کلیدواژه‌ها = پارک
تعداد مقالات: 2
1. بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-134

لیلا سلیمان نژاد؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان


2. بررسی الگوی مکانی پارک‌های تهران توسط سنجه‌های سیمای سرزمین

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-34

لیلا سلیمان‌نژاد؛ جهانگیر فقهی*؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان