اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1560

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 545
تعداد مشاهده مقاله 403698
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 297322
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 147 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 720 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 23 %