ارایه شبکه دانش مبتنی بر ‌هستی‌شناسی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرسی

چکیده

ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ابزاری حمایتگر و مهم برای توسعه پایدار است. ابزاری که به راحتی رابطه بین اقتصاد، اجتماع، بهداشت و محیط‌زیست را برقرار می‌سازد و در پیشبرد اهداف توسعه پایدار نقش مهمی را ایفا می‌کند. یکی از عواملی که می‌تواند در انجام صحیح و کامل ارزیابی اثرات محیط‌زیستی موثر باشد، آموزش صحیح آن است. در ارزیابی اثرات، مفهوم آموزش ترکیبی از انتقال اطلاعات، دانش و اکثر اوقات مهارت‌های بر مبنای هدف، الزامات قانونی، روندها، رویکردها و ابزار وابسته به فرایند است. از زمانی که ارزیابی اثرات محیط‌زیست جایگاه قانونی خود را در سیاستگذاری کشورها یافت، آموزش آن نیز برای توسعه مهارت‌های نرم‌افزاری و رسمی کاربران آن الزامی شد. در ایران آموزش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سابقه‌ای سی و چند ساله دارد. امروز شاید نیاز برای آموزش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی از طریق فناوری‌های نوین بیشتر باشد. آموزش‌هایی در قالب شبکه‌های دانش که با استفاده از جایگاه دانش و فناوری در کنار هم، بتواند نیازهای کاربران را به خوبی و به روز پاسخ دهد. در این مقاله شبکه دانش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران با استفاده از مدل ‌هستی‌شناسی ارایه می‌شود. ‌هستی‌شناسی فوقانی به طبقه‌بندی نظام‌مند مفاهیم و ارتباط‌ها در فرایند تهیه و اجرای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی می‌پردازد و ‌هستی‌شناسی تحتانی با توسعه سناریوهای آموزشی مناسب، موضوع‌های چندرسانه‌ای را معرفی می‌کند. این ‌هستی‌شناسی قابل تبدیل به زبان کامپیوتر است و در قالب وب معنایی امکان دسترسی به انواع مفاهیم را در حوزه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی به کاربران می‌دهد. ‌هستی‌شناسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، راه چاره‌ای برای رفع نیازها و کمبودهای موجود در نظام آموزشی ارزیابی اثرات توسعه و ایجاد هماهنگی بین آموزش‌هاست و با توجه به توسعه آموزش‌های مجازی در کشور از جنبه‌های مختلف و امکان به روزرسانی و تکمیل با انواع رسانه‌ها بسیار کاربرد خواهد داشت. همچنین امکان اصلاح، پالایش و توسعه را دارد و می‌تواند با سایر ‌هستی‌شناسی‌ها در زمینه مشترک ادغام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Ontology- Based Knowledge Network for Environmental Impact Assessment in Iran

نویسندگان [English]

  • Sanaz Sanaye Goldouz 1
  • Majid Makhdoum 1
  • Hamidreza Jafari 1
  • Hassan Asilian Mahabadi 2
1 Tehran University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Environmental impact assessment (EIA) is a supportive and important tool for sustainable development. A tool that easily establishes the relationship between the economy, society, health and the environment and plays an important role in advancing sustainable development goals. One of the factors that can be effective in performing a proper environmental impact assessment is its proper training. In EIA, the concept of training is a combination of information transmission, knowledge, and most often goal-based skills, legal requirements, procedures, approaches, and process-related tools. Since EIA has found its legal place in policy making of countries, its training has also been required to develop the users' software and the formal skills. In Iran, EIA training has a history of more than thirty years. Today there may be a greater need for EIA training through new technologies. Training in knowledge web format combines knowledge and technology together to respond to users' needs well and in an up-to-date manner. This paper presents the Knowledge Network using an ontology model for EIA in Iran. The upper ontology classifies the concepts and communications in the process of preparing and implementing EIA, and the lower ontology introduces a variety of Multimedia Objects (MMOs) by developing appropriate training scenarios. This ontology can be transformed into a computer language and gives users access to a variety of concepts in the field of environmental impact assessment in a semantic web format. The ontology- based knowledge network for EIA is a solution for the existing needs and deficiencies in the system of EIA education. It creates coordination between trainings. And according to the development of virtual education in different aspects in Iran, it can update and complete with MMOs. The ontology of EIA can be modified, refined and developed and also be integrated with other ontologies in common.
 
