ارزیابی اثرات محیط‏زیستی بهره‌برداری حاصل از قطع درختان بر روی توده باقیمانده (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگل‌داری دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جنگل‌داری دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگل‌داری دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف عملیات جنگل، اجرای طرح‌ها و عملیاتی است که از نظر فنی و تکنیکی امکان‌پذیر، از لحاظ اقتصادی مناسب رشد و ترقی، از نظر محیط‌زیستی سالم و کم‌‌خطر و از نظر حقوقی قابل قبول باشد. با توجه به اعمال شیوه جنگل‌داری نزدیک به طبیعت برای مدیریت جنگل‌های شمال و پراکندگی برداشت در این شیوه، کاهش آسیب‌های وارده به توده سرپا و زادآوری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این تحقیق برای ارزیابی زیر مؤلفه قطع درخت در پارسل 221 از بخش نم‌خانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شد. اهداف این تحقیق، عبارت از تعیین میزان خسارت‌های وارده به توده سرپا و تجدید حیات جنگل می‌باشد. به‌منظور بررسی مقدار خسارت به توده سرپا در حفره‌های قطع، از روش آمار‌برداری صددرصد استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی پلات دایره‌ای ‌شکل در حفره‌های قطع نشان داد: %2/1 از درختان موجود در پلات‌ها بر اثر عملیات قطع متحمل خسارت شدند. %73 از درختان خسارت‌دیده در پلات‌های قطع را گونه راش، %25 ممرز و %2 گونه‌هایی مانند افرا، بلوط، و توسکا تشکیل داد. ضمن این که بیشترین خسارت متوجه درختان با قطر برابر سینه کمتر از 40 سانتی‏متر است. بررسی حاضر نشان داد که مقدار خسارت به نهال‌ها کمتر از سایر گروه‌های زادآوری (شل و خال) است. بررسی زخم‌های ایجاد‌شده بر روی تنه درختان باقیمانده در حفره‌های قطع نیز نشان داد که این زخم‌ها بیشتر در ارتفاع کمتر از 2 متری تنه درخت حضور دارند. همچنین زخم‌های مذکور اغلب سطحی هستند، یعنی به کامبیوم خسارتی وارد نشده است. آموزش کارگران بهره‌برداری و اکیپ قطع و تبدیل، از عوامل تأثیرگذار در جلوگیری و کاهش خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری هستند. صدمه به توده باقیمانده بر اثر عملیات قطع در جنگل آمیخته ناهمسال باتوجه به عوامل مختلف مؤثر بر صدمه به توده بررسی شد. قطع درختان در توده جنگلی به‌صورت هدایت شده و استفاده از ابزارهای کمکی مثل گوه می‌تواند در کاهش صدمه به توده باقیمانده مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Information and Communication Technology on Environment

نویسندگان [English]

  • meghdad jourgholami 1
  • vahid rezouvandi 2
  • baris majnuniyan 3
چکیده [English]

In the past few years, the Information and Communication Technology (ICT) applications have been widely transformed human life. Based on theoretical principles, it seems that ICT through digitalizing of economic activities can improve environmental quality. This hypnosis is not verifiable simply and needs case studies researches. This article shed light on this point in a macro level, through cross-country approach.
To do that we selected two separated groups of countries, which are: OECD countries as highly developed ones and some of the developing counties (including Iran) and developed a generic model and estimated it through Panel Data technique for 1990-2005.
The results imply a significant but light observable impact of Information and Communication Technology on environment in developed countries. However, in developing countries it doesn't make sense significantly. It seems that developed countries would be able to achieve the maturity threshold of ICT application and consequently benefit from its capabilities to preserve the environment which developing countries have long way to achieve this

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • Environment
  • Pollution
  • panel data