ارایه مدلی جهت انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه ی موردی: شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه، مدیریت محیطی برای شرکت ها با تاکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ترین مسایل مشتریان، سهامداران، دولت ها، کارکنان و رقبا تبدیل شده و فشارهای جهانی سازمان ها را ملزم به تولید محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست می کند. این چالش منجر به ایجاد مفهوم جدیدی به نام مدیریت زنجیره ی تامین سبز در حوزه کسب و کار شده که ترکیبی از تفکر محیطی و زنجیره ی تامین است. مطرح شدن استان یزد به عنوان قطب صنعت کاشی و سرامیک ایران از یک سو و آلایندگی بالای این صنعت از سوی دیگر، مسوولان را به رعایت قوانین محیط زیست و تولید کالاهای سازگار با محیط ملزم می سازد. به این منظور، انتخاب شرکت هایی که در زنجیره ی تامین کاشی و سرامیک حافظ محیط زیست باشند، می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان به شمار رود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد از لحاظ میزان سبزبودن انجام گرفته است. تحقیق حاضر، با بررسی وسیعی از معیارهای زنجیره ی تامین سبز، یک چارچوب جامع برای بررسی میزان سبزبودن زنجیره ی تامین ارایه داده که در این بررسی، علاوه بر معیارهای مالی و مشهود، به معیارهای کیفی و نامشهود نیز اشاره شده است. به این منظور، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که میزان سبز بودن زنجیره ی تامین را در شش معیار کلی شامل تامین و خرید سبز، طراحی سبز، تولید سبز، حمل و نقل سبز، بسته بندی سبز و هزینه های تولید سبز ارزیابی می کند. در نهایت، برای رتبه بندی این شرکت ها از دو تکنیک تصمیم گیری چند معیاره پرومته و میانگین گیری وزنی مرتب شده استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Green Supplier Selection Based on Environmental Performance Approach Using MCDM (Application to Selected Tile Companies of Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • habeballah mirghafoure 1
  • zahra sadeghe 2
  • fatemeh azizi 3
چکیده [English]

challenging issue to business organizations as a result of global and local environmental problems. There has been increasing interest towards firm’s environmental sustainability activities to improve practices in their supply chain. This challenge has led to a new concept called green supply chain management (GSCM) in business field that is the combinations of environmental thinking and supply chain. Since Yazd province is industrial pole of tile and ceramic in Iran, and because of high pollution in this industry, authorities are forced to follow environmental laws and produce environment- friendly products. For doing so, they choose factories that protect the environment in the supply chain which can be considered as a competitive advantage for them. In this regard, this study ranks the selected tile companies in Yazd province based on green supply chain. For this purpose, a questionnaire has been used that assess the green supply chain using six criteria including green supplier and purchasing, green design, green manufacturing, green distribution, green packaging and green production costs. Finally, to rank the companies two multi-criteria decisions making techniques, PROMETHEE and OWA, have been used. Ranking the selected tile companies of Yazd based on MCDM methods showed that respective companies B and C have better and worse condition in producing environmentally friendly products. The results showed that there is little difference between these two MCDM methods (OWA and PROMETHEE).    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain
  • OWA
  • PROMETHEE
  • Tile Companies of Yazd Province