 
 
 
 
Key Words: 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Impact Assessment (EIA)
  • Ontology
  • Knowledge network
  • Semantic web
  • Multimedia Objects (MMO)
Amali, G. B.; Vijayarajan, V.; Jaisakthi, S. M. & Dedaniya, P. P. 2016. Developing A Semantic Web Based Search Using Ontology Classification. International Journal of Pharmacy & Technology. 8(3).
Bassiliades, N. 2017. SWRL2SPIN: Converting SWRL to SPIN. Proceedings of the Doctoral Consortium & Challenge at RuleML+RR Hosted by 2nd International Joint Conference on Rules & Reasoning, edited by W. Faber; P. Fodor; G. D. Gasperis; A. Giurca, & K. Teymourian. Vol. 2204, CEUR.
Berners Lee, T.; Gödel, K. & Tuning, A. 2004. Thinking on the web. Wiley. Preface. pp xvii-xviii.3. P. Ferronato. Introduction to the Digital Business Ecosystem Project. Proceedings of MDA Technical Forum.Tokyo.     
Calegari, S.; Ciucci, D. 2006. Integrating Fuzzy Logic In Ontologies, ICEIS .
Chang, E.; Dillon, T.S. & Hussain, F.K. 2005. Trust & Reputation for Service Oriented Environments-Technologies for Building Business Intelligence & Consumer Confidence. John Wiley & Sons. Brisbane.    
Deberski, B. & Huang, Y. 2017. Ontology Informed Design to Advance Developers’ Informal Online Learning. Journal of Educational Technology & Society. 21(3): 23-34.
Falquet, G.; Metral, C.; Ozainne, S. & Giuliani, G. 2017. An Abstract Specification Technique for the Publication of Linked Geospatial Data. 21th AGILE conference on Geographic Information Science. Lund. Sweden. 12–15.
Fardanesh, H. 2008. Theoretical Foundations of Educational Technology. Samt Pub. Tehran. 246pp. (In Persian).
Gaeta, M.; Orciuoli, F.; Paolozzi, S. & Salerno, S. 2011. Ontology Extraction for Knowledge Reuse: The e-Learning Perspective” Ieee Transactions On Systems, Man, & Cybernetics- Part A: Systems & Humans. 41(4).
Gatevic, D. & Hatala, M. 2006. Ontology mappings to improve learning resource search British Journal of Educational Technology. 37(3): 375–389.
Gould, N. & Mackaness, W. 2016. From Taxonomies to Ontologies: Formalizing Generalization Knowledge for On-dem& Mapping. Cartography & Geographic Information Science. 43(3).
Grimm, S.; Hitzler, P. & Abecker. A. 2007. Knowledge Representation & Ontologies. In Semantic Web Services: Concepts, Technology & Applications, edited by R. Studer; S. Grimm & A. Abecker. 51–106. Heidelberg: Springer.
Gruber, T. 2003. What is an ontology? http://www-ksl.stanford.edu/kst/ what-is-an-ontology.html.
Gruber, T. R. 2005. Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing. Presented at the Padua workshop on Formal Ontology. later published in International Journal of Human-Computer Studies, 43(4-50): 907-928.
Hildreth, P. & Kimble, C. 2002. The Duality of Knowledge, Information Research. 8(1): 22-48.
Hofer, B.; Mäs, S.; Brauner, J. & Bernard, L. 2017. Towards a Knowledge Base to Support Geoprocessing Workflow Development. International Journal of Geographical Information Science 31 (4): 694–716. doi:10.1080/13658816. 2016.1227441.
Horrocks, I. 2008. Ontologies & the Semantic Web. Communications of the ACM 51 (12): 58–67.
Huang, W. & Harrie, L. 2017. Towards knowledge-based geovisualisation using Semantic Web technologies: a knowledge representation approach coupling ontologies & rules. International Journal of Digital Earth. Taylor & Francis.
