کلیدواژه‌ها = پارک ملی گلستان
تعداد مقالات: 11
2. پیش‌بینی تراز صوتی ناشی از ترافیک در جاده پارک ملی گلستان بر اساس مدل CORTN

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-174

شیوا غریبی؛ کامران شایسته


3. بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 215-224

محمودرضا همامی


5. مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 195-206

شیوا غریبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته


6. تراکم و تنوع جامعه پرندگان آشیانه حفره‌ای در پارک ملی گلستان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 157-166

حسین وارسته مرادی*


7. مدل‌سازی زیستگاه کفچه‌مار (Naja naja oxiana) در پارک ملی گلستان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-148

حسین وارسته مرادی*


9. بررسی تغییرات ساختار ی ناشی از جاده در پارک ملی گلستان در فاصله سال های 1366 تا 1389 با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-20

لعبت زبردست٭؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ مجید مخدوم