کلیدواژه‌ها = ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهوم ارزیابی راهبردی محیط‌زیست و روش‌های اجرای آن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-40

مهین پرک؛ سمیرا نوازی؛ اسماعیل صالحی


2. درآمدی بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی و کاربرد آن در نظام برنامه‌ریزی کشور

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-50

سیده آل محمد؛ لعبت زبردست؛ اسماعیل صالحی؛ احمدرضا یاوری