Karimian, Z. & Farokhi, M.R. 2017. Eight Steps in the Development of Virtual Education in Educational Innovation Plan in Medical Sciences Universitie, A review of an experience. Journal of Medicine and Cultivation. 27(2). (In Persian).
Keßler, C.; Raubal, M. & Wosniok, C. 2009. Semantic Rules for Context-aware Geographical Information Retrieval. European Conference on Smart Sensing & Context, 77–92, Springer. Berlin. Heidelberg.
Lauriault, T. P.; Barbara, L.; Craig, D. R.; Taylor, F. & Pulsifer, P. L. 2007. Today’s Data are Part of Tomorrow’s Research: Archival Issues in the Sciences.  Archivaria. 64: 123–179.
Macris, A. & Georgakellos, D. 2006. A new teaching tool in education for sustainable development: ontology-based knowledge networks for environmental training. Journal of Cleaner Production. 14(1): 855- 867.
Maedche, A. & Staab, S. 2001. Learning ontologies for the semantic web. In Semantic Web Worskhop.
Mizoguchi, R. 2009. A Solution to the Continuant (Endurant) vs. Occurent (Perdurant) Issue—Endurantism vs. Perdurantism—Osaka University. http:// www.ei.s&ken.osaka-u.ac.jp
Mizoguchi, R. & Ikeda, M. 1995. Task ontology for reuse of problem solving knowledge, Proc. KB & KS95, Enshede, the Netherland.
O'Connor, M.; Ravi, D.; Shankar, R.; Csongor, N.; Samson, W. & Amar, K. 2008. Developing a Web-Based Application using OWL & SWRL. AAAI Spring Symposium: AI Meets Business Rules & Process Management. 93-98.
Pertti, V.; Yli-Luoma, J. & Naeve, A. 2006. Towards a semantic e-learning theory by using a modelling approach. British Journal of Educational Technology. 37 (3): 445–459.
Rezaie Moghadam, K. & Karami, Gh. 2016. Assessing Development Impact with Emphasis on Environmental Assessment: Lessons Learned from Principles and Concepts. Journal of Geography, Regional Planning.6(3): 137-159.  (In Persian).
Sanaye Goldouz, S. 2015. A Knowledge Network Based on Ontology for Environmental Impact Assessment in Iran. IAIA international Conference. Florence. Italy.
Sanaye Goldouz, S.; Makhdoum, M.; Jafari, H. R. & Asilian Mahabadi, H. 2011. Analysing Environmental Impact Assessment Patterns & Developing a Knowledge Network for Environmental Impact Assessment in Iran. PhD Thesis. Faculty of Environment. University of Tehran. 243 pp. (In Persian).
Scheider, S.; Ballatore, A. & Lemmens, R. 2017. Finding & Sharing GIS Methods Based on the Questions They Answer. International Journal of Digital Earth. Advance online publication. doi:10.1080/17538947.2017. 1470688.
Sowa, J. F. 2000. Ontology, metadata, & semiotics, in B. Ganter & G. W. Mineau, eds., Conceptual Structures: Logical, Linguistic, & Computational Issues, LNAI 1867, Springer-Verlag, Berlin, 2000, pp. 55-81.
Sowa, J. F. 2009. Building, Sharing & Merging Ontologies. http: //www.jfsowa.com/ontology/ ontoshar.htm.
UNEP (United Nations Environment Programme). 2002. The environmental impact assessment training resource manual. Nairobi: United Nations.
UNEP. 2017. EIA Process Flowchart. https://www.researchgate.net/figure/EIA-process-flowchart-Source-UNEP-2017_fig2_330764703
Vas, R. 2007. Educational Ontology & Knowledge Testing. Electronic Journal of Knowledge of Management. 5(1): 123-130
W3C. 2006. SPARQL Query Language for RDF.
Weaver, A. 2006. EIA & Sustainable Development, Key concepts & tools: Sustainable relationships for a sustainable environment conference. Cape Town: IAIA.