ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب دریاچه‌ زریوار با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI OWQI, CWQI,

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی محیط‌زیستی، مرکز تحقیقات آب‌های زیرزمینی (متآب)، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، مرکز تحقیقات آب‌های زیرزمینی (متآب)، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

فراهم کردن آب تمیز و مناسب برای اهداف شرب و کشاورزی و موجودات زنده اکوسیستم بسیار ضروری می‌باشد. بنابراین، ارزیابی کیفی منابع آب با استفاده از شاخص‌های کیفی به‌عنوان یکی از روش‌های بسیار مناسب در مدیریت پهنه‌های آبی و داشتن یک برنامه منظم برای حفاظت کیفی منابع آب و جلوگیری از آلودگی آن ضروری می‌باشد. در این تحقیق، برای بررسی کیفیت آب دریاچه‌ تالابی زریوار (زریبار) از شاخص‌های مؤسسه‌ ملی بهداشت آمریکا (NSFWQI) با به‌کارگیری 9 پارامتر کیفی، شاخص اورگان (OWQI) با استفاده از 8 پارامتر و شاخص کیفی کانادا (CWQI) با کاربرد 22 پارامتر اصلی استفاده شده است. شاخص‌های NSFWQI و  OWQIبرای میانگین کل دریاچه، ایستگاه‌های هفت‌گانه و برای دور مطالعه هشت ماهه و شاخص CWQI برای کل دریاچه در طول هشت ماه به کار برده شده است. نقشه پهنه‌بندی دریاچه زریوار از نظر شاخص‌های NSFWQI و  OWQIنشان می‌دهد که آب دریاچه زریوار با توجه به شاخص NSFWQI در محدوده‌ کیفی متوسط و از نظر شاخص OWQI، در محدوده‌ بسیار بد قرار می‌گیرد. کیفیت آب دریاچه از نظر شاخص CWQI، به‌طورکلی بد، برای آشامیدن خوب، برای آبزیان بد و برای تفریح، آبیاری و استفاده‌ی احشام، عالی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Recreational Value of "Sorkheh Hesar" National Park and "Geno" Protected area by Travel Cost Method

نویسندگان [English]

  • salahadin ebrahimpour 1
  • hosein mohammadzadeh 2
چکیده [English]

Nowadays, the machinery dependent life makes the people take refuge in natural recreational places. Therefore, evaluating the recreational value of natural promenades has great importance to lead to more protection. In this research, economic valuation of Sorkheh Hesar national park, and protected area of Geno were computed, and socio-economic factors compared in each area.
Geno Protected Area with 44,437 hec & Sorkheh Hesar national park with 9,168 hec are located in Hormozgan and Tehran provinces. The most important characteristics of these mountainous areas are respectively. Faunal and floral species richness, and great amounts of visitors.
In order to evaluate recreational value of these places, the travel cost method was used. Then, Geno Protected area and Sorkheh Hesar national park were assumed as centers, and the concentric circles with specific radius were drawn.
Results from socio-economical data demonstrate that more than 50% of both recreational areas’ visitors have university degrees, considering to distance element, Geno’s accessible cost is more than Sorkhe hesar national park. Results also show that Distance and times of visit is related toaccessible costs meaningfully.
The final recreational value was calculated for Geno protected area 5,698,250,000 Rials and for Sorkheh Hesar national park about 2,625,249,000 Rials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic valuation
  • Geno protection area
  • Travel cost method
  • Sorkheh Hesar national park