضعیت خوب نسبت به عوامل خارجی است؛ در ادامه تحقیق راهبردهای استراتژیک، راه‌کارها و الگوهایی برای بهسازی و تعدیل آثار مخرب محیط‌زیستی منطقه مورد مطالعه مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Potential Distribution of Leopard (Panthera Pardus Saxicolor) Using Presence- Only Data Case Study: (Golestan National Park)

نویسندگان [English]

  • saeed ganjali 1
  • kamran shayesteh 2
1
2
چکیده [English]

Top predators such as leopard are often associated with high biodiversity, so the protection of their habitat can be regarded as one of the most effective ways of conserving ecosystems and biodiversity globally. The purpose of this study is predicting potential distribution of Persian leopard and its habitat suitability in Golestan National Park using Ecological Niche Factors Analysis (ENFA). Persian leopard is an endangered species in the IUCN Red List. The data used in the analysis fall into two categories of independent environmental factors and dependent ones. We recorded 120 presences as dependent factor and also analyzed 14 environmental variables as independent based on behavioral and biological characteristics of leopard and the dominant park features. The marginality and specialization scores show the Persian leopard live in a narrow range of conditions in this area and therefore, it requires a specific habitat protection and management. The results provide a means of concentrating on the most important features of the leopard habitat and its efficient management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological niche factors analysis
  • Habitat suitability
  • Persian leopard
  • Golestan National Park